Corstiaan van Hamburg "Hoofdpagina"

Ik ben geboren en getogen in Spijkenisse in 1933. Van huis uit ben ik kerkelijk opgevoed in de Lutherse leer maar bezocht in mijn jeugd ook regelmatig diensten zowel in katholieke als anglicaanse kerken. Door mijn grote passie - de kerkmuziek - werd mijn interesse meer en meer naar de Romana getrokken waardoor ik, oh wonder, zes jaar geleden bij De Duif ben terecht gekomen.

Ik heb mij dit jaar als voorganger beschikbaar gesteld omdat ik er vanuit ga dat ik door mijn specifieke inbreng beweging wil brengen in ons religieuze leven. Het is voor mij een uitdaging om de Schrift toe te passen in ons dagelijks leven om zo daadwerkelijk vorm te geven aan breken en delen. Aanwijzingen uit de Bijbel hebben mij geïnspireerd mijn leven in te richten tot wat het nu is, namelijk de bezieling betrokken te zijn met mijn medemens.
Twijfel en onzekerheid spelen nog dagelijks een rol mede door grote verliezen in mijn leven, maar boven alles staat voor mij vast dat God van ieder van ons houdt, niet om wat wij zijn, maar omdat Hij onze Vader is. Hij slaat Zijn armen om ons heen en wij doen dat bij elkaar.

Corstiaan van Hamburg


| Voorgangers |

AM 16-2-1999 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl