Bijdrage: Marc van de Giessen
zondag 8 september 2013

 
 


Voorganger: Marc van de Giessen
Lector: Carolien Maris
Thema: Gewoon als je bent

Eerste lezing: Niet je bloemen - Antony De Mello sj
Tweede lezing: Lucas 14: 25-33

Gewoon als je bent

... Daarom roep ik op
om afstand te doen van deprimerende normen,
beklemmende familierelaties en zorgwekkende bezittingen.
Laat het vallen.
Omhels de keuze om een vrij mens te zijn ...

 

Niet je bloemen - Antony De Mello sj

Een man bracht Boeddha een bloemenoffer. Boeddha bekeek de bloemen even en zei toen: “ Laat het vallen.”
De man begreep het niet. Toen viel het hem te binnen dat hij zowel in zijn linker als zijn rechterhand bloemen droeg. Wellicht stond het Boeddha niet aan dat iemand hem met zijn onbeleefde linkerhand bloemen droeg. Dus liet hij de bloemen uit zijn linkerhand vallen.
Maar Boeddha hield vol. “Laat het vallen!” De man liet nu alle bloemen vallen. Met lege handen stond hij nu voor Boeddha.
Deze zei nogmaals, met een glimlach: “Laat het vallen!” Stomverbaasd vroeg de man: “Wat moet ik dan laten vallen?“ Niet je bloemen, maar de man die ze bracht, zei Boeddha.


Overweging

Ik paste van de week een broek, maat 48. In de paskamer keek ik naar mezelf in de spiegel.
Ik hield mijn buik in. Deze maat valt wat klein, hoorde ik mezelf zeggen.
De waarheid is, misschien lag het niet aan de broek maar aan mijn buik.
Ik moet perse in maatje 48 passen. Het was een mooie zomer!

Ik vermoed dat we vaker zo naar ons zelf kijken. Ook vakantiefoto’s waar we niet charmant opstaan worden ge-delete. Zo scheppen we onze wereld hoe wij er idealiter naar kijken. Misschien kijken we ook wel zo naar andere zaken als het ons aangaat.
Zo zie je liever een partner die zijn vuile sokken opruimt en het dopje op de tandpasta terugdraait. Zo heeft mijn ideale baan minder reistijd, rijdt mijn auto zuiniger, is mijn buurtje in West meer leefbaar, zijn we meer bewust van milieu bij aanschaf van nieuwe dingen, bestaat er een kledinglijn zonder kinderarbeid en eet ik alleen maar biologische eten en zijn we in Nederland royaler naar onze vluchtelingen, gehandicapten en bejaarden.
Bij het uitspreken van dit lijstje voel ik een juk van allerlei verwachtingen. De gewenste werkelijkheid lijkt de norm. Het gevolg is ontevredenheid. Wat moet er toch veel van mij! Die normen leiden af en niets lijkt gewoon goed zoals het is. Godweet komt het goed.

Bloemenoffer Boeddha
Het verhaal van Boeddha en het bloemenoffer. Het had wat mij betreft ook over Maria in het verhaal kunnen gaan. Ik zie mezelf in deze man. Kijk mij eens doen, zoals het hoort. Ik zal jou gunstig stemmen door bloemen mee te nemen. Zo hoort dat. Maar wellicht hoor je oude conventies te laten vallen om ruimte te maken voor het goddelijke in de mens. Niet omdat het moet, maar omdat je zo graag wilt.
Uiteindelijk gaat het niet over de hoeveelheid bloemenoffers. Als je binnenste gericht staat op het Goddelijke, dan zijn bloemenoffers onmiskenbaar het gevolg. Niet vanuit een moeten, maar vanuit niet anders willen.

Jezus afstand naar bezittingen
Jezus lijkt wat radicaler te zijn. Breken met je familie. Breken met alles wat je heilig is.
Daar hebben we ons hoofd bijna op gebroken in ’t Hemeltje bij de voorbereiding. Waarom die haat en afkeer naar familie en spullen? Leiden de zorg voor familieleden en bezittingen alleen maar af? In het Lucas evangelie lijkt het antwoord misschien eerder geschreven. Leerlingen vragen uitstel om Jezus te volgen omdat ze hun zaken moeten doen en hun familiezaken willen regelen. Jezus vraagt ons vooraf te prepareren op het offer dat we moeten brengen. Ben je bereid om te breken wat je heilig is? Als je dat bent, lijk je op een verstandige bouwer van een toren of een koning die overwogen ten strijde trekt.
Ben je bereid om te incasseren, van alles op te offeren, jezelf weg te cijferen, je familie en spullen ondergeschikt te maken in dit leven? Als je geen afstand kunt doen van je bezittingen, kan je geen volger van Jezus zijn. Als je jezelf niet losmaakt van hoe je hoort te zijn, als je niet losmaakt van alle verwachtingen in je omgeving, kijk je niet naar jezelf zoals je waarlijk bent, maar zoals je denkt dat het hoort te zijn. Als je bezig bent om de mensen om je heen te plezieren, omdat dit zo hoort. Dan kan je geen volgeling van Jezus zijn.

Verhouden tot je bezittingen en de ander
Hoe werkt dat dan? Is het niet Jezus zelf die ons verlangen naar een betere wereld aanwakkert? Is het niet Jezus die ons om solidariteit maant? Of is het niet belangrijk om bloemenoffers te brengen om de Ander goedgunstig te stemmen?
Ja. Maar vanuit een ideaal dat niet de norm is, maar vanuit een ideaal dat ons inspireert en aanzet tot een betere wereld. Wanneer de rechtvaardige wereld de norm is, bestaat de kans om verzuurd en verbitterd te raken.
Als ik mezelf alleen wil zien als een slanke den, raak ik teleurgesteld in mezelf. Als ik mijn partner, mijn baan, de buurt, de maatschappij, alleen wil zien zoals het idealiter is, zoals het hoort, dan ben ik constant verdrietig, incompleet en teleurgesteld. Daarom roep ik op om afstand te doen van deprimerende normen, beklemmende familierelaties en zorgwekkende bezittingen. Laat het vallen. Omhels de keuze om een vrij mens te zijn.
Dat is de les van de lezingen vandaag. Kijk naar de wereld gewoon als het is. En kijk naar jezelf, gewoon als je bent. En laat je zo inspireren om, naar vermogen, de wereld een beetje mooier te maken.
Moge het zo zijn.


Nodiging

Vandaag nodig ik iedereen uit om afstand te doen van deprimerende normen, beklemmende familierelaties en zorgwekkende bezittingen. Omhels het verlangen om een vrij en liefdevol mens te zijn.
Weet je dan genodigd om hier met elkaar brood te breken en de beker te delen. Voor elkaar en met elkaar. Als verbonden om naar vermogen recht te doen en vrij te zijn.
Iedereen is genodigd om naar voren te komen, niemand uitgezonderd, hoe je ook geloofd, of je bekend bent met de Duif of niet – weet je welkom. Want alles is gereed.

Zegenbede

God, die uw dienaar Abraham
op alle wegen ongedeerd hebt bewaard,
ik vraag U: bescherm ook ons.
Wees onze bescherming in de strijd,
vertroosting op de weg,
verkoeling in de hitte,
beschutting in regen en kou,
een voertuig bij uitputting,
een steun in tegenspoed,
een stok in gevaar,
een haven bij schipbreuk.

Geef dat wij onder uw geleide
ons levensdoel voorspoedig mogen bereiken
en met kracht naar huis terugkeren.
+ In de Naam van de Vader, door de zoon en in de Heilige Geest.
Amen.

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en voorgaande jaren | Archief 2012 | Archief 2013

 
 

FV 2013-09-09 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl