Bijdrage Helma Schenkeveld
zondag 17 april 2011

 
 


Voorganger: Helma Schenkeveld

Lectoren: Hans Ernens en Rui Suprihadi
Thema: Tussentijd - Verstaan1e lezing: 1e lezing: Johannes 12, 12-19 Intocht in Jeruzalem
2e lezing: De uitnodiging - Oriah Mountain dreamer
3e lezing: Jouw droom verstaan - Rui Suprihadi

Hans Ernens

Je droom verstaan - Hans Ernens
Wie verstaat zijn droom, of zelfs dromen?
Dromen kunnen indringend, eng, bizar of mooi zijn
maar wie verstaat ze nu?

Zou een dromer vaker en intenser dromen?
Dromen van alles kunnen en willen proberen,
dromen van avontuur, fantastische mensen en veel geluk?
Zich kunnen afsluiten van de dagelijkse realiteit en beslommeringen?
Volgt een dromer enkel zijn hart?

Zou de vrome vaker over god dromen?
Dromen over een goddelijk visioen,
of een antwoord op alle gebeden,
zich afsluiten voor alle verleidingen...
Volgt een vrome enkel de kerk?

Zou een niet dromer harder en realistischer zijn?
In slaap vallen en nooit dromen,
maar ook overdag zich beperken tot de orde van de dag?
Wit is wit en zwart is zwart,
volgt een niet dromer enkel zijn verstand?

En jullie?
Hoe verstaan jullie je droom?
Dromen is niet iets wat alleen gebeurt als je slaapt,
waarbij iedere vorm van leven, geluk en ongeluk je zomaar kan overkomen.
Is dat ook een boodschap?

Hoe verstaan jullie je dagelijkse dromen,
je wensen, je verlangens, je ideeen, je visies,
uit je die, of stop je ze weg...
Bang om niet begrepen of gekwetst te worden?

Zijn jouw dromen simpel?
Goede gezondheid, behoud van je baan, oud worden met je partner.,.
Of zijn ze meer omvattend,
weg uit nederland of weg uit de sleur, durven zingen, durven huilen...
Durf jij je jouw droom te verstaan?

Je dromen verstaan is lastig...
Je idealen proberen te verwezelijken misschien minder...

Vandaag weer bij elkaar in de duif... is zo’n ideaal...
Samen verbonden door die ene...
Ook wij dromen van en over hem,
bewust of onbewust
en dat is mooi...
Bidden of dat jouw god jouw droom zal mogen verstaan.

2e lezing: De uitnodiging Oriah Mountain dreamer
Het maakt me niet uit wat voor werk je doet. Ik wil weten waar je naar hunkert, en of je durft te dromen dat je zult vinden wat je hart verlangt.
Het maakt me niet uit hoe oud je bent. Ik wil weten of je bereid bent voor gek te staan om datgene waar je van houdt, om je droom, om het avontuur dat het leven is.
Het maakt me niet uit met welke planeten jouw maan een hoek maakt. Ik wil weten of je contact hebt gemaakt met de kern van je eigen verdriet, of de momenten van ontgoocheling in het leven je ontvankelijk gemaakt hebben, of dat je verzuurd en gesloten geworden bent uit angst voor nog meer pijn. Ik wil weten of je pijn, van mij of van jezelf, kunt voelen zonder die weg te gaan stoppen of minder erg te maken, of beter te maken.
Ik wil weten of je om kunt gaan met blijdschap, van mij of van jezelf, of je uitgelaten kunt dansen en de extase kunt laten stromen tot in je vingertoppen en je tenen, en of je je oren kunt sluiten voor de waarschuwing 'wees voorzichtig en realistisch, en denk erom dat het menszijn beperkingen met zich meebrengt!'.
Het maakt me niet uit of het verhaal dat je me vertelt, waar is. Ik wil weten of je iemand anders durft tegen te vallen om trouw te zijn aan jezelf; of je een beschuldiging van verraad kunt verdragen zonder je eigen hart te verraden; of je ongelovig en daardoor geloofwaardig kunt zijn.
Ik wil weten of je schoonheid kunt opmerken zelfs wanneer die niet prettig is om te zien, elke dag, en of de aanwezigheid daarvan de bron van je leven is.
Ik wil weten of je kunt leven met mislukking, van mij en van jezelf, en toch vanaf de oever van het meer "Yes!" kunt roepen tegen het zilver van de volle maan.
Het maakt me niet uit waar je woont of hoeveel geld je hebt. Ik wil weten of je na de nacht van ellende en wanhoop op kunt staan, uitgeput en helemaal kapot, en kunt doen wat nodig is om de kinderen te eten te geven.
Het maakt me niet uit wie jij kent of hoe je hier gekomen bent. Ik wil weten of je samen met mij in het heetst van de strijd stand zult houden zonder terug te deinzen.
Het maakt me niet uit waar of wat of bij wie je gestudeerd hebt. Ik wil weten waar je je kracht vandaan haalt, van binnenuit, als al het andere wegvalt.
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf en of je op lege momenten blij kunt zijn met je eigen gezelschap.

3e lezing: Jouw droom verstaan - Rui Suprihadi
Maar, hoe versta je een droom van God?
Het gaat er niet alleen om hoe wij zelf onze eigen dromen verstaan, maar hoe kunnen we bijvoorbeeld een droom , een visioen of verhaal van God vertalen of begrijpen?
Ik las het ooit het verhaal van Jeanne d'Arc, vind dit een boeiend voorbeeld en wil haar levensverhaal kort aan jullie vertellen. Jeanne d'Arc is een vrouw, die leefde rond 1400 na Christus. Zij had een visioen. Zij hoorde de stem van de aartsengel Michael, die haar vroeg om Frankrijk te bevrijden van de Engelsen. Zij was pas 17 jaar oud, toen zij op pad ging. Zij trok haar harnas aan, en met haar vroomheid en enthousiasme gaf zij nieuw vertrouwen aan de Franse troepen. En zo hebben zij Reims veroverd!
Waarom heb ik dit stukje van Jeanne D'Arc verteld? Wat ik hier wil aangeven is, hoe zouden we een droom een visioen van/over God kunnen verstaan? Hoe kunnen we als mens God begrijpen, wat hij wil van ONS? Zoals Jeanne D'Arc destijds zijn stem hoorde?
Het is in deze moderne tijd soms heel moeilijk te begrijpen van God van ons wil, we kunnen alleen maar lering trekken over wat er gebeurt in onze omgeving, in onszelf, ons hart, onze ziel.
Laten we ons hart openen om Gods bedoelingen te begrijpen, onze eigen dromen proberen te verstaan en te bidden om vooral ook ELKAAR te verstaan!
Bidden verandert niet de wereld, maar bidden verandert de mens. En de mens verandert de wereld.

Hallelujah, solo gezongen door Rui
I've heard there was a secret chord,
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this: The fourth, the fifth
The minor fall and the major lift.
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong, but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ye
She tied you to a kitchen chair.
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Maybe there's a God above
But all I've ever learned from love
Is how to shoot somebody who outdrew you
And it's not a cry that you hear at night
It's not some one who has seen the Light

It's a cold and it's a broken Hallelujah


Overweging

Dromen   Intocht in Jeruzalem

De twee beelden, op de voorkant van het boekje. Ja, kijk er nog even naar. De twee beelden op de voorkant van het boekje. Op het ene beeld het plaatje van een mens, die voor zich uitkijkt in de onmetelijke verte. Een prachtig kleurenspel heeft ze voor ogen en lijkt aan haar voeten te liggen. Het licht van de zon (of van de maan??) geeft een schitterende pracht aan het spel van de wolken, en het lijkt of deze mens kan verdrinken in de dromen, die op zo’n moment je kunnen overmeesteren. Alles lijkt één en harmonieus, er is bijna geen onderscheid tussen hemel en aarde. En dan het plaatje daarnaast, van een heel andere sfeer. Een plaatje van mensen in een stad, in een andere tijd, en toch herkenbaar. Er is iets te zien, er is iets te beleven. Mensen klimmen in bomen (in Amsterdam vaker in lantaarnpalen of op tramhokjes) om beter zicht te hebben. Mensen spreiden hun mantels uit als een soort rode loper, en mensen lopen erachter aan. De intocht van Jezus in Jeruzalem is op dit plaatje een heel menselijk en aards tafereel, waarbij je ziet dat iedereen geniet van het moment.

De plaatjes op de voorkant van het boekje en dan het thema van vandaag: jouw droom verstaan. Een thema, dat ook nog onderdeel is van de grote serie De tussentijd. De tussentijd, waarin je weet dat je afscheid moet nemen van iets dat voorbij is. En je weet ook dat er een nieuwe periode zal aanbreken, je droomt er al wel over, maar de droom is nog niet echt concreet geworden. Misschien is de droom alleen nog maar een kleurenspel, een vaag gevoel. Misschien maakt het je zelfs onrustig, wat moet ik ermee, was alles nog maar net als vroeger!

Jouw droom verstaan, van droom naar werkelijkheid, hoe kan je hierin de eerste stappen zetten? De eerste stap is om stil te staan. De eerste stap is om stil te gaan staan in jouw leven, elke dag opnieuw, en momenten van rust en reflectie in te bouwen. Momenten van rust en reflectie, waarin je terugkijkt op wat je die dag hebt gedaan, en stil staat bij hoe je je voelde. Wat waren de dingen die je een goed gevoel gaven? Wanneer voelde je jouw energie stromen, leek het alsof de tijd voorbij vloog, kreeg je misschien zelfs complimenten van anderen? Wat zijn op een dag de dingen, die je positieve energie geven, en welke dingen bezorgen je een rotgevoel? De tweede stap is om aandacht te geven aan de dingen, die je energie geven. En denk niet meteen in hele grote zaken. Juist de kleine dingen, die je energie geven, zijn belangrijk. Misschien zijn het momenten waarop je iemand een goed advies hebt kunnen geven. Of juist de tijd dat je voor iemand kon zorgen, door een kop koffie te geven of wat aandacht. Of het moment dat je solo kon zingen in deze prachtige Duif, of buiten op straat, of onder de douche. Stil staan bij de dingen die je energie geven, daar aandacht aan schenken, en vervolgens proberen in het dagelijks leven dit soort momenten vaker een plek te geven, in de dingen die je doet. Een derde stap, voor wie daar aan toe si, is om de dingen die je een goed gevoel geven ook te bespreken met anderen. Eerst met mensen om je heen, die je een warm hart toe dragen. Zo krijg je vaak de beste feed back. En daarna kun je het met steeds meer mensen gaan delen. En, geloof me of niet, je zal zien dat op die manier jouw droom steeds herkenbaarder wordt in je leven. Dat je steeds beter onder woorden kunt brengen wat echt belangrijk voor je is. En dat een groter deel van je dagelijks leven zich ook vult met die activiteiten, waarvoor jij talenten hebt meegekregen en die jou laten groeien in dit leven.

Jouw droom verstaan en er ook naar handelen. Hoe groter de droom, des te langer is de weg. Vandaag vieren we Palmpasen. Was de grote droom van Jezus om op een ezel Jeruzalem binnen te komen, en toegejuicht te worden door een menigte? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Of misschien moet ik zeggen, ik twijfel daaraan. Ik denk wel dat hij het leuk vond, daar niet van. Ik denk dat het een ingeving van hem geweest kan zijn, hij had die ezel zien staan, en zag de menigte in Jeruzalem. En wellicht dacht hij: het is leuk om mensen een goed gevoel te geven, dus laat ik eens iets anders doen. Ik ga op een ezel de stad in, dat trekt aandacht, dat geeft een feestelijk gevoel, en zo zullen mensen zich deze dag beter herinneren.

De grote droom van grote leiders is volgens mij nooit om toegejuicht te worden door een menigte. Natuurlijk is het fijn wanneer dat gebeurt, en natuurlijk zie je ze daar ook wel van genieten. Maar succes kan vluchtig zijn, en wat grote leiders willen is een verandering in het leven op een dieper nivo. Kijk naar datgene waar grote leiders voor staan: Jezus, Boeddha, Mathatma Gandhi of Nelson Mandela. Zij staan voor een leven, waarin ieder mens geestelijk vrij is. Een leven waarin ieder mens vanuit een geestelijke vrijheid iedere dag opnieuw kan groeien in zijn eigen leven. En die geestelijke vrijheid is een groot goed, en dat kan niemand je ontnemen. En zij hebben voorgeleefd hoe je dat kan doen. Vanuit je eigen, diepgewortelde geestelijke waarden, kun je op een positieve manier in het leven blijven staan, zelfs al heb je geen fysieke vrijheid. Op een positieve manier kritisch vragen durven stellen aan de machthebbers, het op durven nemen voor anderen en minder bedeelden. Vanuit de positie die je hebt ook zelf open blijven staan voor andere denkbeelden, en het leven blijven delen met elkaar. En dit kan op allerlei nivo’s, en op allerlei manieren: door een humanitair en economisch beleid, niet alleen voor Nederlanders maar ook voor vluchtelingen. Door tijd en energie te stoppen in een maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor een ander. Door te glimlachen naar een onbekende op straat, of te zwaaien naar een man in zo’n lange jurk, aan de andere kant van de straat, die net als jij niet mag roken in huis…..

Jouw droom verstaan door aandacht te mogen geven aan de momenten, waarop je je goed voelt. Jouw droom verstaan en daarnaar handelen, door meer tijd te stoppen in de dingen die je energie geven, en dat ook te gaan delen met de mensen om je heen. Jouw droom verstaan door jouw talenten verder te ontwikkelen en hierdoor te groeien in het leven, ongeacht de leeftijd die je hebt. En daarmee en daarbovenop, de droom van Jezus, de droom van Boeddha, de droom van Nelson Mandela verstaan. Aandacht geven aan de ander vanuit een positieve grondhouding. Een ander de ruimte geven om zijn talenten te mogen ontwikkelen, een ander de mogelijkheid geven om ook het leven te delen. Samen aan de slag gaan om een nieuwe manier van samen leven te ontwikkelen, met alle mogelijkheden die we vandaag de dag hebben: internet voor informatie, goede ideeën en adviezen, schone lucht om in te ademen, water en voedsel, en vooral: geestelijke vrijheid voor iedereen. Dromen zijn er om ons te helpen in wat we kunnen doen, iedere dag opnieuw.

Amen

Helma Schenkeveld


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die mij hoort,
niet alleen in goede maar ook in slechte tijden.
Ik geloof in God, die mij ziet met al mijn tekortkomingen,
maar ook met mijn goede kanten.
God, die mij toch iedere keer weer de juiste weg wijst,
door middel van de mens, vrouw en man.
Ik geloof in de Heilige Geest, die, als het wazig wordt
om mij heen, mij inzicht geeft, zodat ik optimistisch verder kan.
Ik geloof in God, die de mens geschapen heeft.
Vrouw en man, evenbeeld van God.
Die zijn zoon gestuurd heeft, om mijn welzijn,
om mijn geloof in de ander te vinden en te behouden.
Amen.


Dienst van de tafel

Breken en delenHans, Helma en Rui

Een zegen vragen Anje Maria de Sonnaville-de Groot (1961)
Onlangs vroeg ik God een zegen,
Terwijl ik in de verte staarde.
Ik heb een hyacint gekregen,
Verborgen in een potje aarde.

Die spreekt Zijn zonder-woorden-taal.
Terwijl de winterkou er is,
Staat bij mijn venster dit signaal
Van nieuw begin, na groot gemis.

Ik kijk er naar en leer ervan
Hoe deze bol geen poging doet
Een ander dan zichzelf te zijn

En dankzij warmte, water, licht
Wordt wie ze al van binnen is;
Geurige bloem vol zonneschijn.

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede


 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en de voorgaande jaren

 
 

FV/RG 2011-04-18 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl