Bijdrage Jos Brink - viering 8 april 2007 Pasen.
 
 

Voorganger: Jos Brink en

Lector:  Thea van Deijl.

Samenvatting overweging:

In de tuin bij het graf zien we de verdrietige Maria Magdalena. Verdriet is herkenbaar voor iedereen die een dierbare, vriend, maatje heeft verloren. De dood berhindert elkaar aanraken voorgoed.

Maria bij het graf wordt aangesproken en gehoord; dat is het begin om omkeer en troost. Maria erkende ook de rijkdom: ik heb die mens gekend en hij heeft mijn levend verrijkt. Het heengaan is vèrdergaan.

Zo staan ook wij op en gaan wij - met niets dan in ons haart: Ik zal er zijn!

 
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2007 |

 
 

RG 2007-09-11 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl