Bijdrage: Marc van de Giessen
zondag 29 september 2013

 
 


Voorganger: Marc van de Giessen
Lector: Harry Maalman
Thema: Zie, ik geloof

Eerste lezing: Antwoord aan de bisschop
Tweede lezing: Timoteüs 1, 11b-16

... Misschien luidt de uitspraak:
"Eerst zien - dan geloven".
Maar ik nodig  je vandaag uit om het om te draaien:
eerst geloven, dan kan je het geloof zien ...

 

Eerste lezing - Antony De Mello sj

Een bisschop probeerde na te gaan in hoeverre een groep geloofsleerlingen het doopsel waardig was. “Waaraan kunnen anderen zien dat je katholiek bent?” vroeg hij hun. Geen antwoord. Niemand had deze vraag verwacht.
De bisschop herhaalde de vraag. En daarna nog eens, waarbij hij een kruisteken sloeg in de hoop de anderen hiermee een hint te geven.
Ineens kreeg iemand een inval. “Liefde”, zei hij. De bisschop was verrast. Hij was sprakeloos. “Verkeerd”, wilde hij zeggen, maar hij herstelde zich net op tijd.


Overweging

Ons Plein
Aan het plein waar ik woon, heeft de gemeente na een aantal vervelende incidenten, een multidisciplinair interventieteam gevestigd. Allerlei hulp- en dienstverleners buigen zich om het grootstedelijk probleem; Hoe vergroten we de leefbaarheid van het plein- als sommigen niet willen, hoe gaan we om met de rommel, inbraken en intimidatie van een kleine groep buren.
Ruimte geven totdat het verlangen bij probleemschoppers vanzelf wakker wordt? Zo werkt het helaas niet. Inkeer komt niet na kopjes thee drinken. Kinderen worden aan hun lot overgelaten en emotioneel verwaarloosd. Ouders laten zich niet aanspreken. De gemeente kondigt aan om boetes uit te delen wanneer als vuilnis naast containers gooit. Kansloos waarschijnlijk want repressie werkt niet. Wijzen naar de ander werkt ook niet. Want duurzame verandering moet van binnenuit komen.
Hoe bereiken we toch de leefbare sociale en inclusieve samenleving? Door het niet op te geven.  Vorige week werden we door Helma uitgenodigd om buiten ons comfort zone te treden. Durf je verlangen voor een andere wereld een kans te geven. Tegen de feiten in te blijven geloven.

Hoe kan je zien dat ik geloof
Het verhaaltje van de bisschop vond ik treffend. Ik identificeer mezelf met hem. Het antwoord van zijn vraag, ligt nogal voor de hand volgens hem. Nogal wiedes. Hoe kan je zien dat ik geloof? Door het kruisteken. Door het gedrag dat ik vertoon dat correspondeert met mijn geloof. Ruimte geven voor verschillen, verbondenheid tonen, de ander erkennen, ruimte voor kwetsbaren en mezelf claimen.
Zien dat je gelooft- was tijdens de verzuiling nog verbonden met uiterlijkheden. Je ging op dansles of boodschappen doen bij mensen van het zelfde houtje, religieuzen droegen een habijt, hadden mensen in huis kruisbeeld met of zonder corpus hangen. Vandaag de dag zijn er dames met hoofddoeken of like-n ze Amnesty International op facebook.

Paulus
Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, zegt Paulus. Mooie piketpaaltjes van het geloof die meer naar binnen wijzen dan naar buiten. Ik beveel u aan voor God. Daar hadden we iets meer moeite mee in het Hemeltje. Waarom richt Paulus zich in vredesnaam op dat eeuwige leven? Omdat we onrecht en pijn alleen kunnen dragen als het in perspectief staat van het eeuwige leven? Omdat het helpt betekenis te geven aan ons incomplete leven?

Boom en vruchten
In het fragment van het Evangelie zegt Jezus dat we naar de vrucht van de boom moeten kijken om de boom te beoordelen. Het karakter van iemand kan je bepalen door zijn gedrag.  Als je je afsluit voor problematiek van je leven, je buurt, je stad, je land, wat voor vrucht laat je dan zien?
Wat als je onderdeel bent van een niet inclusieve samenleving, waar de economie zich richt op weerbaren en dientengevolge weerlozen niet volwaardig kunnen participeren? Als  Islamistische Somaliërs winkelende mensen gijzelen in een winkelcentrum in Nairobi. Hoe kan je in deze wereld dan zien dat je gelooft?

Jezus’ uitnodiging voor het goede tevoorschijn halen
We zijn onderdeel van een incomplete wereld. Volgens mij wijst Paulus daarom op het eeuwige leven. Nu is het leven knudde, maar geef het geloof niet op dat het anders kan. Waaraan kan je dat zien, vraagt de bisschop aan ons? Aan ons kruisteken? Aan ons lidmaatschap van goede doelen of politieke partij? Aan de mate waarin we onze zieke oom bezoeken, boodschappen doen voor onze oude buurvrouw.
Ik las op internet een ontroerend stuk; In Nairobi stonden Somaliërs bij de mortuaria eten en drinken uit te delen aan Keniaanse slachtoffers.  Niet elke Somaliër is een terrorist. Heeft onze krant niet gehaald, maar het bewijs dat een goed mens  uit de voorraad van zijn goede hart, het goede tevoorschijn haalt. Ja, je kan dus geloof zien aan de liefde, maar je moet het wel willen zien.
We moeten tegen de feiten in blijven geloven in de kracht van  goedheid, rechtvaardigheid in zachtmoedigheid. Met die droom blijf ik me inzetten voor de Duif die bruisend actief is en waar op elkaar betrokken zijn. En ik zoek bondgenoten in die droom. Wie wil er coördinator worden van de pastorale groep? Ik voel me vaak alleen staan. De Duif heeft urgent geld nodig om de kosten voor de gemeenschap te betalen. Wie wil het tekort verkleinen?
Voel je iets van verlangen? Ieder mag geloven op zijn eigen manier. Tegelijkertijd herhaal ik de woorden van Jezus; een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart, het goede tevoorschijn. Paulus roept op te streven naar gerechtigheid, liefde en geloof.

Tegen de feiten in; Burendag
Vorige week was er nationale burendag. Een aantal buren van ons complex hebben nogmaals plantjes gekocht om de plat-gevoetbalde perkjes mooi te maken. Naïef want ze worden waarschijnlijk toch weer platgetrapt. Of toch niet naïef? Voorzichtig kwamen de Marokkaanse buurmeisjes vragen of ze mee mochten helpen. De jongens hielpen mee om het plein schoon te vegen. Een mooi moment omdat er iets gezamenlijks gedaan werd;  Aan de vruchten zal je de boom herkennen.
Ik blijf tegen de klippen op geloven in onszelf en onze God. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over daarom beveel ik jullie aan voor God. Misschien luidt de uitspraak; Eerst zien- dan geloven, maar ik nodig  je vandaag uit om het om te draaien; eerst geloven, dan kan je het geloof zien.
Moge het zo zijn.

 
       
 

Archief alle overwegingen 2011 en voorgaande jaren | Archief 2012 | Archief 2013

 
 

FV 2013-09-30 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl