Marina Slot 'Hoofdpagina'
 
 

Op dit moment 'between jobs' na een carrière als hoofd Wonen bij Woningcorporatie ZVH in Zaandam, de top van de politie, als leidinggevende bij openbaar vervoer en in de trainingswereld.

Marina Slot

 

Toelichting bij de kandidatuur 2010

In de Duif wordt op een andere manier over God en het goddelijke gesproken dan in andere kerken, wij hebben met elkaar een eigen taal ontwikkeld waarin we spreken over God en haar volk onderweg. Een eigen Duiftheologie die niet voortkomt uit afzetten tegen maar geboren is uit een opnieuw verwoorden van oude taal en rituelen gemixed met de taal van nu en de werkelijkheid van alledag. En wij zijn allemaal op zoek naar onze eigen-wijze woorden en zinnen van betekenis. De voorgangers van de Duif zijn vaak de trekkers van dat proces, maar wij zijn allemaal als leden van de gemeenschap bondgenoot op weg, zoekers en zieners die weet hebben van een andere wijze van leven, een leven onder de zachte regen van Gods liefde en het sterke verlangen naar vrede en gerechtigheid. Daar wil ik graag aan meewerken, omdat het een genot is om voorganger te zijn in de vrijheid en kwetsbaarheid van onze gemeenschap. Ik wordt door jullie uitgedaagd om iedere keer weer met een prikkelende, aansprekende versie te komen van de Goede Boodschap. Om toen en nu met elkaar te verbinden zodat je als mensenkind door de week er weer mee verder kunt. En dat doe ik graag. Met jullie  samen op reis door het leven geïnspireerd door de Ene en Enige als gezegende mensen.

Als ik weer gekozen wordt, ga ik mijn 20e jaar als voorganger van de Duif in.

Alleen als de gemeenschap het wil. Moge het zo zijn.                                           

Hoorn, 17 januari 2010                                                               Marina Slot

Al sinds 1991 steeds weer door de gemeenschap gekozen als voorganger in de Duif en met veel plezier! Van huis uit gereformeerd synodaal ben ik al in mijn theologie-studie in Kampen een meer kritische kant opgegaan : feministische theologie, Zuid-Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse bevrijdingstheologie hadden meer mijn belangstelling dan het traditionele gereformeerd belijden Gedurende 9 jaar was ik werkzaam als directeur van een algemeen vormingscentrum, waar ik zelf ook trainingen gaf binnen het kader van de Nederlands Hervormde Kerk en Samen Op Weg gemeenten. In de laatste jaren van dat deel van mijn loopbaan was ik meer freelance aan het werk in het gehele land met trainingen op het gebied van conflicthantering, kadertraining van vrouwen in de kerk etc. Tevens schoolde ik mij in die periode in de Gestalt en Psychosynthese met het oog op de nieuwe loopbaan mogelijk in de therapeutische sector. Het liep anders: ik werd manager bij het Streekvervoer. Ruim 12 jaar lang ben ik met veel plezier werkzaam geweest in allerlei managementfuncties in het Streekvervoer.
Van 1 januari 2003 heb ik even een werk time-out gehad. Ik heb er zelf voor gekozen om connexxion te verlaten omdat er geen leuke uitdagende baan meer voor mij was binnen het bedrijf. Vanaf 2003 was ik werkzaam bij de Regiopolitie Noord-Holland Noord eerst in het uniform als Districtschef Noord-Kennemerland met als uitvalsbasis het bureau van Politie in Alkmaar, later vanaf 2006 als Directeur Bedrijfsvoering waarin ik de lead heb in de ondersteunende processen van het politiebedrijf. Ook hier koos ik om een andere weg te gaan. Van juli 2009 tot maart 2010 was ik verbonden aan het Project Politietop Divers en van 1 april 2010 tot 1 november 2012 was ik werkzaam als Hoofd Wonen bij Woningcorporatie ZVH in Zaandam. Ik ben mij nu aan het beraden over een zinvolle invulling van mijn werkleven voor de komende jaren.

Bij de Duif zing ik al lang in het koor, was samen met Mimi Christiaans in duobaan voorzitter van het Bestuur en ben nu weer lid van het Bestuur voor pastoraat en PR met een directe verbinding naar de voorgangers omdat ik één van hen ben.
Ik wordt geïnspireerd door de nieuwe ontwikkelingen in de Duif, de dialoog met mensen die hun inspiratie en wijsheid uit andere bronnen putten dan de christelijke.

Ik vind het heerlijk om af en toe stil te staan en mij te bezinnen op mijn leven als christen, als gelovig mens. Ik geniet ervan om het Evangelie door te vertalen naar het leven van nu en van alledag. Ik ben voorganger met hart en ziel en al mijn verstand en ik zet mij daar helemaal voor in. Maar ik zou niet anders kunnen dan vooral met de inspiratie van de Allerhoogste om het onzegbare te kunnen zeggen en het onbenoembare te kunnen benoemen.

 

 

Zie ook het archief overwegingen van 2009, 2008, 2007, 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 , 1999 , 1998 en 1997
       
 

| Voorgangers |
 
 

RG 2012-11-28 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl