Bijdrage Frans Gerritsma, viering 3 januari 2010
 
 

Voorganger: Frans Gerritsma

Lector:  Yvonne van der Velden

 
 

 

     
 

Lezingen:

Jesaja 60. 1-6

Mt 2.1-12  

 

Openingsgebed

In uw Naam zijn wij hier bijeen

Eeuwige.

U, die de bron bent

van al wat leeft

U, die ons weer nieuw wilt maken.

Wij bidden om het licht

dat herders en koningen hebben gezien.

om uw licht

dat over alle grenzen heen schijnt

en mensen doet opstaan

en op weg doet gaan.

Wees bij ons dit uur

Amen

Welkom en inleiding.

Goede morgen van harte welkom, bekenden en onbekenden

Ook namens Yvonne van der Velden die mee voorgaat in deze viering.

Wij wensen u een gezegend Nieuw Jaar.

 

Rond de menswording, die we met alle zintuigen

en met licht en lied hebben, hebben gevierd

Nu het laatste kerst verhaal.

Waren in het eerste kerstverhaal

Engelen en herders getuigen

Nu wat in de volksmond “Driekoningen” heet,

In de nieuwste Bijbel vertaling gaat het over magiërs,

Oosterse sterrenkundigen, sterren wichelaars, wie zal het zeggen.

Het gaat in ieder geval om machtige mensen,

Mensen met inzicht en invloed

Bestudeerde mensen,

Die ook op het licht afkomen

Dat verschenen is in een kind, het kind van Bethlehem,

Onder ons mensen.

Al deze getuigen doen een beroep op ons

Om met hen mee te kijken

Naar het licht te kijken,

Om zelf licht te kunnen worden en zijn.

Daar willen we in deze viering verder over nadenken

 

Overweging. 

Sta op en schitter.

Dat moeten de magiërs gedacht hebben, toen ze de komeet aan de hemel hadden gezien. De voorbode van iets nieuws, Sta op en schitter uw licht is gekomen. En ze gaan op weg, deze wonderlijke mensen, die er exotisch uitzien en niet onaanzienlijk zijn, mensen met macht, want zij weten meer van wat er achter de dingen en de gebeurtenissen afspeelt. Koningen worden ze geboend. Dat wil, in die tijd, zeggen: Heer en meester over het leven, en met name dat van anderen en alleen daarom boezemen ze al ontzag in.

 

Zoals die andere koning uit het evangelie, die ook in beweging komt, omdat hij de boodschap van de magiërs gelooft, en echt bang is dat de Messias gekomen is. Herodes is bang voor het licht en hij staat op om het licht tegen te houden. Hij is zo bang dat hij zijn macht moet afstaan, dat hij er alles voor over heeft om die macht te behouden. Ook als dat mensenlevens kost. Herodes wordt niet voor niets de kindermoordenaar genoemd, uit angst dat ze een bedreiging zijn voor zijn macht heeft hij zelfs eigen kinderen laten ombrengen.

 

Wat een geweldig contrast.

De vreemde koningen die er alles voor over hebben om het licht een plaats in hun leven te geven. Ze hebben het kostbare dingen en daaruit blijkt dat het magiërs zijn, in een kistje meegenomen. Om van te geven, om anderen er gelukkig mee te maken. Als eerbetoon en erkenning van het licht, dat dit kind uit zal stralen, ver over de grenzen heen, tot aan de einden van de bewoonde wereld. Daar zijn deze vorstelijke personen representanten van.

 

Herodus is de representant van de mensen, die bang zijn voor het licht. Want dit licht zal duidelijk maken, aan het licht brengen, wat werkelijk een zegen en genade is voor ons mensen. Herodes wil alleen gezegend blijven met macht en gunt anderen het licht niet in de ogen. Hij kan aan anderen geen hulde aanbieden. Hij wil alleen hulde ontvangen. Hij wil niets van zijn kostbaarheden geven.

 

Licht en duisternis.

Sta op laat het licht je beschijnen, profeteert Jesaja,

Ga op dit licht, dit goddelijk licht af.

In dit licht, in dit mensenkind, komt aan het licht wie God is.

Je zult er warm van worden.

Van alle kanten, van heel de wereld komen mensen op dit licht af.

Een bonte stoet van mensen.

En ze hebben van alles bij zich,

om uit te drukken hun dankbaarheid, voor het licht.

Luister en licht.

De ster die wij volgen.

 

De magiërs maken hun kistjes open

en we horen wat voor kostbaars er in zit.

Goud, wierook, mirre.

 

Goud.

Wat is ons goud?

Of met andere woorden: waar heb jij veel voor over?

Al pratend daarover ontdekten we dat niet alleen onze gezondheid, maar vooral ook een plek om te leven, om je thuis te voelen, kostbaar is. Eigen haard is goud waard.

Dat onze onafhankelijkheid ons goud waard is.

Zouden de magiërs hun goud aanbieden, ze hebben huis en haard verlaten, om het, mogelijk te maken voor dit kind en aan allen die hem volgen, een thuis te bieden voor hen die ontheemd zijn. Om zo een licht te zijn voor vreemdeling en ontheemde.

 

Wierook

Wat is onze wierook?

Wie zwaai je lof toe. Wat is je inspiratie bron?

We bewonderen mensen met levensmoed. Mensen die ondanks alles de hoop bewaren. Die zich inzetten voor mensen, waar in feite geen eer aan te behalen is. Mensen die vanuit hun hart anderen ondersteunen. Mensen die vanuit het niets, iets goeds voortbrengen.

De magiërs bieden wierook, en vertellen daardoor van de hoop die in hen leeft, dat dit kind in zijn leven de hoop in vele harten gaande zal houden Een bron van hoop zal zijn.

 

Mirre

Wat is onze mirre?

We dachten na over wat ons leven aangenaam maakt.

Zoals schoonheid, het jezelf kunnen zijn. Alles wat mooi is, kan een balsem voor de ziel zijn.

We concludeerden uiteindelijk dat onze mirre “Innerlijke rust” is.

Kostbare vrede met je zelf.

Het kind van Bethlehem was voor de magiërs het eindpunt van hun zoektocht. De plek waar het licht halt hield. De plek waar hemel en aarde samenkomen.

Dat moet hun innerlijk ruist gegeven hebben, ze hadden gevonden wat ze zochten en konden daarna, met veel innerlijke rust, hun weg naar huis terug gaan. Een andere weg, dan de weg van macht en beter weten, niet meer langs Herodes.

 

Ze zijn nieuwe mensen geworden. Leven van uit het licht dat ze gevonden hebben.

Is het dit wat dit kind ons te bieden heeft.

Is het geven van mirre, knielen bij het licht dat ook in jou is en er vrede mee te hebben, is dat niet het ontvangen van innerlijke rust.

 

Goud, wierook en mirre.

Onafhankelijkheid, hoop en innerlijke rust

Die gaven hebben wij te bieden.

Dat is het licht dat van ons uit kan stralen,

Het licht dat we ontvangen hebben en mogen doorgeven,

Hier, daarbuiten.

Het is bestemd voor de hele wereld.

 

Gebeden.

Eeuwige

Wees ons licht

in het leven van ieder dag.

Om licht voor ontheemden, voor onderdrukten

Voor afhankelijk gemaakte mensen.

Maak ons open om te geven

van onze onafhankelijkheid

stilte

 

Wees een bron van licht

in allen die ons inspireren

Voor hen die zoeken naar licht

die wachten op een teken

op een lichtpunt in hun leven.

Stilte

 

We bidden U

Om innerlijke rust

om Vrede met onszelf

om Vrede met de wereld

Om balsem voor onze ziel

stilte

 

Maak ons dit nieuwe jaar open

voor het nieuwe dat kan gebeuren

voor elk nieuw teken van hoop

voor liefde en genegenheid.

Doe ons opstaan en op weg gaan

Met het licht dat we ontvangen hebben

Stilte

 

Wees een kracht voor hen die ziek zijn

een verlichter van lijden

een trooster van bedroefden

een thuis voor de vreemdeling

een lamp voor leiders der volken.

stilte

Wees het eeuwig licht

voor onze doden

die we missen

die we gedenken.

stilte

Onze vader.

 

           
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008 en 2009 |

 
 

RG 2010-01-04 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl