Marina's bijdragen, dienst 13-6-1999

Wij zijn een uitverkoren geslacht

Lezingen:

Opening:

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige, Onze Schepper, van Christus Messias, de Gezalfde die leven en dood met elkaar heeft verbonden en van de Geest die onze harten heiligt met haar ingevingen van liefde en vertrouwen.
Wij weten dat wij allen uitverkoren zijn om in liefde te leven en dat onze opdracht is om die liefde door te geven aan de mensen die wij ontmoeten.
Amen

Welkom en inleiding:

Goedemorgen, welkom allemaal in Gods huis de Duif, wij zijn blij dat jullie er zijn, dat je gekomen bent om samen met ons de woorden van God en van ons mensen te delen.
Samen met Arjan Vader ga ik u voor in de rode draad van deze dienst, die bij ons liturgie heet. Ik hoop dat wij zullen genieten van elkaar en van de warmte en de liefde die wij in ons hebben. Wat een tekst als thema "Wij zijn een uitverkoren geslacht", iedereen die ik sprak, riep gelijk : O, maar dat is zo naar, want dat betekent dat er ook mensen niet uitverkoren zijn !!
Dat is het oude beeld :
· Joden die Gods volk zijn en anderen niet
· Christenen die een raamplaatsje in de hemelkoets hebben gereserveerd en met medelijden kijken naar de z.g. heidenen die geen entreebewijs voor Gods hemelpoort hebben kunnen bemachtigen.
Het oude dualistische denken ten top, er zijn zelfs streng protestantse gemeenten die geloven dat zij nu het uitverkoren volk zijn en de Joden niet meer. Wat een rekenarij en wat krijg je daar een tweespalt van. Gelukkig zijn er in deze tijd stromingen die het geheel meer benaderen dan de delen afzonderlijk: de holistische stromingen in levensbeschouwing en samenleving gaan niet uit van scheiding maar van een eenheid die gebaseerd is op onze gezamenlijk oorsprong.
Zoals een Palestijn eens zei tegen mij op een zonnige zondagmorgen op de Olijfberg in Jeruzalem : Wij zijn toch allemaal kinderen van Abraham. En het leek of het nog zonniger werd daar op die prachtige berg. Wij waaien al die oude gedachten vandaag weg aan het begin van deze dienst, wij zeggen zij vaarwel. Wij hebben geen scheiding meer nodig alleen onderscheiding, wij zijn op zoek naar eenheid en een ononderbroken stroom van liefde tussen mensen.
De teksten vandaag zeggen wat over toen en veel over nu, over ons. Laat God tot jou spreken en voel hoe het is als je op arendsvleugelen wordt gedragen, laat het tot je doordringen dat ook jij en ik Gods kostbaarste bezit zijn. Moge de Geest ons vullen met de beelden en gevoelens van een echt priesterlijk geslacht.

Overweging:

"Ze waren als schapen zonder herder, opgejaagd en zwak"
Er zijn veel mensen in onze maatschappij die het spoor bijster zijn, die het tempo van de kapitalistische maatschappij niet bij kunnen benen en die mensen noemen wij ziek, lichamelijk of geestelijk ziek. Maar ook anderen die nog schijnbaar gezond door deze wereld stappen staan onder hoge druk en er hoeft maar iets te gebeuren of zij gaan door het putje zoals de uitdrukking op mijn werk is. Als wij nu naar de berg Sinaï zouden gaan, als Jezus nu nog rond zou lopen: wat zouden ze zeggen tot ons, tot dit uitverkoren geslacht ??? Het zelfde als toen ??? Misschien met wat andere woorden. Zou God ons tot lijsttrekkers van de Partij van de Liefde kiezen ?? Of tot Olympisch Kampioen in de Medemenselijkheid verklaren ??? Of tot Topster van het Licht met bijbehorende clip ???
Toen ik maandagavond vroeg aan de aanwezigen hoe zij het ervaren om uitverkoren te zijn, kwamen er reacties genoeg. Iemand zei :"ik ervaar het als een opdracht "en op mijn vraag of het niet te zwaar was, was het antwoord : "nee het is niet te zwaar omdat er ook veel tegenover staat", uitverkoren-zijn schept verplichtingen van beide kanten. Een ander zei : "ik voel mij groter en sterker worden bij het besef dat ik uitverkoren ben. Alleen al het feit dat ik geboren ben, kan mij dat gevoel geven. Als je weet dat je uitverkoren bent, daar ga je van glunderen."

Het gaat erom wat je reactie is, want Jezus zei tegen zijn discipelen dat zij zieken moesten gaan genezen, dat zij doden op gingen wekken, melaatsen heling brengen en duivelse geesten uit moesten drijven. En de leerlingen zeiden niet, dat kan ik niet of mag ik thuis even gaan oefenen ? Zij gingen naar alle windstreken van de toenmalig bekende wereld en pakten aan. Hoe moeilijk het ook geweest is, zij gingen vol vertrouwen met Gods hulp en gedragen als op arendsvleugels. En uitverkoren zijn, blijft niet beperkt tot ons zoals wij hier in de kerk bijeen zijn. Want ieder mens die gehoor geeft aan de roep van de liefde voor zijn of haar medemens heeft de stem gehoord van de Eeuwige die zegt : ik heb jullie uitgekozen om levende stenen te zijn, om een geestelijke tempel te bouwen. Waarvanuit je ook handelt, welke levensvisie je aanhangt, als er een tempel van licht in deze wereld ontstaat, dan kan het duister, het geweld niet meer verder.
Ieder die zijn medemens behandelt als een uitverkorene; die troost als er verdriet is, die zorgt als er gezorgd moet worden, die bidt als er gebeden moet worden en werkt als er gewerkt moet worden: al die mensen zijn Gods kostbaarste bezit.
Nu kun je wel eens moe worden van al dat gehelp en gezorg en dan is het moeilijk om zelf te vragen, om zelf te zeggen wat je nodig hebt. Maar ook jij hebt recht op zorgvuldige omgang, liefdevolle troost, krachtige woorden die je een opkikkertje geven. Vraag erom aan de andere uitverkorenen om je heen.

De laatste tijd had ik het gevoel in de Duif dat de omgang wat harder werd, dat de oordelen weer niet van de lucht waren, dat er veel mensen zorg behoefden en dat er weinigen waren die nog iets te geven hadden. Ik voelde mijzelf in de Duif als een schaap zonder herder, verlaten en opgejaagd door de eisen die wij aan elkaar stellen. Dan voel je je het tegendeel van uitverkoren en dat is heel gauw gebeurd. En toch is het goed om hier te zijn, want er is liefde genoeg, er is warmte genoeg, er is licht genoeg voor ons allemaal als wij het maar durven laten stromen.
Als wij maar levende stenen blijven en niet keihard worden. Daarom moesten de discipelen eerst naar hun eigen volk, omdat ook het Joodse volk weet had van Gods Koninkrijk, maar kennelijk vergeten was dat het daar dichtbij is waar mensen aandacht hebben voor elkaar, waar barmhartigheid het wint van geldelijke winst, waar menselijkheid voorop staat.
Jij kunt het spoor soms kwijt zijn, je kunt het gevoel hebben dat je eigen bron opgedroogd is en dat is het moment om naar een ander mensenkind toe te stappen en te vragen: wil jij het mij vertellen hoe het zit ? Wat moet ik nu doen in naam van de menselijkheid want ik weet het niet meer.
De Joden hadden leiders en toch waren zij zonder herder, dat betekent dat je soms als schaap op zoek moet gaan naar je herder, naar degene die je werkelijk kan helpen waar dan ook. En dan zegt het niks of iemand geleerd is of zo mooi kan praten. Wat alles zegt, is of jij je bij die ander de uitverkorene van God voelt en of je kunt zien dat hij of zij mens-zijn serieus neemt. Eigenlijk is het een oefening om bij ieder mens jezelf incluis het goddelijke te ontwaren. Of Godzelf in ieder mens te ontmoeten, dat doet je behoedzamer omgaan met jezelf en met elkaar. En daar wordt de wereld alleen maar beter van. Amen

Nodiging:

Als mens met een opdracht mag ik iedereen uitnodigen om met ons brood en wijn te delen, symbool van dat wij samen leven en alles wat ons bezwaard aan de draagkracht van deze Godsgemeenschap mogen overgeven.
Iedereen is welkom aan de tafel, zonder uitzondering wie je ook bent, wat je ook voelt, als je je verbonden voelt met degeen die naast je is, komt dan want alles is gereed.

Zegenbede:

Ga vol vertrouwen deze week tegemoet, als je het niet alleen kunt, vraag aan je mede-uitverkorene hoe het moet. Als je kunt helpen, help dan en besef dat je God kostbaarste bezit bent en dat wij ook van je houden.

De Eeuwige zegene ons en zij behoede ons,
De Onnoembare doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig,
De Barmhartige verheffe haar aangezicht over ons en geve ons vrede.
Amen.

| Archief/Bijdragen | Marina's "Hoofdpagina" |

AM 25-6-1999 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl