Bijdrage Harris Brautigam, viering 24 november 2003  
 

Voorganger: Rob Gijbels

gastvoorganger: Harris Brautigam - overweging

 
     
         
 

Lezingen

Ezechiël 34; 11-16

         
 
         
 

Inleiding.

Goedemorgen allemaal en namens de Duif-gemeenschap: heel hartelijk welkom op deze zondagochtend; fijn dat u naar De Duif bent gekomen.

Een uurtje van bezinning, bemoediging en inspiratie. En waarin we ons bewust willen worden van zijn zegen en zijn vrede.

 

Deze zondag is de laatste zondag vóór dat we volgende week aan de Advent beginnen,

Vier zondagen voor Kerstmis en in die weken staan we stil bij de verwachting.

Zien we uit, naar het licht, dat onstuitbaar tot ons doordringt.

Zó gaan we Hem achterna.

En die toon zetten we vandaag al een beetje in

aan de hand van een lezing uit de profeet Ezechiël

Daarmee willen ons te bezinnen op de weg van vrijheid, die we ingeslagen zijn.

Een thema dat ons zeker in De Duif na aan het hart ligt!

Maar: Wat brengt die weg ons en waardoor laten we ons wel of niet leiden?

 

Alvorens we verder over deze vraagstelling buigen,

Stel ik voor: laten we enkele momenten samen stil zijn

Om ons leeg te maken voor God,

Om hem en elkaar te leren verstaan.

 

 

Een hartelijk welkom ook aan Harris Brautigam,

Een zeer goede bekende van onze Duif.

 

Harris, je hebt hier door de jaren heen al heel wat voetstappen liggen.

Vorige week hebben we met elkaar gekozen om die lezing van Ezechiël uit te diepen. Wil jij het thema verder kort inleiden?

 

Overweging:

 

tekst volgt nog

Uitleg intenties:

 

In De Duif zijn we gewoon intenties te schrijven in het Groene Boek

voorafgaand aan de dienst en voorbeden te maken bij de voorbereiding van de dienst.

We zijn nu vandaag bijeen,

rondom een tafel met lichtjes,

ze staan voor onze verlangens,

onze zorgen,

onze dankbaarheid en onze hoop.

 

Wilt u ze meenemen in uw gedachten?

Nodiging:

 

In deze kerk breken en delen wij brood en de wijn,

In verbondenheid en solidariteit met hem en met elkaar.

Dit gebaar blijft ons inspireren.

Het sterkt ons in onze overtuiging om met elkaar recht te doen,

Vrijheid te delen en vredestichters te zijn.

 

Voor de Eeuwige zijn alle mensen gelijk

iedereen is welkom bij hem.

Als je je met hem verbonden voelt,

-wie of wat je ook bent -

Komt dan. Breek en deel met ons.

Vrede en alle goeds

 

Voorbeden:

 

Eeuwige,

U hebt ons voorgehouden dat u schapen zult hoeden

hen zal leiden op hun levensweg

En hen een rustplaats zal wijzen.

U zorgt voor ons.

 

Soms zien wij die herder in ons leven,

Maar onze weideplaats kent licht en duisternis.

Houdt het licht in ons brandend,

Opdat wij de goede herder zullen herkennen.

 

 

God,

 

Dank u voor de mensen om ons heen

Die voortdurend en onstuitbaar iets weerspiegelen van die herder.

Daaraan zie en voel ik, dat u voor ons zorgt.

Dank u voor al die goede mensen.

 

God, moeder en vader,

Dank voor de ruimte die u ons geschapen hebt,

Doe ons een toekomst dagen,

Wijs ons de levensweg en geef ons wijsheid.

 

 

Eeuwige,

Maak ons tot werkers van de woorden,

Die van u geschreven staan.

Mensen, door uw Geest herboren,

Komen tot een nieuw bevrijd bestaan.

 
       
 

Zegenbede

De Liefdevolle zij met ons

Om ons te troosten als we verdriet hebben

Om ons te beschermen als we dreigen te vallen.

 

De Barmhartige zij met ons

geeft ons kracht tot leven

En maakt ons tot vruchtdragers van de Eeuwige.

 

De Liefdevolle en Barmhartige God zij met ons

Zij doet ons de volheid bereiken, die van God zelf is

En laat ons in vrede gaan

Al de dagen van ons leven.

Amen.


       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2003-10-08 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl