Bijdrage Helma Schenkeveld
zondag 27 februari 2011

 
 


Voorganger: Helma Schenkeveld

Lector: Nicolette Meeder
Thema: Samen op pad

Lezingen:

Petrus 3; 8-17 en een

deel uit Samen onderweg van Paul Coelho.

Elkin, Kasper en Helma op pad

Samen op pad,

in gesprek zijn met elkaar,

de ander een handje helpen

en oog hebben voor de kleintjes.

Samen het leven tot bloei laten komen, ruimte geven aan jouw bezieling.

Samen zijn ...

vanuit stilte een inspirerend uur beleven met mooie muziek en teksten,

die een andere kijk op het leven kunnen bieden. 

 

<- Elkin, Kasper en Helma op stap


Overweging.

De overweging bestond uit een tweegesprek tussen Helma en Nicolette.

Helma sprak erover dat zij vanuit zichzelf gewend was een eigen pad te gaan en te weten hoe je dat wilt realiseren; doelbewust - zoals uit het verhaal van Paul Coelho: water van de ene naar de andere kant brengen.

Maar daarbij beseffende, dat je soms water morst, lekt. Zo is het leven ook: op een andere manier leren zien. Léven is ook beseffen dat je fouten maakt.

Leer van de fouten van anderen, want het leven is te kort om het allemaal zelf te doen!

Nicolette brengt in, dat delen wat in je leeft, ontmoeting in echte zin van het woord is.

Helma: doelgericht en doelbewust te werk gaan, heeft Nederland heel veel gebracht; er is - met dank aan onze ouders - ontzettend veel gebouwd aan wegen, infrastructuur, huizen. Maar leven is ook genièten, aandacht voor elkaar. Samen doen is creativiteit en liefde in jezelf ontdekken. Samen op pad is ook: de stilte in jezelf ontdekken en zo ervaren waar het in het leven ècht om gaat.


 

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en de voorgaande jaren

 
 

FV/RG 2011-03-08 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl