10 Jaar De Vleugel / Antwerpen

 
 

Oktober 2004 - "De Vleugel" in Antwerpen 10 jaar.

De Vleugel is een vernieuwend liturgisch initiatief, herkenbaar voor mensen die zoeken naar zingeving, en die de joods-christelijke weg bewandelen in volle openheid voor diversiteit.

Toegewijde mannen en vrouwen gaan voor in sobere vieringen, gedragen door een gemeenschap en betrokken op het samen-leven.

Elke week hebben zij een viering in de H. Geestkerk aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen-centrum.

Sinds 1999 is er regelmatig contact tussen De Duif in Amsterdam en De Vleugel in Antwerpen; twee basis-geloofsgemeenschappen, die veel met elkaar gemeen hebben. Enkele malen per jaar bezoeken we elkaars vieringen.

Tgv. het 10-jarig bestaan was een flinke delegatie uit Amsterdam naar de lustrumviering op 2 oktober in Antwerpen afgereisd.

Een feestelijke, warme viering, gastvrij onthaal en goede, vruchtbare gesprekken. Het koor van De Duif ondersteunde het koor van De Vleugel en zong zelf ook het tafelgebed "Tot zegen".

De viering werd geleid door Hilde van Putten en Bert Lodewijckx verzorgde de toelichting. Thema was: Retroperspectief. De woorden die ik u heden geef ...jij kunt ze volbrengen.

Mensen willen bewogen en geïnspireerd worden. Daarom zoeken ze plekken om dat te beleven. Dat is niet voor iedereen gelijk, maar eerder subjectief. Binnen de context van de religie zoeken sommigen het in een kerk waar mensen elke week bijeen komen, zoals in de eerste christengemeenten. Ze zijn bijeen om God te vinden, om samen te delen, te lezen, te zingen en te bidden in tamelijk vaste patronen met telkens terugkerende woorden en handelingen die we liturgie noemen. Meer en meer worden die plekken orden  waar eigentijdse vormen en taal aan bod kunnen komen. Her en der wordt er ook geëxperimenteerd, met proeve van vieringen die anders dan de traditionele zijn, maar even eerlijk zoeken naar inspiratie en appèl. De Vleugel is zo'n gemeenschap, een verzameling van christenen, ex-christenen, andersgelovigen, agnosten, zoekers ... mensen op zoek naar spirit en energie voor leven en wereld vanuit oude en nieuwe verhalen!

De tekst van de toelichting van Bert Lodewijckx.

Hieronder volgen enkele foto's als impressie van de viering.

 

 
 

gedeelte van het samenstelde koor - repetitie voor aanvang van de viering

 
 

 

Hilde van Putten met de vredesvlag

Gereedmaken van de tafel voor het breken en delen van brood en wijn

Doorkijkje door het koor

Nodiging om deel te nemen aan het breken en delen van brood en wijn.

       
 

Meer info over De Vleugel? Kijk op hun website:  www.devleugel.be

 

 

RG 2009-09-10 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl