In memoriam - Frits van der Ven

overleden:  zaterdag 21 augustus 2010..


 
     
     
         
         
 

Zaterdag 21 augustus overleed Frits van der Ven. Frits werd 6 december 1930 geboren in Den Bosch in de schaduw van de kathedraal. Hij was het negende kind van een gezin met in totaal 13 kinderen (8 zonen en 5 dochters) Na zijn studie theologie en klassieke talen trad hij toe tot de orde van de Jezuieten; hij koos voor deze orde vanwege zijn actuele stellingnamen en strijdvaardige positie in de samenleving. In Maastricht werd hij tot priester gewijd op 21 juli 1963.

In de zestiger jaren werkt hij in Maastricht aanvankelijk onder de arbeidersjeugd en later ook als studentenpastor. Hij was pastor van de Citykerk en de Studenten Ekklesia Maastricht. Als rode draad in zijn leven speelt zijn strijdvaardigheid voor de waarden van minderheden, kansloze jongeren, vrouwen, homo's, lesbo's en buitenlanders. Frits nam een duidelijke stelling in jegens de katholieke kerk. Hij kwam in Limburg in conflict met bisschop Jo Gijsen die hem het bisdom uitzette. De bisschop kon het maar niet verkroppen dat pater Frits van der Ven samen met een protestantse dominee de eucharistie vierde.

Frits zette zijn werk voort in Berkeley (California-USA) waar hij vice-rector werd van de Jesuit School of Theology en Amsterdam als studentenpastor waar hij studenten theologie begeleidde. In Amsterdam was hij oprichter en directeur van het Ignatiushuis, het centrum voor geloofsverdieping en studentenpastor van de Katholieke Theologische Universiteit en van het dispuut HERA in Amsterdam. De KRO strikte hem voor diverse radiotoespraken, evenals de kerkuitzending "Kerk in Mokum".

Over de ontwikkelingen in de katholieke kerk zei hij: “Groei gaat altijd gepaard met crisis. Dat is een vorm van volwassen worden. De kerk moet met de tijd meegaan en zich zeker niet terugtrekken in oude zekerheden”.

Niet vreemd dus, dat hij vanuit deze visie jarenlang een graag geziene gastvoorganger was in onder andere basisgemeente De Duif, waar men hem leerde kennen als een bewogen, welbespraakte Bourgondiër en bovenal steeds een aimabel, belangstellend mens.

De overwegingen van Frits waren altijd diepmenselijk en getuigden tegelijk van een diep Godsgevoel. Hij jongleerde geraffineerd met prachtige taal en simpele beelden. Hij verstond het wonder om je -soms zelfs lange tijd later- nog het beeld van een viering te doen herinneren.


Ook Jan van Kilsdonk S.J. sprak lovend over de toespraken van Frits. "God is echt een mens geworden" sprak Frits in een toespraak, waarop Jan van Kilsdonk instemmend reageerde: "Nu wij nog".

Geen wonder dus, dat mensen regelmatig vroegen: wanneer gaat Frits weer voor in de dienst?


Frits wist zich thuis in De Duif, dat plekje aan de Amsterdamse gracht dat altijd zijn warme belangstelling had. Van zijn hand verscheen enkele jaren geleden een boekje, getiteld "In dit teken..." Werken van een aanblazer *, waarin enkele van zijn overwegingen, waaronder zes uit de Duif. Ook is er nog een boek in de maak met het levensverhaal van Frits van der Ven “Geroepen tot uw vreugde”.

Enkele jaren geleden werd Frits onverwacht ernstig ziek als gevolg van leverkanker. Hij knapte na een ingrijpende operatie weer aardig op en kwam ook weer diverse keren naar De Duif. Maar de levenskracht van vóór zijn ziekte kreeg hij niet meer terug. Tot zijn dood bleef hij actief als pastor.

Temidden van familie en na een afscheid van talrijke vrienden die hem de laatste maand dagelijks nog bezochten, is deze inspirerende Bosschenaar heengegaan.

Voor Frits wordt vrijdagavond 27 augustus een gedenkviering gehouden in de Krijtberg / Amsterdam om 19.30 uur. Hiena ontvangst in Odeon, Singel 446.

Zaterdag 28 augustus is de uitvaartdienst om 11.00 uur in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan, Torenstraat in Den Bosch; ontvangst daarna in Sociëteiten Amicitia - De Zwarte Arend, Peperstraat 15.

Zaterdagmiddag is de teraardebestelling in Nijmegen op de begraafplaats Jonkerbos, temidden van zijn medebroeders.

* voetnoot: boek "In dit teken" ...  werken van een aanblazer

ISBN 90 77721 02 9   (Adr. Heinen uitgevers)

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/in-dit-teken/1001004002380318/index.html

zie ook: viering De Duif zondag 29 augustus 2010

 
       
   
       
   
 
 

RG 2010-09-02 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl