Bijdrage Catrinus Mak
zondag 5 september2010

 
 

Voorganger: Catrinus Mak
Lector: Yvonne van der Velden

Thema: Loef wijkt voor lij

lezingen:

- Deut. 30; 11-20

- Lucas 14; 25-33

 

Inleiding en welkom

Goedemorgen en van harte welkom in deze viering. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom vooral ook aan de kinderen, jullie blijven nog even hier en Marianne zal zo dadelijk een verhaal voor jullie gaan vertellen.
In de viering van vorige week werden we uitgenodigd het zeil te hijsen even stil te zijn en dan te varen op de wind van vandaag. Ik ben benieuwd hoe u gevaren hebt deze week. En als je dan zeilt en er komt iemand anders op je koers, die ook zeilt, wat moet je dan doen? Wie heeft er voorrang.
Dat probleem is in de wereld van het varen opgelost: de boot die het meest tegen de wind in vaart, heeft voorrang. Loef wijkt voor lij, in zeilers termen.
Vandaag gaat over leefregels. Vanuit de lezingen wordt ons dat vandaag aangereikt.We hebben net psalm 1 gehoord. In de lezing uit Deuteronomium gaat het over hoe Israel met de 10 geboden en andere regels moet omgaan? Hoe ga je dat doen met elkaar, als je de vrijheid hebt verkregen, nu je onder de tirannie van Egypte uit bent?
Jezus vraagt aan zijn volgelingen bijzondere overgave. Maar wat hebben wij te stellen met leefregels?
Daarover meer in de overweging.
We hebben het zeil gehesen en laten we nu een moment stil zijn, voor we verder varen in deze viering.

Gebed
Krachtige en Tedere,
U die ons ziet, zoals we zijn
Hoe we ons voelen nu, welke gedachten, herinneringen gevoelens door ons heen gaan.
Kom met Uw Geest
Adem ons open
Dat wij de vreugde in ons bestaan vernieuwen
en elkaar daarmee aansteken
amen.

Overweging
Een maand geleden was ik een weekje varen op een tjalk op de Waddenzee. Als je van zeilen en natuur houdt, een geweldige ervaring. Wat me opviel, dat er een rustige en logische samenhang is der dingen. Zeilen en zwaarden worden met lieren omhoog gehaald. Ook zijn er logische en strenge regels voor wanneer en hoe je het wad op gaat, wanneer je kunt uitvaren, wel bij hoog water en niet bij laag water, etc.. Boeiend is te zien hoe dat is opgebouwd in vakmanschap en traditie van vele eeuwen, op zo’n ouderwets groot zeilschip.
Dat staat in schril contrast met regels in ons maatschappelijk verkeer. Een kritisch rapport, naar de ondergang van de DSB bank toonde aan dat de Nederlandse bank, die moet toezien op goede manier van bankieren, heeft gefaald. De Nederlandse bank heeft vooral de dubieuze financiële producten, beschermd. Daardoor konden eindeloos lang dubieuze financiële producten verkocht worden door banken. De gewone burger werd niet beschermd, maar zij die grote winsten willen binnen halen wel.

Met dit aanloopje en met de lezingen van zo even samen, ontstaat toch een behoorlijke puzzel. Als je het in een beeld zou moeten samen vatten, hoe doen we dat nu met al die schepen op de Waddenzee? Hoe voorkomen we aanvaringen en hoe zorgen we dat we de sfeer en omgangsvormen aan boord goed houden en dat bovendien dat unieke natuurgebied niet al te zeer door onze schepen worden aangetast?

Laten we eens kijken wat de lezingen ons bieden. Gelukkig is de man, die niet de weg van de wettelozen gaat. Welzalig, staat in andere vertaling. Hij is als een boom aan de rivier. Opmerkelijk in de lezing, dat benadrukt wordt dat de leefregels uitvoerbaar zijn. Opmerkelijk dat ze gekoppeld worden aan een nieuw land, een nieuwe samenleving. Het zijn geen regels om de regels, maar er is direct verband met de samenleving. Ook passen ze in het Godsbeeld. Er is regelgeving voor armen en onderdrukten, zoals we vorige zondag nog hebben kunnen horen. De wetten van Mozes waren domweg een soort logische noodzakelijkheid, om het als nieuwe samenleving aan te kunnen. Dat is wat mij in de lezing uit Deuteronomium vooral opvalt. Net zo als het noodzakelijk is om je aan boord van het schip aan bepaalde regels te houden.

Moeten we ons dan allemaal nog wat beter aan de regels gaan houden? Is dat de boodschap van vandaag? Nou, ik denk dat dàt niet de oplossing is. Zo heb ik het vermoeden dat in de financiële wereld er zich heel wat mensen en instellingen zich perfect aan regels houden, maar zich goed weten te verrijken ten koste van anderen. De wetten van Mozes stonden ten dienste van een rechtvaardige samenleving. In dit verband is het opmerkelijk te noemen, dat er in het vaarreglement een eerste hoofdregel: goed zeemanschap is. Dat zegt je dat je te allen tijde moet gevaar en hinder moet voorkomen. Het begint dus met oplettendheid en gezond verstand.

Dus waar het om gaat is dat je je handelen toetst aan een hoger doel. Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zei men 25 jaar geleden in het conciliair proces.

Wat heeft Jezus aan dit alles toe te voegen? Als derde lezing hebben we het evangelie van Lucas. Laat je bezittingen, je dierbaren maar los en volg mij, horen we Jezus zeggen. Als Jezus hier de kerk zou binnen wandelen, zou hij dat opnieuw tegen ons zeggen?
Laat alles maar achter je, kom mee en we gaan op rondreis door Nederland? Als je denkt dat dat werkelijk op je pad ligt, moet je dat doen denk ik.
Zelf heb ik ooit een dik betaalde baan achter me gelaten en ben heel wat anders gaan doen. Ben mooie en lastige dingen tegen gekomen.

Het evangelie van vandaag zou ik willen uitleggen als: wees bereid vanzelfsprekendheden van vandaag los te laten. De vanzelfsprekendheid van economische groei, ten koste van. Dat je eigenlijk wel beseft, dat het niet kan, steeds maar meer materialisme.
Iemand uit de ruimtevaart beeldde dat onlangs zo uit. Op een ruimteschip, moet je heel goed nadenken en bewust zijn, wat je nodig hebt, maar ook wat je met je afval doet. Je moet het leefbaar houden. De aarde is 1 groot ruimte schip. Je kunt er niet af, want dat overleef je niet. Je zult dus moeten kijken hoe je met je energiebronnen omgaat , wat je met je afval doet, etcetera. Als voorbeeld had hij een schip gemaakt, met voldoende goede voorzieningen voor water, energie etc. Maar wel compleet zelfvoorzienend met zonnecellen, windenergie etc..
Een laatste voorbeeld. Deze week sprak ik, vanuit mijn functie als wijkcoördinator bij de gemeente, met de wijkagent en de imam. In onze wijk lopen straatcoaches rond, die kinderen soms thuis brengen, die s avonds om 11 uur niet in bed liggen, maar ronddwalen in de wijk. Als we nu eens een soort burgerwacht maken, met een aantal ouders en zelf zorgen dat die kinderen gewoon op tijd thuis zijn. Dan nemen ouders weer verantwoordelijkheid en dan heeft de gemeente weer iets om op te bezuinigen….

Ik denk dat de meesten van ons wel beseffen dat het roer om moet. Dat als maar meer, niet vol te houden is met zijn allen. Vanuit die noodzaak, zou het mooi zijn alert te blijven om creatieve oplossingen toe te passen. Dat verschillen tussen mensen, culturen en gewoonten, soms lastig zijn, maar soms juist ook nieuwe kansen bieden. Dat we daarmee moeten leren omgaan.
Kortom, volg je hart en je gezonde verstand, gebruik je creativiteit en blijf zoeken, naar nieuwe mogelijkheden en kansen, om die prachtige samenleving van ons, leefbaar te houden. En dat we net zo gelukkig worden, als de mens uit psalm 1.
God geve het ons, amen.

Nodiging
Ik wil u van harte uitnodigen, deel te nemen aan de maaltijd, zoals deze door Jezus is begonnen. Hij die ons voorging op een nieuwe manier het leven te delen. Komt nu, want alles staat gereed.

Zegenbede
We gaan allen weer verder dadelijk en de nieuwe week in. Laten we de zegen van de eeuwige vragen, om te blijven varen, vanuit zijn Geest
De krachtige en tedere ons zegenen en behoeden,
moge de krachtige en tedere de glans van Zijn gelaat over ons spreiden
Moge de krachtige en tedere Zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken
Amen.

 

 
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008, 2009 en 2010 |

 
 

RG 2010-09-09 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl