Jos' bijdragen, dienst 5-12-1999

Vigilie van St. Nicolaas

Klein Kerstoratorium met de lezingen:

Korte samenvatting

Overweging.

De lezingen van deze zondag gaan over hoop, uitzicht, een betere toekomst. Jos vond het meeste aansprekende, dat ook een volk in ballingschap zo hoop-vol overeind bleef. Jesaja en Johannes de Doper schilderen een gelukkige afloop. Voor hen en voor ons geldt, dan moed juist daar verschijnt waar angst is. Jos benadrukt zijn overtuiging, dat Jezus juist alle mensen Gods nabijheid wil laten voelen. Reikhalzend kijken we uit naar de verwezenlijking van onze hoop: " Ongebonden en zonder letsel zullen wij zijn, omdat de Ander naast ons is". In die hoop leven wij; vol verwachting klopt ons hart.

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina" |

AM 18-1-2000 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl