Bijdrage Frans Gerritsma - zondag 27 december

 
 

Voorganger:  Frans Gerritsma

Lector: Helma Schenkeveld

Lezingen
Zelfkennis Galil Gibran
Johannes 1:1-18

Openingsgebed
Onnoembare,
Wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart
Wij keren terug bij onszelf
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld.
Wij worden stil om ons hart te openen
voor schepping en creativiteit,
Voor de stralen van licht en de klank van liefde.
Schud ons los uit de verkramping van strijd en onrust.
Maak onze adem weer tot levensadem
En tot bron van moed en zeker weten.
Geef ons de levende woorden van uw schrift
Ter herkenning en om opnieuw ontmoeting aan te gaan.
Amen.


Meditatieve Overweging

In die dagenů
zo begon het kerstverhaal in de kerstnacht.
In het beginů
zo begint vandaag Johannes zijn kerstverhaal.
Hij plaatst het verhaal van de geboorte van Jezus in een groter perspectief.
Het perspectief van voor de tijd, van voor de schepping der wereld.
Vanuit het perspectief van God.
Een stortvloed van woorden.
Geen enkel woord voldoet.
Geen beeld voldoet.
Het eindige kan het oneindige niet bevatten.

Hij is het Woord
Het woord dat God gesproken heeft.
Hetzelfde woord dat God gesproken heeft bij het begin van de schepping.

Wie spreekt, laat horen wat er in hem omgaat,
Laat zien waar het om gaat.
God heeft door zijn woord, zijn ziel in de schepping gelegd.
Naar de schepping gaat zijn ziel uit.

En al die keren heeft Hij gesproken
door aartsvaders en profeten,
in Thora
en wijsheidsboeken.
En nog meer dan in Engelen
Heeft hij zich uitgesproken
in zijn Eerstgeborene
het kind van Bethlehem.
En dat allemaal
om zijn bezieling, zijn bedoeling met de schepping
gaande te houden of terug te brengen.
Om zo de mens te verheffen
de mens weer bewust te maken van zijn goddelijke status.

Want wij zijn, de erfgenamen van al wat bestaat.

pianospel

Het woord is vlees geworden.

Het woord wordt ontvangen,
Wordt werkelijkheid onder ons mensen.
In de mens die het woord ontvangt,
komt Gods ziel aan het licht.
Komt aan het licht waar God vol van is.
Het woord vraagt om ontvangen te worden.
Het woord, in ons vlees en bloed laten worden.
Dat is genade
Dat is goddelijke welwillendheid.
Dat is menswording.
Verwondering dat het Woord onder ons gewoond heeft,
nog onder ons woont.
Dat woord is leven
recht en gerechtigheid,
doorbreekt de cirkel van kwaad en vergelding
maakt ons tot bevrijde en verloste mensen

pianospel

Licht,
Grenzeloos, onmetelijk.

Dat leven, zijn leven is een licht voor de wereld.
Het licht van God schijnt in Hem.
Daar getuigt Johannes van: Hij is het ware licht.
Laat je door dit licht verlichten.
Laat dit licht in jouw duisternis schijnen.
Neem dit licht in je op.
Een levend licht,
een licht op ons pad
een licht in ons hart.

Mens worden,
leven,
licht zijn.

Wij mogen in het kind van Bethlehem ons spiegelen,
Zodat ook wij mens worden
Leven en licht zijn.
Zodat ook wij kunnen stralen.

pianospel

Gebed
Het Kerstfeest ligt achter ons en over een paar dagen nemen wij afscheid van 2009. Zullen wij in het nieuwe jaar 2010 ons nog het licht en het Woord van Kerstmis herinneren?
Ook al is dan de sfeer van Kerstmis verdwenen, het Woord dat onder ons is gekomen blijft. Blijf ons verlichten zodat wij duidelijk kunnen zien welk pad ons naar u toe leidt. Blijf bij ons Heer.
Amen.


 
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008 en 2009 |

 
 

RG 2009-12-28 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl