Bijdrage Bert van der Meer - zondag 3 april 2011

 
 


Voorganger: Bert van der Meer

Welkom en inleiding

Welkom hier in de Duif, op deze mooie zondagmorgen, na de meest uitbundige lentedagen van dit jaar.. Wees welkom als je hier voor het eerst bent, ik ben blij je hier tezien. Welkom vaste bezoekers, fijn dat je er weer bent.

 

Zes zondagen buigen we ons over de Tussentijd, over alle verschillende stadia, van vertragen, verzinken, verstillen, verdragen tot verstaan en opstanding. Dit is de vierde zondag op weg naar Pasen, in verstilling en bezinning.

Vandaag is het thema verstilling, daar gaan we naar op zoek. Wat betekent dat, hoe bereik je dat, wat kun je ermee, waar leidt dat toe. Verstilling betekent stil geworden volgens Van Dale. Kennelijk was er eerder beweging. Die beweging kennen we allemaal, die heeft veel namen: waan van de dag, werk, gezin, familie, hobby's. Allemaal vragen ze, schreeuwen ze soms om aandacht. Ik heb een jong gezin, een drukke baan en wat hobby's. Al weken kijk ik uit naar dit moment, dat ik het met u een uurtje mag hebben over verstilling. Heerlijk!

 

We lezen lang uit Salomo en Johannes, over een gezalfde en een blinde, mensen zoals wij, opgetild in hun leven om iets bijzonders te betekenen. Waar in die verhalen is de verstilling te vinden?
Daar wil ik straks met u wat over nadenken. Ik wens ons een goede dienst

 

Overweging
Verstilling betekent stil geworden. Stil betekent zonder geluid. Verstilling is een staat die je bereikt als je de waan van de dag laat voor wat die is. Het is de waan. En ik ben hier met u. En het is even stil.

 

In de voorbereiding zei iemand“verstilling gaat voor mij nog verder dan stil worden, het is afdalen in jezelf, bezinning. En “als ik stil moet zijn, gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd”. Waar is die verstilling te vinden in de lezingen van Vandaag?

Salomo krijgt een opdracht om op weg te gaan in vijandig gebied. Hij moet een persoon vinden, een uitverkorene, en die zalven. Hij heeft geen idee wie dat zal zijn en krijgt een cryptische omschrijving mee, een puzzel. “een van de zonen van Isai” Hij denkt zelf bij de eerste zoon, Esau, dat hij hem gevonden heeft, maar de Eeuwige corrigeert hem. Corrigeert hem zevenmaal, Salomo moet er moedeloos van worden. Maar dan is Salomo koel, laat zich niet van de wijs brengen en vraagt: “zijn dit al uw zonen?”. Hij neemt afstand, vindt de stilte, kijkt naar het tafereel en stelt een gedurfde vraag die uiteindelijk leidt tot de oplossing.

 

Dan Johannes. De Farizeen worden geconfronteerd met een genezen blinde en dat stelt hen voor een aantal problemen:

•  Een blinde wordt door hen gezien als een door God gestrafte, daar kan niets goeds uitkomen
•  Degene die het heeft gedaan, Jezus, is niet bij hen bekend
•  Jezus heeft de genezing op de sabbat gedaan

Uiteindelijk worden ze boos op de genezen man en jagen hem weg.

Wanneer zijn ze stil geweest in zichzelf, hebben ze zich gerealiseerd wat zich voor hun ogen afspeelde en daarvan getuigd? Ze kiezen ervoor om alleen dat te blijven zien wat past in hun wereldbeeld en het overige te negeren, ontkennen en verbannen. Zo zijn zij ziende blind. En dat wordt nog eens onderstreept door Jezus. Met de verstilling kun je kalm blijven temidden van het lawaai, zoals we zien aan Salomo. En we kunnen de wonderen in de wereld opmerken, zoals in Johannes.

 

Hoe is dat met ons? Zien wij de wonderen die zich voor onze ogen afspelen?

 

Hoe kom je tot verstilling? Het lied ‘stil in mij' van Van Dik Hout begint met de heerlijke zin “kom bij me zitten sla je arm om me heen en houd me stevig vast”

 

en het is zo stil in mij
ik heb nergens woorden voor
het is zo stil in mij
en de wereld draait maar door

 

En als we stil geworden zijn en de wereld ervaren zoals die zich aan ons openbaart, wat kunnen we daar dan mee ? Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in het mooie boekje Frederick van Leo Lionni. Hij laat een muizenfamilie in de zomer zien, die hard aan het werk is om hun wintervoorraad aan te leggen. Alleen Frederick doet niet mee. Hij zit stil boven op een muur. “En toen ze zagen hoe Frederick daar maar zat en naar de weide tuurde vroegen ze “En nu dan Frederick?” “Nu verzamel ik kleuren “ zei Frederick kalm “want in de winter is alles grauw”.” Frederick geniet van de zomerse kleuren en de gouden warmte van de zon. Hij verzamelt zo zijn eigen voorraad. En -als dan midden in de winter- alle graantjes en nootjes op zijn en de muizen hongerig zijn en koud, spreekt Frederick zijn voorraad aan.....

Doe je ogen maar dicht, dan stuur ik jullie het klaproosrood en korenbloemen-blauw. Voel je de warmte van de gouden zonnestralen?

 

De intense ervaring die het resultaat is van de verstilling kunnen we dus delen. Er moet eerst leegte zijn in ons om iets te laten ontstaan. Bij de muizen moet er eerst honger en kou zijn voordat Frederick zijn woorden over warmte kan laten klinken.

 

Waar leidt het toe, verstilling?

Wij mensen zijn verhalenvertellers. Verhalen vertellen wie we zijn, hoe wij anderen en de wereld zien. Door te verstillen kunnen we tot onszelf terugkeren, onze kern, zodat we de wereld kunnen zien, de natuur, in al zijn woeste schoonheid, elkaar in onze struikelende eenvoud, en onszelf, ons wat kunnen voornemen, onze ideeen kunnen planten in verse grond, zodat we als bladeren in de lente opnieuw kunnen uitlopen en ons wezen kunnen uitvouwen in het licht?

Dat wens ik ons toe. En als u een verhaal heeft over klaproosrood, korenbloemen-blauw en gouden zonnestralen, dan luister ik daar graag naar. Amen.

 

Nodiging

Jezus deelde op de avond voor zijn dood brood en wijn met zijn vrienden, hij vond de stilte en sprak de woorden, brak het brood en deelde wijn.

Dat verhaal vertellen we nog steeds en ook vandaag bent u allemaal uitgenodigd aan deze tafel. Komt dan, want alles is gereed.

 

Liefde en stilte

 

 

Acties en Agenda

Dit is vandaag de 4e zondag in de 40 dagentijd. Er volgen nog 2 zondagen voor dat het Pasen is. Alvast mededelingen over de tijd voor Pasen:

 

[afstemmen met Hedwig of Helma of er met Palmpasen iets is]

Met Palmpasen vieren we ook weer een bijzondere dienst met de kinderen, en deels apart. Alle kinderen, kleinkinderen, buurkinderen – ze zijn allemaal welkom om palmpaasstokken te maken.

 

U kunt zich inschrijven voor ons traditionele Seideravond, op Witte donderdag 21 april. Deze avond is een dienst met maaltijd ineen. Bijdrage in de kosten E 10,00. Het onderwerp om over te praten met elkaar aan tafel is hoe wij de toekomst in gaan als Duif. Start half 7. Goede Vrijdag is er ook een dienst, start half 8.

Er is een Vergadering van Aangeslotenen waarin het jaarverslag van 2010 wordt besproken. Deze vindt plaats na de dienst op Palmzondag, 17 april aanstaande.

[het jaarverslag is beschikbaar achterin de kerk]

 

Deze dienst wordt nabesproken op onze liturgie-avond die plaatsvindt op dinsdag aanstaande, aanvang 8 uur 's-Avonds, hier aan de achterkant van de kerk, Utrechtsedwarsstraat 7. Dan wordt ook de dienst van over twee weken voorbesproken, dat is de Palmzondagviering waarin Helma Schenkeveld voorgaat.

 


 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en de voorgaande jaren

 
 

FV & RG 2011-04-07 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl