Bijdrage Fred Vos, viering 9 oktober 2005
 
 

Voorganger: Fred Vos

Lector: Yvon van der Meer

 

 
 

Lezingen:

Jesaja 25; 1-9

Matt. 22; 1-14

Thema: Koninkrijk van God; mijn feestje?

 
         
 

Overweging.

Het beeld van het bruiloftsmaal is een bekend bijbels tafereel.

 

In Johannes 2 begínt het optreden van Jezus zelfs bij een bruiloft, in Kana. Het is feest! God heeft de wereld lief, ieder zal behouden blijven. In Johannes 3, vers 17 staat dit als volgt: “Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld veroordele, maar dat de wereld door Hem behouden worde.” Dat behoud is de ‘volmacht' waarmee Jezus op pad is gestuurd.

 

De genodigden uit het verhaal van vandaag hebben het idee dat ze behoren tot de geroepenen, de uitverkorenen, de upperclass, de jetset, kortom ze achten zich het puik der natie. Ze vinden het heel vanzelfsprekend dat ze een uitnodiging ontvangen voor de bruiloft van de koningszoon. Maar… ze hebben er geen zin in – teveel verplichtingen – ze laten zich verontschuldigen. Deze verwende “upperclass”, kiest er zo voor om niet tot de verkorenen te behoren. Sommigen gaan zelfs zover, door op de uitnodiging voor het feest te reageren met het ombrengen van de bezorger van die uitnodiging. Dat is natuurlijk absurd. Toch is dat precies de reactie die de boodschappers van God – de profeten, Johannes de Doper – steeds weer is overkomen. Uiteindelijk zal ook Jezus worden omgebracht…

 

De koning voelt zich diep beledigd. Mensen die hij tot zijn vrienden en vertrouwelingen rekende, keren zich tegen hem. De koning heeft kennelijk een inschattingsfout gemaakt. Maar hij concludeert niet: ‘dan vieren we het feest maar in eigen kring'. Een feest zonder gasten is geen feest. De koning neemt opnieuw het initiatief. Wanneer hij zijn dienaren opnieuw uitstuurt is dat met de opdracht om iedereen die wil deelnemen aan de bruiloft uit te nodigen. …Iedereen die wil deelnemen… Let wel, dat is: ‘slechten' en ‘goeden'. Een moreel onderscheid wordt niet gemaakt. Geheel onverwacht tonen deze later genodigden wél interesse.

 

Sommige van mijn vrienden en familieleden mogen graag een sigaretje opsteken.

Maar… bij ons thuis wordt niet gerookt. Mijn vrienden weten dat. En zonder dat we dat ooit met ze hebben afgesproken of hoefden zeggen, houden ze rekening met onze leefwijze en gaan voor een sigaretje even naar buiten.

 

Wat wil ik met dit voorbeeld zeggen? Als geïnteresseerd genodigde richt je je naar de omstandigheden en maak je deze jezelf eigen. Je kiest er immers voor om deel te nemen. Je houdt je dus als vanzelfsprekend aan de geldende etiquette.

Om naar de gelijkenis van de bruiloft terug te gaan: als gast mag je verondersteld worden dat je op de hoogte bent van wat er gaande is en je verschijnt in elk geval verzorgd aan tafel. Onderscheid tussen de genodigden wordt pas gemaakt wanneer een gast zich onttrekt aan de etiquette en geen bruiloftskleed heeft aangetrokken. Niet ter zake doet of hij ‘goed' was of ‘slecht'. Iedereen doet andere kleren aan, punt uit. Het gaat erom: wil de gast zich laten kennen als deelnemer aan het feest. Wil hij laten zien dat hij meedoet met wat hem wordt aangeboden en waarvoor hij is uitgenodigd. Andere kleren aantrekken betekent zoiets als: een ander mens worden, een nieuwe identiteit aannemen. De vraag is nu: om aan het Koninkrijk van God deel te nemen, kleed je je om en durf je verandering te brengen in je leven? Is dat jouw cup of tea? Is dat jouw feestje? Wil je je inspannen om je uitnodiging waar te maken, of hou je vast aan je oude identiteit?

 

Het initiatief voor het feest ligt bij de koning, maar die is machteloos als de gasten weg blijven of wanneer ze hun feestkleding niet aan willen doen. In zijn eentje kan een gastheer er niet voor zorgen dat een feest geslaagd wordt. Daarvoor is hij afhankelijk van zijn gasten.

 

Diana zei het vorige week al: er zijn altijd tegenstrijdige krachten in ons werkzaam. Krachten van hebzucht en van gulheid, boosheid en liefde, jaloezie en ruimhartigheid, haat en mededogen. We kennen ze allemaal. De dagelijkse grote vraag voor ons is: wat wint er bij mij ?

 
       
 


       
 


 
 

RG 2005-10-09 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl