Gast- en Oudvoorgangers

NB
In april 1998 is in de liturgische vergadering besloten dat de verkiezing van gastvoorgangers wordt afgeschaft. De nieuwe regeling is dat zowel voorgangers van De Duif als andere Duiven andere personen - in de regel voorgangers - als gastvoorganger kunnen voordragen.

Als gastvoorganger kunnen zowel mensen binnen de Duif, voorgangers bekend binnen de Duifgemeenschap als nieuwe gastvoorgangers voorgedragen worden. In de liturgische vergadering wordt besloten of een dergelijke gastvoorganger kan voorgaan; tevens dient één van de Duifvoorgangers bereid gevonden worden om samen met de gastvoorganger voor te gaan. Deze is altijd eindverantwoordelijk voor de viering.

Wim Rombouts

| Voorgangers |

RG 2007-09-12 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl