Bijdrage: Catrinus Mak
zondag 24 maart 2013

 
 


Voorganger: Catrinus Mak
Lector: Gerrard Boot

6e zondag in de 40 dagenserie "De onstuitbare kracht van het goede" pdf

Thema: Welke naam van de eeuwige houd je hoog?

1e Lezing: Jesaja 50:4-7
2e Lezing: Marcus 11:1-11

Welke naam van de eeuwige houd je hoog?

... Het waarmaken van het goddelijke ...
moeten we niet projecteren op de grote leiders ...
Dat goddelijke zit al in ons.
En de uitnodiging is, om dat te zien,
dat hoog te houden ...


Welkom

Van harte welkom u allen, op deze feestelijke zondag, de opmaat naar pasen.
Welkom voor ook als u hier nieuw bent, maar zeker ook voor de trouwe Duif gangers, van harte welkom. We gaan er met elkaar een mooie viering van maken.

Deze viering is de 6e in de serie, de onstuitbare kracht van het goede. Palmpasen onder dit thema roept natuurlijk direct vragen op. Wie zou denken dat Jezus als een nieuwe koning Jeruzalem zou in nemen, die komt wel even bedrogen uit. Jezus wordt uit de weg geruimd.
Maar zover is het nog niet op palmzondag. Dan rijdt Jezus op een ezel de stad binnen en mensen juichen hem tegemoet: gezegend hij die komt in de naam van de Heer !
Het thema voor deze viering is hieraan ontleend. Welke naam van de Eeuwige houd jij hoog? Als het gaat om de onstuitbare kracht van het goede, welk goede van de Eeuwige geldt dan voor jou bij uitstek en wat neem je mee, wat houd je hoog?

Een paar nieuwe dingen in deze viering:
Gerrard Boot is vandaag voor het eerst lector, Gerrard heel leuk dat je dit wil doen !

De maaltijdviering heeft een wat ander aanloop dan anders. Zoals u ziet ligt hier een rode loper. Na de nodiging gaan we er staan aan weerszijden en nemen een groene tak mee.
Kinderen lopen dan vanaf de kant van de hoofddeur hier naar voren over de rode loper en de rij loopt van achteren af, achter de kinderen aan. Dus op die manier loop je naar voren om brood en wijn te delen.
Daarbij zingen we een nieuw lied. Het is niet moeilijk, zouden we het nu even kunnen horen Henk en 1 keer met elkaar kunnen zingen?

Ik wens ons allen een heel inspirerende viering en nodig u uit samen stil te zijn om ons te openen voor de Eeuwige.

Gebed
Eeuwige God,
U die soms juist in de stilte aanwezig wordt
En u die door velen op zoveel manieren wordt aangesproken
Wij vragen u om uw aanwezigheid
hier in deze viering
En wees nabij bij ons mensen
bij plekken van alle levenden hier op aarde.
Dat we de gang erin mogen houden
Dat wij het goede van u, onstuitbaar te maken
En help ons, de wegen in ons en om ons, daartoe vrij te maken
Hier nu in dit uur , amen.


Overweging

Beste mensen,
Vroeger, toen we nog niet overal zomaar naar toe konden reizen, hoorde je wel eens van wereldreizigers, of mensen ver weg, dat mensen onderweg geen idee hadden waar je als Nederlander vandaan komt. Amsterdam, Holland, dat hielp vaak ook niet, maar als je de naam van Johan Cruijff riep, ja dan wisten velen opeens wel wat je bedoelde.
Een bijzondere naam, daar gaat een hele wereld achter schuil. Een wereld van emoties, beelden, iets waar je voor staat.
Qua principe vergelijkbaar, maar qua grootsheid helemaal niet, geven mensen betekenissen aan de Eeuwige. God, over wat of wie heb je het? Ooh, ja, de schepper van hemel en aarde. Ja die ons weggeleid heeft uit de slavernij van Egypte. Slavernij, slavernij, in welke slavernij leven we nu? Die van de financiële sector? En hoe daaruit weg te trekken?
Kortom, door die Eeuwige te benoemen, door een [die] naam te geven, krijgt het werkingskracht.

We hebben het in de voorbereiding erover gehad. Welk Godsbeeld treffen we aan in de lezing van Jesaja? Jesaja zegt: die mij de baard uittrokken, die bood ik de wang aan. Dat is het godsbeeld van de andere wang toekeren. Gerrard vertelde wat bijzonders hij had meegemaakt. Hij was in zuid afrika, bij de gevangenis waar Nelson Mandela jarenlang had vastgezeten. Een man met donkere huidskleur was gids voor een groep bezoekers, Gerrard was een van de bezoekers. Toen ging een andere bezoeker opeens eindeloos te keer. Zo van, ze hadden jullie nog veel langer moeten opsluiten ! Die gids voelde zich steeds bozer worden en stond al op het punt flink uit te halen naar deze grof scheldende bezoeker. Maar toen dacht hij: Nelson Mandela en wij hebben de onafhankelijkheidsstrijd niet jaren en jaren gevoerd, om nu opeens weer een geweldspiraal in gang te zetten. Dus de zwarte gids oversteeg zijn boosheid en liet zich niet meer raken door de blanke bezoeker.

We hebben zelf ook namen benoemd bij de voorbereiding. Die staan op de voorkant van de liturgie. God als vriend, als oppervriend. Die er altijd is voor je, naast je is, met wie je alles kunt delen. Of de onaantastbare, iemand of iets, die zich eenvoudig niet kapot laat maken. Of de alles omvattende. Iemand die mij voldoende geeft om het in dit leven helemaal goed te hebben. Alles wat ik nodig heb, krijg ik. Dat is toch een geweldige gedachte ! Wat een rust en vreugde kan daarvan uit gaan.

Zelf kwam ik vooral uit bij de eerste twee regels van het Onze Vader: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd.

Vroeger bestond voor mij de hemel eigenlijk niet. Of er iets is na de dood, dat merken we dan wel. Hoeven we ons hier niet druk over te maken. Het gaat om keuzes in het hier en nu, niet over keuzes inzake het eventuele hier na maals.
Maar dan gebeuren er dingen in je leven. Een goede vriend, die al jaren lang dood is. Spreekt van gene zijde tot mij en op mijn vraag, waar ben je nu: Ik ben in een zee van vrede. De man was een oorlogsvluchteling, en in zijn leven zette hij alles op alles om een nieuwe wereldoorlog te voorkómen. Maar hij schoot eigenlijk daar qua fanatisme in door. Mensen, instellingen moesten eigenlijk steeds voldoen aan een ideaal beeld, wat is het beste, hoe is het goed. En dat was het natuurlijk nooit echt.
Zijn strijd ging dus eigenlijk continu verder. Maar die vriend vertelde mij dus: Ik ben in een zee van vrede. En nu hoor ik dat als boodschap: Er  is een zee van vrede.
Ik heb gezien, hoe mijn moeder daar boven liep, nadat ze bijna 25 jaar weduwe was geweest. Met veel gemis om mijn vader. Maar daarboven, liep ze met mijn vader weer hand in hand, als hartsvriendjes spelend samen. De pijn is voorbij.

Dus als we er even voor gaan zitten, dan kunnen wij zoveel schatten verzamelen. Prachtige beelden van het goddelijke. Meer nog dan de sterren aan de hemel.
En het waarmaken van het goddelijke dat we in die beelden zien, dat moeten we niet projecteren op de grote leiders. Of iets wat uitsluitend bij God hoort en niet bij de mensen. Bij een paus misschien desnoods. Nee dat goddelijke, dat zit al in ons. En de uitnodiging is, om dat te zien, dat hoog te houden.
Niet gezegend HIJ die komt in de naam van de Heer, niet die ene unieke leider, maar wij allemaal die komen, zij allemaal die komen, in de naam van de heer. Die de naam hoog houden. Kijk eens, hier heb ik een prachtig geschenk Een beeld van het Goddelijke dat door kan breken in ons. Als we dat hoog houden.
Dus als u dadelijk over de rode loper loopt, dan nodig ik u uit na te denken welk beeld, welke naam er van het goddelijke voor u geldt.  En dan worden we Gods kinderen, die zijn naam heiligen, talrijker dan de sterren. De kracht van het goed is niet meer te stuiten. God geve het ons, amen.

Nodiging

Ik heb een dubbele nodiging voor u.
De eerste is om in de rij te gaan staan en palmpasen met elkaar vorm te geven. U pakt een tak, we verwelkomen de kinderen al zingend en vervolgens sluiten we aan en lopen achter de kinderen aan richting tafel.
En hier bij de tafel neem je deel aan brood en wijn, zoals Jezus dat deelde met zijn vrienden. Delen om opnieuw te beseffen dat we allemaal kinderen Gods zijn, om het onstuitbaar goede verder uit te dragen en vorm en inhoud te geven. Komt dan allen staan, alles is gereed.

Zegenbede

Aan het einde van deze viering wil ik vragen om de zegen van de Eeuwige
Veel vreugde en kracht wens ik ons allen toe
als we Zijn Naam groot maken

De krachtige en tedere zegene en behoede ons
moge de krachtige en tedere de glans van Zijn gelaat over ons spreiden
Moge de krachtige en tedere Zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken
Amen.

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en voorgaande jaren | Archief 2012 | Archief 2013

 
 

FV 2013-03-25 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl