Bijdrage Helma Schenkeveld,
zondag 19 december 2010

 
 

Voorganger:  Helma Schenkeveld.

Thema: Vertrouwen in de donkere nacht.

Openingsgedachte

Het land ligt te wachten

tot de kou uit de lucht is;

wacht op mensen

die zaaien.

 

Zaden van vertrouwen

korrels vrede;

hopelijk vallen ze in goede aarde

en komen ze op.

 

Wanneer

zullen wij er iets van zien?

 

Overweging.

De nacht is aardedonker, er is geen ander licht dan wat in mijn binnenste brandt. Geen informatie, geen impulsen, geen afleiding? Alleen met mezelf, samen met iedereen, met God en met het Universum.

 

En dan, in deze donkere nacht, komen de angsten en de dromen. De angsten, die me waakzaam maken en me verlammen, waardoor ik extra scherp en oplettend kan zijn. En de dromen, de dromen die me warm maken van binnen. De dromen, die me in beweging zetten, de dromen die het leven zin geven.

 

En dan wordt het weer dag, en het wordt licht. De wekker gaat, je doet de gordijnen open, en zo overdag lijken de angsten van die nacht al veel kleiner, hebben ze nauwelijks meer betekenis. En die dromen? Ach, die dromen, die lijken 's nachts zo mooi en zinvol. Maar overdag, dat is andere koek. Overdag, met de krant op tafel, de radio aan, een sms-je op je telefoon, mailtjes van je werk en vrienden... overdag is er zoveel informatie, overdag zijn er zoveel impulsen, zoveel afleiding. Overdag is het makkelijker je dromen te laten slapen en je aan te passen aan de wereld om je heen. Eerlijk gezegd, je staat daar meestal niet eens bij stil, het gaat zoals het gaat.

 

En dan lezen we in de 1e lezing van vandaag: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Tjonge, een tekst van bijna 2000 jaar oud, die zo goed aansluit. En ook al is het een tekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling, toch zullen velen in Nederland het een ouderwetse tekst vinden. Laat ik een poging wagen om het te vertalen: Je moet niet alles doen wat je vrienden doen. Je moet je eigen pad ontdekken, jouw eigen wijsheid, jouw eigen talenten, en je moet die inzetten op een manier die ok is voor jou. Een manier, waarvan jij voelt dat die ok is. Want als je voelt dat het goed is, en je daarin niet bang bent om je eigen pad te gaan, dan stroomt jouw goddelijke energie in lijn met de goddelijke energie van het Universum.

 

Jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar zelf veranderen door je blik te richten op je innerlijke dromen. Jezelf niet langer aanpassen aan deze wereld, in haar jacht naar nog meer geld en status en macht en in haar geklaag van allen, die vinden dat ze daarin niet genoeg krijgen. Jezelf niet aanpassen aan deze wereld, met een overvloed aan voedsel en spullen voor sommigen, en een tekort aan vreugde, inspiratie en een bezield leven voor vele anderen. Jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar je eigen pad ontdekken. Op zoek gaan naar je innerlijke dromen, je passie, je talenten, jouw eigen waarde en jouw eigen wijsheid. Jouw eigen pad ontdekken, waarin je jouw talenten en eigen wijsheid kan gaan inzetten, om je innerlijke dromen waar te gaan maken.

 

Is dat wat er van ons wordt gevraagd? Is dat wat Jezus ons heeft voorgedaan? Is dat hetgene, waarom we vandaag bij elkaar zijn?

 

Willen leven in een betere wereld, betekent aan de slag gaan door hierover te dromen, in stilte en hardop, en hiernaar te gaan handelen. Willen leven in een betere wereld, betekent zelf aan de slag gaan om een beter leven te gaan creëren, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Niet door je te richten op het verwerven van meer geld, meer spullen of meer macht. Nee, dat is niet de weg. De weg is om te gaan vertrouwen op je innerlijke dromen. Erop te gaan vertrouwen dat die innerlijke dromen jouw goddelijke pad zijn, die jij mag gaan. Tja, dat is nogal wat. Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd... wat is er mooier en uitdagender dan plannen te maken en uit te gaan voeren, om je innerlijke droom tot leven te brengen? Het geeft je energie, het geeft je inspiratie en een goed gevoel. Het brengt je in contact met mensen, die net als jij dromen hebben die ze ook willen uitvoeren. Het enige dat je nodig hebt, is vertrouwen en volharding.

 

Vertrouwen in jezelf, dat het je gegeven is om te mogen gaan werken aan je innerlijke droom. Vertrouwen in de talenten die je hebt gekregen, en die je daarvoor kan gaan gebruiken. Vertrouwen dat er mensen zijn, met wie je je dromen kan gaan delen. En vertrouwen dat er in iedere donkere nacht een maan is en sterren, ook al zien we die niet altijd. En in de donkere nachten kun je gaan bouwen aan dit vertrouwen. Je kan je gaan voorstellen welke dingen er in je leven zullen veranderen, als jij je niet langer aanpast aan deze wereld. Je kan mediteren, om ruimte te maken in je hoofd voor nieuwe inzichten. Je kan zwijgen en stil staan, en in die stilte luisteren naar de geluiden van de natuur of de geluiden van de stad. Je kan in die donkere nacht bidden tot God, voor kracht en steun, als je overdag stappen wilt zetten op jouw nieuwe pad.

 

Bouwen aan vertrouwen in jezelf, bouwen aan vertrouwen in de mensen om je heen. Het gaat niet vanzelf, we moeten er iedere dag aan werken. En wat hierin helpt, is als we angst niet als enige raadgever zien, en als we angst niet ons leven laten beheersen. Angst kan een meester voor ons zijn, die ons laat zien en voelen dat we spannende dingen gaan doen. Die ons bewust maakt van de keuze's die we willen maken, die ons laat voelen dat je ook moet uitkijken, wanneer je in beweging wil komen. En zo kan angst ons helpen in ons groeiproces, omdat we leren eerst naar links, dan naar rechts en dan nog een keer naar links te kijken, voordat we de weg oversteken, op pad naar die nieuwe toekomst.

 

Laten we gaan genieten van die donkere nacht, waarin we een luisterend oor hebben voor het kind, dat geboren wordt Een luisterend oor voor het kind in onszelf. In die donkere nacht is geen ander licht dan wat in ons binnenste brandt. Geen informatie, geen impulsen, geen afleiding. Vredig en stil, alleen met onszelf, samen met iedereen, in verbinding met God en met het Universum. Moge het ook overdag zo worden. Amen

 

Gebeden uit de gemeenschap

 

Eeuwige,

Er is een gezegde dat luidt: De mens is geneigd tot het kwade. Dit gezegde brengt ons in de donkere nacht van het doemdenken.

Paulus laat ons vandaag zien dat de mens tot veel goedheid in staat is. Hij noemt alle mogelijkheden tot goedheid op. Door al deze goedheden worden wij met elkaar verbonden. Hierdoor krijgen wij toch vertrouwen in de donkere nacht.

Er is niet alleen ellende, maar er zijn ook vele goede dingen, niet allemaal in één persoon, maar in vele mensen samen. Samen moeten wij de wereld leefbaar maken en dat moet toch lukken!

Wij zijn nu onderweg naar Kerstmis, het feest van het licht, het licht dat altijd zal blijven schijnen in de donkere nacht. Laat dat ons een troost zijn.

 

God, moeder, vriendin en reisgenoot:

Geef mij een open oog, een luisterend oor, een helende hand.

Opdat ik, staand in deze dag:

- liefdevolle aandacht zal geven aan echtgeno(o)t(e), kinderen, familie;

- loyaliteit zal schenken aan collega's en naasten;

- zorg en respect zal geven aan buren, straat- en stadgenoten,

aan ongekende medebewoners van onze kostbare planeet aarde.

 

Geef mij een open oog, een luisterend oor, een helende hand.

Opdat ik, staand in deze dag:

- afstand neem van schreeuwers van grofheden,

 ontlopers van verantwoordelijkheid, zaaiers van haat;

- opsta tegen woorden en daden van onverdraagzaamheid;

- ten strijde trek tegen discriminatie en verdrukking.

 

Geef mij een open oog, een luisterend oor, een helende hand.

Opdat ik, staand in deze dag:

- recht doe aan onaanzienlijken;

- hulp verleen aan slachtoffers van onrecht;

- steun geef aan onderdrukten, uitgestotenen, verontachtzaamden.

 

God, vader, vriend en reisgenoot,

Schud mij wakker,

want elke dag wil ik volledig leven

en elke dag uw trouw verdienen.

 

Amen

 
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008, 2009 en 2010 |

 
 

RG 2010-12-23 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl