Bijdrage: Hans Ernens
zondag 30 juni 2013

 
 


Voorganger: Hans Ernens
Lector: Brechtje Moerkamp
Thema: Op zoek naar God

Eerste lezing: "Wie God niet overal ziet, vindt hem nergens"
Tweede lezing: Naar Psalm 131

Op zoek naar God

... Liefde is voor alle mensen de centrale reden van bestaan.
Daaruit alleen al kun je vaststellen
dat wij naar Gods beeld geschapen zijn ...

Eerste lezing  "Wie God niet overal ziet, vindt hem nergens"

Op zekere dag kwamen twee vrienden aankloppen bij een wijze oude man.
De een was geleerde, de ander een twijfelaar.
Beiden kwamen ze met dezelfde vraag naar de wijze man toe:
“Wie is God nu eigenlijk, en waar is Hij te vinden?
Zovelen spraken over Hem, maar wij vonden hem nog niet”
Na een lange stilte vertelde de wijze man hen het volgende verhaal:

Er waren eens een paar vissen in een brede rivier en die zeiden tegen elkaar: “Men zegt dat ons leven van water afhankelijk is, maar we hebben nog nooit water gezien; we hebben geen idee wat water is “. Ze besloten samen naar de grote wijze vis te zwemmen in het meer, misschien kon die hun vertellen wat water was,zodat ze het samen konden gaan zoeken!
Toen de wijze vis hun vragen had aanhoord was hij zeer verbaasd.
“Domme beesten”, zei hij, “jullie leven en bewegen in water en je ziet het niet? Alles wat jullie omgeeft is water!”

De wijze oude man was uitverteld en keek de twee mannen vragend aan.
“Snappen jullie het nu?” vroeg hij. “Alles wat ons omgeeft is Goddelijk, wij leven in God maar we weten het niet, alles om ons heen spreekt van God, maar we horen het niet”.

Open onze ogen Heer, dat wij mogen zien
Open onze oren Heer, dat wij mogen horen.


Tweede lezing  Naar psalm 131

Mijn hart is niet trots,
mijn blik niet hoogmoedig,
ik zoek niet wat te groot is,
ik zoek niet wat is te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.
Vrienden, luister naar de Aanwezigheid,
van nu tot in de eeuwigheid.


Overweging

Veel mensen zijn onbewust op zoek naar God en herkennen dat ook niet in zichzelf. Maar diep van binnen is er vaak onrust, onvrede over het leven dat zomaar voorbij lijkt te gaan en zo weinig te betekenen lijkt te hebben. Ook is er veel nood en verdriet en een hartstochtelijk verlangen in het hart van ieder mens naar aandacht, liefde, geborgenheid, kortom: AANVAARDING!

Aanvaarding is de diepste behoefte van de mens.

Waar laat God zich vinden en waar laat ik me vinden door Hem? Sta ik hier wel open voor?

Misschien heb je de zoektocht van de vijf bekende vrouwen gezien op TV in het programma “op zoek naar God” en kwamen hun vragen ook jou bekend voor. Werd er een verlangen in hen aangeraakt? Een verlangen naar 'God-weet-wat'... Naar stilte? Wat minder versnippering en lawaai? Wat meer rust en samenhang van binnen, vrede met 'mezelf', met anderen die deel uitmaken van het leven, naar ontmoeting met de ander, met God, met Jezus?

In het bewuste TV programma dompelen deze 5 vrouwen zich compleet onder in het kloosterleven in de oude St. Paulus abdij. Eenmaal per dag hebben ze een indringend gesprek met hun geestelijke begeleider. En verder is het een week lang stil. Sommigen worden nerveus van al die stilte.

Maar juist in de stilte en eenzaamheid komen gevoelens, gedachten en inzichten naar boven waar normaal geen ruimte voor is. En in diezelfde stilte is het -voor wie God zoekt- ook makkelijker om Hem te vinden.
Ze lezen voor het eerst in de Bijbel; en dan gelijk vier keer op een dag. Ze werken in de tuin tot de blaren op hun handen staan, zitten uren op harde kerkbanken en doen vele afwassen met de kloostergemeenschap. Maar ze komen ook tot rust, raken gefrustreerd, geven hun weerstand op en worden geraakt door de liefde en warmte van de kloosterlingen.

Een van de vrouwen, Lieke van Lexmond, voelt tijdens een meditatief gebed een intense gewaarwording van aanwezigheid en antwoorden, waar ze behoorlijk van onder de indruk was.
“Had ze contact”? Die vraag is haar dan ook diverse keren gesteld in menig interview en ze vind het lastig om hier open en vrij over te praten.
Voor haar was geloven “ niet cool” Ze moet duidelijk wennen aan deze nieuwe ervaring in haar leven.

Een andere vrouw – Christina Curry- weet niet of ze God gevonden heeft.
Wel heeft ze haar grote liefde gevonden en gaf ze aan dat ze zich meer thuis voelt bij zichzelf.

Als wij naar de wereld om ons heen kijken, dan kunnen we ons zelf soms afvragen of er een God is en als er één is, waar blijft Hij dan? Oorlog, honger, natuurrampen, haat, ziekte en pijn. Ga zo maar door. We worden dagelijks geconfronteerd met de harde realiteit van de wereld waarin wij leven.

Waar is God?
Maar, door alle ellende zouden we ook bijna de schoonheid van de natuur en het wonder van het leven om ons heen vergeten. De ontelbare sterren, de uitgestrekte oceanen, de onbeschrijfelijke vormen en kleuren van onze planeet. Ze wijzen naar een Maker. Ze zingen van een Schepper.
Hij was er voor het begin, ongeschapen en ongeëvenaard, niet te begrijpen en niet te bevatten. Hij sprak één woord en er was Licht. Hij blies zijn adem in onze longen en gaf ons leven.
Hij schiep de mens om met Hem in eenheid te leven en om te genieten van Zijn goedheid en liefde.
De wereld was mooi en volmaakt. Hoe kan het dan, dat daar zo weinig van over is?
Omdat God er niet meer is of omdat Hij toch niet zo goed is?
Nee, omdat wij er zelf voor hebben gekozen om zonder Hem te leven! We dachten het beter te weten en hebben God de rug toegekeerd en zijn onze eigen weg gegaan. Ons ego en bezit zijn er voor in de plaats gekomen, als blinden tasten wij langs de muur.
God, die oude man met zijn lange baard zit nog altijd niet op twitter of facebook.
We hebben gekozen voor een leven zonder zijn goedheid en liefde.
Zoals Lieke van Lexmond zei , geloven was voor haar niet ”cool”.

“Mama, waar is God dan”? Vroeg het zoontje van een vriendin aan zijn moeder.
“Dat weet mama niet precies” antwoordde zij oprecht.
Ik denk dat we- op zoek naar een antwoord- eenvoudig kunnen stellen dat we niet weten hoe God precies in elkaar steekt. We weten het simpel niet en dat kun je bv naar een kind toe gewoon zeggen. Je zou dan ook kunnen opmerken dat God waarschijnlijk veel te groot en te geweldig is voor ons om te kunnen bevatten.

Maar daarna, als je dus duidelijk hebt gezegd: ‘Ik weet het niet’, kun je een stapje verder gaan door aan te geven dat er in de Bijbel een vergelijking wordt gemaakt met God die we wel kunnen snappen. Er staat namelijk ‘God is liefde’, en dat begrijpt iedereen. Die vergelijking klopt ook helemaal, want liefde kun je ook niet zien, maar wel voelen. Liefde is onzichtbaar maar toch absoluut aanwezig. Als iemand van je houdt, dan voel je dat. En niet alleen jij voelt dat, die persoon die jou liefheeft, voelt dat zelf ook. Liefde is dus niet alleen iets dat je niet kunt zien, maar ook iets persoonlijks. Liefde is ‘iets’ maar tegelijkertijd ook als het ware ‘iemand’. Het is een ‘het’ maar tegelijkertijd ook een ‘hij’ of een ‘zij’. “Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en zingt”.

Daarom is liefde zo’n volmaakte weergave van God. Je kunt hem ook niet zien maar wel ervaren. Net zoals het Goddelijke in alles om je heen. De eerste lach van je pas geboren kindje, verse aardbeien met slagroom, de blauwe zee waarin je dobbert, is het niet allemaal een beetje Goddelijk? Zijn we niet een beetje blind geworden voor al die kleine Goddelijkheden in ons leven? Is het allemaal als vanzelfsprekend geworden? Zoals de vissen die op zoek gingen naar water, maar niet meer zagen dat ze door water omgeven waren.

Liefde is Goddelijk. Alle mensen willen bovendien liefde, en alle mensen hébben ook lief, al is hun liefde soms ook op verkeerde dingen gericht. Liefde is voor alle mensen de centrale reden van bestaan. Daaruit alleen al kun je vaststellen dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. Wij mensen zijn op liefde aangelegd, dus in principe ook op God. Als wij mensen maar zouden gelóven dat God liefde is, dan zou de wereld veranderen. Want als we dat echt zouden geloven, dan is God niet meer vreemd en ver en onbegrijpelijk en niet te vatten, maar dan sluit Hij precies aan op onze allerdiepste verlangens.
Dan hebben we onze God gevonden. Dan kunnen we ons schip in een veilige haven aanmeren.

Vind God in al die kleine mooie dingen in je leven en niet alleen in “het grote”.Ontdek Hem ergens in al dat kleine Goddelijke in je leven en zie het niet meer allemaal als vanzelfsprekend.

Op zoek naar God; vind Hem in de liefde, in jezelf, bij elkaar, in muziek, in een bloem, in je lieve hond….. in al het mooie om je heen, en ook hier in de Duif.
Zoals Yvonne van der Meer zo mooi sprak in het filmpje “2 minuten over de Duif” (You Tube)
“Als mensen iets voor elkaar kunnen betekenen dan ben je een stukje God voor elkaar.”

Moge het zo zijn.

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en voorgaande jaren | Archief 2012 | Archief 2013

 
 

FV 2013-07-03 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl