Bijdrage Catrinus Mak
zondag 8 januari 2012

 
 


Voorganger: Catrinus Mak
Lector: Lida Alberse

Thema: Een stralende start - hoe ga ik stralen dit jaar?

Eerste lezing: Jesaja 60:1-6
Tweede lezing: Mattheus 2: 1-12

“ ... laten we ook dit jaar
die zoektocht naar licht voortzetten
en genieten van de sterren, die we onderweg zien stralen.
Of van de kleuren van de parachutes,
die we hebben uitgevouwen ...”


Welkom en inleiding

Goedemorgen allemaal, en een heel gelukkig 2012 voor iedereen. Welkom in deze viering uitgaande van de Duif. De Duif een gemeenschap van bewogen en bevlogen mensen. Wij hopen u een uur van op adem komen te bieden, een uur om hernieuwd in het leven te staan. Kerst ligt achter ons, we hebben de geboorte van Christus gevierd. En daar gaan we vandaag mee verder. Het is de tijd van epifanie, de tijd waarin we kijken hoe Jezus zijn Goddelijkheid laat zien. Hoe duidelijk wordt, bij zijn eerste optreden, dat hij de zoon van God is. De klassieke 3 verhalen zijn daarbij: de doop van Jezus door johannes de doper in de jordaan, de bruiloft te kana, waar Jezus water in wijn verandert en de wijzen uit het oosten. Deze laatste lezing lezen we vandaag, vooraf gegaan door een lezing uit de profeet Jesaja. Bij Jesaja horen wij: sta op en schitter, uw licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Eeuwige. Lezingen om een stralende start te maken. De vraag die epifanie oproept is: hoe gaan wij zelf stralen? Hoe zenden wij zelf dat goddelijke licht uit? Bij de voorbereiding afgelopen maandag hebben we erbij stil gestaan. In de overweging ga ik er nader op in. Laten we nu eerst stil staan bij wat er in ons speelt en om ons open te stellen voor dat licht, dat diep van binnen in ons schijnt.

Gebed
God, vader in de hemel,
u die ons ziet u die de wereld ziet,
wij vragen u om uw aanwezigheid dit uur
dat we ons gezien en gehoord weten
en aangevuurd, om dat licht
waarmee u ooit begonnen bent
verder te dragen in deze wereld.
Amen.

Overweging
Lieve mensen,
Welke kleur heeft jouw parachute? Dit is een titel van een boek, dat ondersteunend is om een baan te vinden, die goed bij je past.
De symboliek is mooi: Met welke kwaliteiten ben jij hier op aarde geland? En natuurlijk, wat ga jij er dan mee doen? Als mensen in hun element zijn, dan gaan ze vaak stralen. Dan komt er soms een prachtige glans in hun ogen, ze zijn met iets moois bezig, wat van hen zelf is en wat ook tamelijk vanzelf gaat.

Ik moest eraan denken, bij het lezen van het verhaal van de wijzen uit het oosten. Kennelijk stond het in de sterren geschreven, dat er een heel bijzonder mens geboren zou worden. Een van de bijzondere dingen in dit verhaal is, dat de wijzen wel erg overtuigd waren. Ze hadden een ster gezien, er moest toch wel een heel bijzonder mens geboren zijn. Ze ondernemen dan ook een hele reis en blijven afgaan op die speciale ster. En als ze dan bij Jezus zijn aangekomen, dan zijn ze enorm blij.

Misschien is dit iets om te onthouden, als we nadenken over en bezig zijn dit jaar over onze Duif. We weten dat er schatten van licht zijn verborgen in het geloof. In de christelijke traditie, maar ook in andere tradities. Maar je bent er niet in een keer. Je moet soms een reis ondernemen, je moet vragen, waar vinden we dat licht? Waar is dat koningskind, die schat, die ons het goddelijke laat zien? Dus laten we ook dit jaar die zoektocht naar licht voortzetten en genieten van de sterren, die we onderweg zien stralen. Of van de kleuren van de parachutes, die we hebben uitgevouwen, ieder op zijn manier. Zodat onze Duif gemeenschap verder kan groeien als pluriforme geloofsgemeenschap, waar mensen vanuit diverse invalshoeken ge´nspireerd worden.

Op de maandagavond hebben we de vraag beantwoord: Wanneer ga ik stralen? Iemand zei: Als ik mijn kleinkind zomaar tegen me hoor zeggen: Oma, ik vind je heel lief ! Of op onze verjaardag, als het huis vol vrienden zit en we zo fijn bij elkaar zijn. Het lijkt dus wel, dat er iets bijzonders moet gebeuren om ons te laten stralen. Alsof we ons niet vanzelf geliefd weten.

Wat kunnen we hierbij nog van Jesaja leren? We hebben gehoord: Sta op en schitter! Laat je niet langer overschaduwen door je leven als volk in ballingschap. Ga staan.
We zijn er met elkaar soms erg goed in, om te zeggen dat iets niet lukt, dat ik het niet kan, dat mensen het toch niet willen, kortom, honderd redenen om iets niet te laten schitteren en stralen.
Jesaja roept op te gaan staan. Als je gaat staan, kun je bij uitstek bewust worden, dat je hier niet zomaar bent in de wereld. Dat je in het krachtenveld tussen hemel en aarde staat. Dat jij, ik en jouw buurman iets van goddelijkheid hebben. En dat je behept bent met vonken van liefde. Vanuit God, de sterren, je ouders, vrienden en vreemden om je heen.
En die vonken van liefde, die mogen we door geven, zoals onze grote voorganger Jezus God aan het licht liet komen. Dus geef maar aan elkaar door, en laat die vonken in elkaar maar oplichten. We zijn soms erg goed in het ja maar roepen, bezwaren en beperkingen opwerpen. Geef maar eens complimenten, stimuleer elkaar, steun elkaar, om die prachtige kleuren van de parachute helemaal uit te vouwen. Zodat we stralende sterren worden. God geve het ons,
amen.

Nodiging
Ik wil u van harte uitnodigen deel te nemen aan de maaltijd, zoals door de man van Nazareth is ingezet.
Hier in de Duif is iedereen welkom aan de maaltijd.
Welkom in het licht ben je,
welkom om de goddelijkheid, die ook in jou aanwezig is, te laten stralen.
Komt nu, want alles staat gereed.

Gebeden uit de gemeenschap
Eeuwige God, Dank voor het licht dat u de wereld in gezonden hebt
en dat nog steeds naar ons komt.
Dank voor al het moois dat we in het afgelopen jaar hebben mogen ondervinden,
in De Duif en daarbuiten.
Help ons om in dit nieuwe jaar vrolijk en vasthoudend
op de goede ingeslagen weg voort te gaan.

Wij bidden u voor de vˇˇrtrekkers,
mensen die opkomen voor onrecht
die bedrukte of bedroefde mensen opbeuren
die perspectief bieden aan hen, die geen uitzicht meer hebben.

we bidden uw wees bij ons
als wij de leefbaarheid in deze soms zo donkere wereld
een stap verder willen brengen.
ieder van ons op onze eigen manier..

Zegenbede
Een paar weken stond ik om een kerstmarkt die ik als wijkcoordinator in de wijk geuzenveld had georganiseerd.
We konden geen kerststal met levende dieren neerzetten. Dus was er een schilder, die het tafereel van de stal, met de wijzen uit het oosten schilderde.
Toen was er een burger, die stond te kijken en die zei: het klopt niet, er mist wat. De sterren ontbreken! Waarop de schilder vroeg: Kun je schilderen, schilder ze er maar in dan!
De burger mengde een goed verf, van wit, geel en iets blauw. En zo maakte hij sterren.
De schilder maakte het nog mooier, door de hemel er strak omheen te schilderen. Het schilderij werd stralender en lichter en ook vrolijker.

Ik gun u van harte Gods zegen, als een soort sterren, die ons leven vrolijker en lichter maken. Laten we daarom bidden.

De krachtige en tedere zegene en behoede ons
moge de krachtige en tedere de glans van haar gelaat over ons spreiden
Moge de krachtige en tedere Zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken
Amen..

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en voorgaande jaren | Archief overwegingen 2012

 
 

FV/RG 2012-01-11 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl