Jos' bijdragen, dienst 2-5-1999

Doopdienst Yaël van der Marck

Lezingen:

Uit de overweging van Jos 2 mei 1999:

Misschien helpt dit om je een beeld te vormen van de Eeuwige: denk je God in als een barmhartige ruimte, een plaats waar je tot rust kunt komen en je er ten volle mag zijn, zoals iedereen er mag zijn. God is geen strenge, alwetende, oneindig verheven man met een sinterklaasbaard, maar een schoot van ontferming. Zo moeten we, denk ik, Jezus ook niet benaderen als een hoogverheven mens, die door christenen op een enorme sokkel is verheven, onbereikbaar ver. Nee, Hij is voor ons meer de eerste steen van de ruimte waarbinnen wij kunnen leven in Gods nabijheid.

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina" |

AM 25-6-1999 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl