Jos' bijdragen, dienst 10-1-1999

Lezingen:

Uit de overweging van Jos 10 januari 1999:

Jos' overweging droeg als thema: "25 Jaar samen de baas, democratisering en oecumene in 'De Duif'"
De kerk is geen kantoor, geen instituut, geen kaartenbak of een computer; het is een rommelend bewegen omdat mensen verschillend zijn.
In De Duif hebben we begrepen en geprobeerd, besproken en beruzied de cruciale vraag: hoe moeten de overgeleverde verhalen en opvattingen naar de tegenwoordige tijd worden doorgetrokken? Datgene wat uit de bijbel opstijgt is juist gericht op verandering, bekering en omkering, vernieuwing van de mens en zijn situatie. In Jezus kunnen wij dus delen in bevrijding en vernieuwing. Als Duif hebben we lang niet altijd geroeid tegen de stroom in, vind ik achteraf, we hebben eerder gestrompeld door een droge bedding. Laten we beseffen, dat iederéén geroepen is - zonder uitzondering - om VRIJ te zijn; de kerk mag geen rem zijn. Wij moeten als geloofsgemeenschap een stimulans uitstralen. Laten we liefde delen over alle - ook je eigen - grenzen heen!

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina" |

AM 4-1-1998 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl