De restauratie van 'De Duif'
 
         
 

Laatste nieuws

 

 
         
 

Gevelverlichting
Woensdag 13 december 2000 -
Hedenmiddag vond in De Duif een speciale bijeenkomst plaats, waarbij - naast vele genodigden - ook de complete Raad van Commissarissen van de Amsterdam Stadsherstel NV aanwezig was.
Fotoverslag

Mijlpaal
Na een welkomstwoord van Wim Eggenkamp (directeur van Amsterdam Stadsherstel NV) nam projectleider Paul Morel het woord. Dhr. Morel lichtte in een presentatie toe, dat er opnieuw een mijlpaal was bereikt in het restauratietraject: de voorgevel bestaat uit een binnenmuur, waaraan een zandstenen voorgevel met muurankers verbonden is. Deze ijzeren ankers waren in de afgelopen ca. 150 jaar dermate verroest en aangetast, dat de zandstenen voorgevel grote scheuren vertoonde, waardoor op sommige plekken gevaar voor instorten bestond.
Bijna 30 jaar geleden werd de gevel daarom op last van B&W gedeeltelijk in een houten bekisting ingepakt. Deze forse stutconstructie heeft ca. 30 jaar de gevel aan het zicht onttrokken en de bekisting heeft waarschijnlijk onderdak geboden aan zo'n 100.000 duiven!

Eerste fase afgerond
In 1999 is met de restauratie van dit monument begonnen en het herstel van gevel en dakconstructie is een vitaal onderdeel van de eerste fase. Alle ijzeren muurankers werden vervangen door roestvrij stalen ankers, de binnenmuur is opnieuw opgetrokken en de zandstenen gevel is er nu weer stevig aan bevestigd. De eerste fase is hiermee afgerond. De 20 meter hoge steigers aan de kant van de Prinsengracht, het dak en in de tuin van de buren zijn recent verwijderd en de nieuwe, strakke gevel is nu een fraai toonbeeld van de vorderende restauratie.
Om het voorschrijdend herstel extra te accentueren staat de gevel sinds vanavond in grote schijnwerpers. Daarmee is De Duif weer een fraaie blikvanger is aan de Amsterdamse Prinsengracht. Onder het toeziend oog van de tientallen belangstellenden en genodigden haalden de heren Bogers en Boom (van het architectenbureau) de lichtschakelaar over. De gasten, die plaats hadden genomen aan de overzijde, op het Amstelveld, beloonden het bouwteam, de NV. Stadherstel en het Architectenbureau met een gul applaus.

Steigers naar binnen
Dhr. Morel vertelde verder, dat alle steigers nu verplaatst zijn van de buiten- naar de binnenkant van De Duif. Het accent ligt vanaf nu volledig op restauratie van het interieur.

Desgevraagd deelde Morel mee, dat er ook van het orgelfront positieve berichten zijn. De fa. Vermeulen in Weert, die de demontage van het instrument voor haar rekening nam, is opgegaan in Flentrop. Zeer waarschijnlijk zal de restauratie een uniek combinatie-project worden van de fa. Elberse (Gelderland) en de firma Flentrop tezamen.
Volgens Morels globale schatting kan het gerestaureerde Smitsorgel vanaf circa eind 2002 worden teruggeplaatst in De Duif.

   
         
 

Restauratie van het gebouw

De restauratie die 'De Duif' zal omvormen tot een multi-functioneel complex is al jaren in voorbereiding. Het gebouw, dat eigendom is van Amsterdam Stadsherstel NV, zal grondig worden gerestaureerd. Hierbij worden niet alleen 'ouderdomskwalen' hersteld. Ook zal het interieur zo onzichtbaar mogelijk worden gemoderniseerd, zodat het prachtige monument buiten de zondagse vieringen gebruikt kan worden voor uiteenlopende activiteiten.


Tijdelijk onderkomen voor gemeenschap
Zoals het bestuur van De Duif alle aangeslotenen per brief heeft laten weten, zal de geloofsgemeenschap moeten uitwijken voor de zondagse viering. Meer informatie: Hoe kom ik in de Buiksloterkerk?

Hoogtepunten
3 september 2000 - Afgelopen zomer bereikten we twee hoogtepunten:
Allereerst letterlijk, er werd een nieuw kruis geplaatst bovenop de voorgevel aan de Prinsengracht. Het torent weer boven de andere gebouwen in de omgeving uit!
Ten tweede: in het timpaan (de driehoekige bekroning van de voorgevel) is weer een fraaie, vergulde duif geplaatst.

Binnen in de kerk vordert de restauratie gestaag. Er wordt onder meer hard gewerkt aan de gewelven en muren boven op de galerijen, alsmede aan het hoge plafond van de kerk, het schip en de koepel. Indien er geen tegenslagen zijn, bestaat de kans, dat de restauratie voorjaar 2001 zover gevorderd is dat er weer diensten gehouden kunnen worden.
Ondanks het feit dat er dan nog veel aan de afwerking gedaan moet worden, kan de basisgemeente waarschijnlijk al vóór de zomer weer terugverhuizen naar de Prinsengracht.

Duif terug op gevel

12 juli 2000 - Vandaag werd de duif in het fronton boven in de gevel op feestelijke wijze onthuld. De restauratie van het natuurstenen beeld is een geschenk van aannemersbedrijf Hillen & Roosen aan de opdrachtgever, Stadsherstel Amsterdam N.V., de rechtsopvolger van de NV AMF.
Tijdens zijn werkzaamheden ontdekte de beeldhouwer dat het beeld niet wit was, zoals tot dan toe werd aangenomen, maar dat het in het verleden geheel met bladgoud bedekt moet zijn geweest.

 

Lees voor de voorbeidingen van de restauratie in 1998 de column 'Maandelijks rondje van Beheer' uit Het Groene Licht.


Restauratie van het orgel

De restauratie is in de zomer van '97 aangevangen met het unieke Smits orgel. De demontage van de 2600 pijpen is in korte tijd voltooid. De situatie ziet er sindsdien zo uit (28 kB).
De daadwerkelijke uitvoering van de restauratie van het mechaniek en de pijpen zal begin 2001 starten. Naar verwachting zal ca. eind 2002 begonnen worden met het herplaatsen van het orgel in De Duif

Restauratie pijpen 3 Gedemonteerd... Restauratie pijpen 2 Restauratie pijpen 1
Demontage en restauratie van het Smits orgel

(31 kB)

(26 kB)

(35 kB)

(32 kB)
   
 
| Homepage Basisgemeente | Homepage Beheer |
   
         
 
 
 
FV 2001-10-27 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl