Gekozen voorgangers
 
   

Actueel voorgangersrooster

 
       
   

Op de eerste zondag van februari 2012 werd na de viering de 2e ronde van de voorgangersverkiezingen gehouden. De Duifgemeenschap koos uit zijn midden de volgende Duiven om dat jaar de vieringen te leiden:

Catrinus Mak, Diana Vernooij, Helma Schenkeveld, Jan Andreae, Marina Slot, Bert van der Meer en Hans Ernens.

Toelichting: De Duif kent een stelsel waarbij 1 x per jaar vanuit de hele gemeenschap (max.) 10 mensen worden gekozen om voorganger te zijn.
Deze voorgangers zullen in principe al de diensten in dit jaar leiden (dat wil zeggen de vieringen van woord en tafel op de zon- en feestdagen, verbonds-vieringen, doopdienst, afscheidsviering enz.).

Even kennismaken: via de naam-hyperlink van elke gekozen voorganger kom je op een zg. 'Hoofdpagina'. Hier kun je nader met de voorganger kennis maken. Kijk bij de archieven per jaar (zie hieronder), waar je vanaf 2e helft 1997 vrijwel alle overwegingen van hen kunt terug vinden. Hieronder de voorgangers

Catrinus Mak   Diana Vernooij   Helma Schenkeveld   Henk Kemper
Marc van de Giessen   Diana Vernooij   Helma Schenkeveld   Henk Kemper
Jan Andreae   Marina Slot   Bert van der Meer   Hans Ernens
Jan Andreae   Marina Slot   Bert van der Meer   Hans Ernens

 

 

 

 

 

 

 


Jos Brink - jarenlang trouw lid van ons voorgangersteam - overleed in augustus 2007.; Wij gedenken hem op deze pagina (klik hier)

               

Archief
Er is een chronologisch archief van de overwegingen vanaf 1997; klik hier voor het archiegf (incl. gastvoorgangers).

Achtergrond
Een bijdrage aan de discussie in De Duif over het ambt van voorganger levert Ton Wiemers in zijn artikel: Erik Borgman over het ambt in de kerk.

Kerk en Ambt - onderweg naar een kerk met toekomst.
Brochure van de Nederlandse Dominicanen (2007), commentaren en reacties.

       
       
 
 

RG 2013-03-15 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl