Bestuur van 'De Duif'
 
       
   

Op 6 februari koos de Duifgemeenschap haar
bestuursteam voor 2013:

Yvon van der Meer – voorzitter
Marc van de Giesen – 1e secretaris
Holke-Hans Boersma - 2e secretaris
Marjan van der Meer – penningmeester
Gerrard Boot coördinator liturgie
Natalie Hakhoff – coördinator liturgie en voorgangers
Hortense Ghijs – facilitaire dienst
Tineke de Waard– public relations, pastoraat

Zie voor actuele mededelingen van het bestuur Nieuws(t).

 
       
       
 

| Organisatie |
 
 
   
 

RG 2013-09-23 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl