Jos' bijdragen, dienst 17-10-1999

Gods beeld in mensen

Lezingen:

Korte samenvatting van de overweging

Vandaag worden Marc en Marisca gedoopt en de lezingen van vandaag passen daar goed bij. Bij de evangelielezing rijst de vraag: wie pakt wie ? De farizeeërs waren er op uit, om Jezus klem te zetten. Jezus zegt: Geef aan de keizer zijn vervloekte zilver terug, bemoei je er niet mee. Maar geef aan God terug, wat van God is! De belastingmunt draagt is een beelddrager van de keizer; geef die maar terug aan de keizer. Maar de mens is een beelddrager van God; zo mogen wij teruggeven wat zij zijn en hebben aan God, maar wiens beeld en gelijkenis wij geschapen zijn.
Jos stelde, dat het goed is "tot jezelf" te komen; als wij uitdelen van onszelf, en als wij leven naar eigen aard, roeping en opdracht, dan kom je hiermee ook tot God. God heeft zijn beeltenis in ieder mens gelegd. Wij zijn allemaal: Gods beeldenaar.

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina" |

AM 17-10-1999 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl