Bijdrage Catrinus Mak en Cees Blaauw - zondag 6 februari 2011

 
 


Voorgangers:  Catrinus Mak

Gastvoorganger: Cees Blaauw
Thema: Gelukkig...


1e lezing: Psalm 1
2e lezing: Matt. 5: 1-16

Overweging (Cees Blaauw) volgt zsm.

Welkom en inleiding (Catrinus Mak)

Goedemorgen, van harte welkom in deze viering in De Duif. Van harte welkom in dit uur van bezinning, of om op adem te komen of ge ïnspireerd te raken. Van harte welkom ook Flora Umarova, die onze vaste pianiste Irina vervangt. Welkom ook Cees. Jij bent een aantal jaar voorganger geweest. Op deze dag van de voorgangersverkiezingen, ga jij nu nog een keer als gastvoorganger voor.

Het thema dat uit de lezingen van vandaag naar voren komt is gelukkig.

Gelukkig is de mens in psalm 1, die wandelt binnen de wegen van de wet.

Gelukkig worden vele mensen genoemd door Jezus, in zijn bergrede. Cees, jij hebt deze teksten speciaal gekozen voor deze viering en we zijn heel benieuwd welke boodschap jij er voor ons uit haalt.

Voor we verder gaan met de viering nodig ik u uit voor stil gebed, om ruimte te geven aan de Eeuwige, die steeds opnieuw aanwezig wil zijn in ons.

 

Gebed

Eeuwige God,

U die weet wat in ons mensen omgaat

die omziet naar allen in deze wereld,

“Gelukkig dat Uw licht bestaat,

dat het met mij doet en praat

en dat ik weet

dat ik er vandaan kom

van dat licht

of hoe dat heet”

Amen.

Overweging door Cees Blaauw

Vandaag twee lezingen over gelukkig zijn.
In Psalm 1 is de mens gelukkig als hij Gods woord opvolgt; hem kan dan niets meer gebeuren.
Hij is als een boom op vruchtbare grond; hij draagt rijkelijk goede vruchten en zijn bladeren zullen altijd groen blijven. Zondaars krijgen geen vat op hem en de onrechtvaardigen zullen het onderspit delven; kortom een ideaal beeld,

In de tweede lezing, uit Matteus, komt Jezus aan het woord. Ook Hij heeft het over een gelukkig mens, maar er wordt hier een heel ander beeld van een gelukkig mens neer gezet.
Ik vraag me soms af: als ik in één van deze situaties kom zoals Jezus ons die schetst, zou ik dan werkelijk gelukkig zijn? Ik betwijfel het.
Maar zo zijn deze gelukkig makende spreuken ook niet bedoeld.
Ik geloof dat deze beter tot hun recht komen in de oude (mij vertrouwde) omschrijving. Daar staat inplaats van "gelukkig" het woord"zalig".Daar kan ik wat mee, want als ik verdriet heb kan ik niet gelukkig zijn, maar door dit verdriet te aanvaarden (niet koesteren) kan men zalig worden of zijn.
Dit geldt ook als je om geloofsovertuiging gepest wordt, of zoals in sommige Afrikaanse landen, je als christen wordt achter uitgezet en in het ergste geval wordt vervolgd.
Je bent dan natuurlijk niet gelukkig, maar het feit dat Jezus je vooruit gewaarschuwd heeft voor deze dingen maken dat je in die omstandigheden
je "zalig"kan voelen, zo u wilt "heilig".
Ik kan mij nog wel vinden in gelukkig zijn als ik rechtvaarigheid nastreeft, niet alleen voor mijzelf, maar juist voor mijn medemens, dichtbij en veraf. En al je probeert vrede te brengen, dit met de mond belijd, maar vooral door je daden laat zien, ben je een gelukkig, een zalig mens.
Ik meen dat als je zo de zaligsprekingen leest en in praktijk brengt, dat je gelukkig kan worden en wat belangrijker is, je medemens ook gelukkig maakt.

Maar Jezus heeft gezeten op die berghelling nog iets anders gezegd.
Hij richtte zich tot zijn volgelingen en noemde hen het zout der aarde.
Door de eeuwen heen en tot op vandaag zijn er volgelingen zoals zijn leerlingen.Zij vertellen ons en leggen ons uit wat wij zondags in de schrift lezen. Zij proberen de aloude teksten te enten op onze tijd waarin wij nu leven.Zij zouten ons geloof om er smaak aan te geven, om het iedere keer weer nieuw voor ons te maken.
Dat doen onze voorgangers (die wij vandaag gaan kiezen) ook. Zij geven het woord niet met hele boekdelen door, nee zij doseren dat zals je zout met een zoutvaatje doseert.
Deze vergelijking is niet van mij, maar werd door iemand op de voorbereidingsavond gelancerd en ik neem die vergelijking graag over.
Het grappige is dat niet alleen voorgangers, dominees of pastoors dit zoutvaatje kunnen hanteren, maar dat ieder van ons dat kan.
Door zijn houding tegenover hen die anders denken dan wij, kunnen wij laten zien dat wij respect voor hem hebben.
Wij verketteren niet, maar door ons op gezette tijden te laten zien wat er in andere geloofsrichtingen bedoeld wordt, krijgen wij meer begrip voor die ander en gaan wij beter met elkaar om.

De gelukkige man uit Psalm 1 en de gelukkige mens zoals Jezus die neerzet, zijn uiteindelijk één en dezelfde persoon.
In beide lezingen moeten hij moeite doen om de Wet, de Wil van onze Schepper na te volgen.
Dit kost moeite en geeft soms teleurstellingen, maar als het met het zout uit het beroemde zoutvaatje, gehanteerd door onze medemens voorganger of gewoon kerkganger, kunnen wij die teleurstellingen uiteindelijk omzetten in overwinningen.
En dan zijn wij een gelukkig een zalig mens.
Moge het zo worden.

 

Nodiging

Jezus heeft laten zien, dat Gods liefde niet te hoog gegrepen is. Ik wil u daarom uitnodigen voor de maaltijd van brood en wijn, zoals Jezus die is begonnen. Een maaltijd om als herboren mensen in het leven te staan en Gods liefde opnieuw te laten stromen. Komt dan, want alles is gereed.

 

Gebeden uit de gemeenschap

Eeuwige God,

Soms weten we ons geen raad

in uw schepping,

waar zoveel mensen in de verdrukking leven,

dagelijks geweld moeten doorstaan,

of niet weten hoe ze aan geld voor het opnieuw duurder voedsel moeten komen.

Dat we toch wegen vinden,

om solidair te zijn en te delen

en daarmee deze aarde beter bewoonbaar maken.

 

 

Zegenbede

We hebben vandaag gehoord uit de zaligsprekingen.

Wat een geluk, denk ik dan, dat er mensen zijn, die omzien naar mensen in de knel, die in onrechtvaardige situaties zitten of arm zijn,

Wat een geluk als je mensen perspectief kunnen bieden in situaties, waar het donker en uitzichtloos is geworden,

Wat een geluk dat wij een God hebben die naar ons luistert en mee trekt,waar we ook gaan. Daartoe vragen we zijn zegen.

 

Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden,

moge de Eeuwige de glans van Zijn gelaat over ons spreiden

Moge de Eeuwige Zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken

Amen.  

na deze viering werden de jaarlijkse verkiezingen gehouden; klik hier

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en de voorgaande jaren

 
 

FV RG 2011-02-12 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl