Bijdrage Marina Slot,
zondag 7 augustus 2011

 
 

 

Lezingen:

Petrus 1: 22, 23

Johannes 3: 1-21

 

banner

“...Soms kies je er zelf voor om alles achter je te verbranden,
om achter je te laten wat was,
dan ga je net zo door de kwetsbaarheid heen
als die ander die er niet voor kiest.
Omdat je weet dat er een ander leven op je wacht,
een andere bestemming, een andere roeping of opdracht,
ook al weet je nog niet precies wat ...”

 

Derde viering: Kwetsbaar

 

Opening
Wij zijn bij hier elkaar in de Naam van de Eeuwige en Liefdevolle die onze Schepper is,
en in de Naam van Jezus Messias die onze helper en broeder wil zijn,
en in de Naam van de Geest die in ons en bij ons aanwezig is en ons nooit alleen laat.

Welkom en inleiding
Lieve mensen, welkom op deze zomerzondag, de 1e van augustus, welkom in de Duif in dit gastvrije huis van God en mensen voor een ogenblik van rust, een moment om even bij je zelf en bij je schepper thuis te komen.
We hebben met elkaar een mooi uur voorbereid en jij mag ervan genieten, van de teksten, de stilte, de muziek, de gebeden, van elkaar, van een diepe ontmoeting met God en haar mensen van goede wil,
die zoekers en zieners die elkaar hier elke zondag ontmoeten.
Kwetsbaar is het thema van vandaag, in het kader van de serie over Zevenmaal opnieuw geboren worden, want opnieuw geboren worden, voelt kwetsbaar. En wat is kwetsbaar een gevoel waar veel mensen bang voor zijn.
Kwetsbaar voelt zwak en in de grote mensenwereld is zwak gevaarlijk, dan kan je onderuit geschoffeld worden. Vooral voor manmensen kan het een nieuw gevoel zijn.
Kwetsbaar is dat je de angst die er in je is, niet meer wegstopt, dat je de gevoelslaag die er opkomt als je iets moois, liefs, iets teders meemaakt niet meer gauw wegdenkt. En kwetsbaar is iets wat bij uitstek past bij geboren worden, dat kleine kind wat ter wereld komt.
Maar ook dat kleine, tere wat in jou als volwassene altijd aanwezig is en wat zo weinig ruimte krijgt in de volwassen wereld, dát mag er zijn. Zeker hier in dit warme, vriendelijke huis mag je kwetsbaar zijn en al je liefde, je tederheid, je angst en je zorg mag er zijn.
Dat ben jij in je diepste wezen, de oermomenten van je bestaan, waarin je letterlijk en figuurlijk geraakt wordt en aangeraakt wordt door de Eeuwige en door de mens die je naaste is.
Open je voor die klank van tederheid in jezelf en wees niet bevreesd zoals de engel tegen Maria zei toen zij de geboorte van haar heilig kind kreeg aangezegd.
Want de Barmhartige zegt ook vandaag, ik ben bij je!

 

Overweging

Geboren worden is een hele klus, eerst groeien tegen de klippen op, van een bevruchte zaadcel tot een piepklein mensje en dat in 9 maanden en dan de geboorte zelf, gaan voor je leven, jezelf eruit knokken en dan drinken, eten, groeien, gekoesterd worden en het oplopen in het leven.

En dan opnieuw geboren, dat lijkt erop, je bent je bewust van een fuik waarin je zit, een onoverzichtelijke situatie, een klemmende omgeving, of een letterlijke of figuurlijke gevangenschap en je wilt eruit. Je vecht voor leven, want dat is eigen aan ieder mens, ook al is er nog zo weinig perspectief; je gaat als mens altijd naar het licht zo lang als je kunt.

Dat is een verhaal van bevrijding, van opstanding zoals een van ons het benoemde op de maandagavond, het is een loslaten van het oude wat achter je ligt. Het is niet weten waar je naar toe gaat, de angst voelen, de kwetsbaarheid van je kleine menszijn. Al je zekerheden brokkelen af, je gaat een beetje dood, je sterft van angst, van alles wat er niet is. En het kan elke dag gebeuren, zomaar je wordt ziek, geestelijk of lichamelijk ernstig ziek, gevangen genomen, tewerk gesteld, je wordt geboren als kind van een verslaafde, je wordt verbannen uit je familie, je vader of je moeder of beiden laten je vallen, je verliest je baan, je verliest je partner door scheiding of door de dood, je verliest nog erger je kind, het komt over je, verdriet komt over je en je moet vechten voor leven. Je zoekt een uitweg, een vluchtgang, een helper, die mee trekt, die opereert, medicijnen geeft die verlichten, die je ondersteunt als alles te zwaar wordt en te veel.

En dan soms is er het licht, het werkt zoals een Servische man die in Nederland woont, zei : ik moest naar Nederland om opnieuw geboren te worden. Of je durft toch door de scheiding heen je partner weer voorzichtig te ontmoeten, of je ziet dat er een ander leven is na de baan die je eigenlijk stuk maakte. De pijn van verlies wordt langzaam minder en opeens op een dag voel je dat je weer het geluk kan voelen wat leven ook zo kenmerkt.

Soms kies je er zelf voor om alles achter je te verbranden, om achter je te laten wat was, dan ga je net zo door de kwetsbaarheid heen als die ander die er niet voor kiest. Omdat je weet dat er een ander leven op je wacht, een andere bestemming, een andere roeping of opdracht, ook al weet je nog niet precies wat. Je hebt geen baan, geen huis, geen kerk en toch besta je. En het leven is zelfs nog te doen ook, ook al bekruipt je soms de diepe angst en de prangende vraag van ‘het komt toch wel goed?’

Voorwaarde zegt Petrus voor opnieuw geboren worden, is de waarheid gehoorzamen, je hart reinigen door oprechte liefde in de gemeenschap waarin je leeft en met hart en ziel je naaste liefhebben als jezelf. Er is geen plaats voor leugen of haat als je opnieuw geboren wilt worden, er is geen plaats voor verhaaltjes of erom heen draaien. Je moet zeggen wat er is, je mag je overgeven aan de Geest van de Waarheid die ons als helper en trooster is geschonken. De tekenen die Jezus noemt zijn de tekenen van de doop, water en de geest zoals Hij ze ook zelf heeft ontvangen bij zijn doop door Johannes de Doper in de Jordaan. Water als symbool van reiniging en van de oerbron en de Geest als een innerlijk kompas dat je altijd de weg wijst als je er maar op vertrouwt.

In het fragment uit Johannes wordt de vleselijke geboorte lager gewaardeerd dan de geboorte uit de Geest en dat is typerend voor het Griekse denken dat de geest ver stelt boven het lichaam. Dus dat moeten we plaatsen in de tijd van toen. Want voor ons is de geboorte van een kind uit de schoot van haar moeder een wonder van de eerste orde. En een voorbeeld voor onze wedergeboorte, want het is ook knokken om in de liefde van God te blijven en om te weten dat de Geest van God je altijd nabij is.

Jezus zegt dat je opnieuw geboren móet worden. Waarom is dat nu nodig? Omdat het de mens de superkracht geeft om echt te leven als mens, niet alleen voor jezelf, maar samen en voor elkaar en met elkaar. Elke dag kan je weer besluiten om opnieuw geboren te worden, met de Geest en in alle kwetsbaarheid die geboren worden met zich meebrengt. In de nood van het leven en in de uitdaging van ons bestaan krijgt een mens dikwijls reuzenkracht door liefde en waarheid, door de tederheid van de Barmhartige en door de kwetsbaarheid waardoor je dingen ander gaat zien, waardoor je ogen scherper zien en je oren anders horen.

Het perspectief van het Koninkrijk hoe dat er ook uitziet voor ieder van ons geeft ons de kracht om angst te overwinnen, om met alle macht door te knokken tot je eruit bent en door de liefde met je mee te dragen. Na het drama in Oslo en op Utoya zei kroonprins Haakon: er is nu alleen maar liefde hier. En het kwaad kreeg geen naam. Op noodsituaties kan je met cynisme reageren én met kwetsbaarheid, het cynisme wordt je schild, de kwetsbaarheid wordt de opening waardoor de liefde bij je binnen kan stromen.

We mogen elkaar elke dag helpen om een mens van hoop te zijn, we mogen elkaar elke dag herinneren aan het perspectief van het Koninkrijk door de liefde te leven. In de oermomenten van ons leven mogen we figuurlijk gesproken elkaars vroedvrouw zijn.
We mogen helpen bij de ontsluiting van de benauwenis waarin we leven, we mogen soms confronterend spiegelen om daarna weer liefdevol op te vangen.
En we mogen erop vertrouwen dat juist in onze kwetsbaarheid de Eeuwige en Barmhartige altijd bij ons is.

Moge het zo zijn.

 

Nodiging

Lief mens, je bent welkom aan de tafel
om te vieren dat we met elkaar het leven mogen delen,
het leven met haar vreugdevolle en verdrietige tijden.
En dat doen we omdat iemand onze angst heeft verstaan
en omdat wij in diepe nood altijd weten dat er een uitgestoken hand is.
Omdat wij weten dat er perspectief is van een leven in liefde en gemeenschap.
In die liefdevolle gemeenschap delen wij elke zondag,
dus ook vandaag
brood en wijn tekenen van leven
en van samen.
Komt want alles staat klaar.

 

 

Slotwoord

Eeuwige,
Zevenmaal opnieuw geboren worden betekent : iedere keer weer met een schone lei beginnen. En of het nu zevenmaal is of zeventig maal zeven, dat maakt voor u niets uit.
Iedere keer strijkt u alles weer glad en geeft u mij weer een nieuwe kans.
Wat ik dan moet doen?
U liefhebben en mij naasten liefhebben als mijzelf.
Dan werk ik mee aan een betere, leefbare wereld, een wereld zoals u dat ooit bedoeld heeft.
En natuurlijk mag ik hierbij rekenen op uw hulp.
Daarom bedankt, Liefdevolle voor uw bijstand in het verleden en voor uw hulp in de toekomst.

Barmhartige,
Wees bij de slachtoffers en nabestaanden van de moord in Noorwegen, geef regering en volk de kracht om in de liefde te blijven.

Een voorbede voor alle homosexuele mannen en vrouwen die in de wereld vernederd, vervolgd en gemarteld worden om hun geaardheid.

Wees bij ons als we bang zijn, als we ons zwak en kwetsbaar voelen, laat ons onszelf en onze situatie in waarheid en liefde mogen zien en geef ons uitwegen, hulpbronnen om van het onmogelijke iets mogelijk te maken.

Een voorbede voor de mensen die in de Hoorn van Afrika wonen en die al een jaar de verfrissende regen ontberen, waar wij soms zo over mopperen. Maak het onmogelijk mogelijk en red zoveel mogelijk kinderen en kwetsbaren die deze ramp nauwelijks of niet overleven.

Wees bij de zieken onder ons, de bekenden Hedwig, Goos, Ans, en bij de moeder van Marian, bij Duncan, de man van Yvonne die deze week in het ziekenhuis is opgenomen.
Geef hen moed om in hun ziekzijn het leven te leven met alle angsten, verdriet en afscheid die erbij hoort.

Een voorbede voor mensen in de financiële wereld en in de wereldpolitiek, dat zij op zoek gaan naar andere bronnen van herstel, niet gelegen in het nabootsen van wat er al is, maar op zoek naar levengevende duurzaamheid ook in ons geldverkeer.

Mogen wij nu in stilte bidden voor hen die in ons hart zijn.

 

 

Zegen

De Eeuwig zegent ons en behoedt ons,
De Barmhartige laat haar Gelaat over ons schijnen en is ons genadig,
De Liefdevolle verheft haar gelaat over ons en geeft ons vrede.
Moge het zo zijn.

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en de voorgaande jaren

 
 

FV/RG 2011-08-09 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl