Jos' bijdragen, dienst 18-4-1999

het nieuwe zijn

Lezingen:

Korte samenvatting overweging:

Aan de hand van de lezing van de Emmaüsgangers geeft Jos aan, dat deze mensen alles waar zij hun hoop en grond op gevestigd hadden, kwijt waren. De vreemdeling, die zij ontmoeten, leert hen te denken voorbij de grenzen van lijden en dood. Aan tafel wordt de gast gastheer. Het breken en delen van brood en wijn is een keerpunt. In die nieuwe vorm wordt Hij herkend en Hij hoeft niet langer tastbaar aanwezig te zijn.
De tafel en de maaltijd staan centraal in het delen; solidariteit en gerechtigheid. Het verhaal leert, dat door de crisis heen een nieuwe toekomst zich aanbiedt, waarbij je je dierbare weer ontmoeten kunt in een ander zijn. Zo moeten ook wij de vreemdeling zien en gastvrijheid verlenen en in beweging zetten, wat muurvast leek te lopen.

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina" |

AM 25-6-1999 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl