Jos' bijdragen, dienst 26-12-1999

-

Lezingen:

Korte samenvatting

Overweging.

De laatste dienst dit millennium in onze "Duif buiten de veste". Er wordt nagedacht over de vraag of onze wereld van gisteren en eergisteren nu wel zoveel veranderd is. De psalmist geeft aan, dat God niet met menselijke maten meet. Naast onmetelijk veel onrecht en onvrede, zijn er ook veel mensen 'van goede wil' geweest. In het achter ons liggende leven hebben we geleerd, dat wijsheid en beter weten vrucht kan dragen. Jezus - de pasgeborene - bracht aan het licht, hoe we echt bedoeld zijn. Hij geeft ons de kracht om tegenstellingen op,te heffen. Met de aloude woorden uit Numeri gaan we toch een gelukkig niewjaar tegemoet:

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina" |

AM 13-1-2000 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl