Jos' bijdragen, Kerstnachtdienst 25-12-1999

de os, de ezel en 2000 stokpaardjes

Klein Kerstoratorium met de lezingen:

Korte samenvatting

Overweging.

We vieren Kerst omdat we hopen, dat er iets met onszelf gaat gebeuren. Jos hield de mensen de vraag voor, of we Kerst wel tot onszelf toelaten, de boodschap van gerechtigheid en een manier van leven, waarbij mensen tot hun recht komen. In "Nu syt wellekome' verwelkomen wij de boodschap van Jezus 'dat het werkelijk anders kan in onze wereld'. Die verwondering vieren we met Kerst, niet Zijn verjaardag. In de stal was wel plaats voor een os, een ezel, maar is geen plek voor onze eigen, rotsvaste stokpaardjes, dus onze reputatie en ons eigenbelang.
Kerstmis 1999: dat we licht van het Licht mogen zijn.

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina" |

AM 13-1-2000 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl