Zomerserie 2005 in de Duif over ‘Mensen en hun verhaal met God'

 
     
 

In de zomerperiode is er geen koor, daarom is er gekozen voor een thema : Mensen en hun verhaal met God en zullen er naast bijbelteksten ook gedichten, andere teksten en liederen te horen zijn om tot een mooie invulling van de diensten te komen.

Bij het ter perse gaan van HGL waren nog niet alle thema's bekend in verband met vakanties van betreffende voorgangers.

 

Op 24 juli Zieners en visionairs van deze tijd , voorganger Marina Slot

Zieners en visionairs vind je in deze tijd nauwelijks in kerken. Zij bevinden zich in het alternatieve circuit. Mensen die bijzondere gaven hebben zoals helderzienden, helderhorenden, readers etc. kloppen ook niet aan bij de kerk om advies, bijstand of om hun gaven ten dienste van de gemeente te benutten. Hoe komt dat ?? Vroeger was dat anders. Samuel is als ziener een geëerd man en een VIP in zijn omgeving.              teksten van deze zondag

 

Op 31 juli, voorganger Jos Brink ; over juffrouw du Cou (en anderen..!)

 

Op 7 augustus Margreet Blanken en Etty Hillesum; voorganger Rob Gijbels

 

Margreet Blanken (actrice in o.a.Caracal van Judith Herzberg en div. tv-werk, w.o.: Zuster Rini in Medisch Centrum West ) ontdekte op haar zoektocht naar de zin van het leven de diepe waarden van het werk van Etty Hillesum. Ze stopte met het grote werk en maakte een voorstelling met verhalen en fragmenten uit het werk van Etty. Deze voorstelling speelde ze al ruim 200 keer overal in ons land. Zo leerde ze de tekst “hebt uw vijanden lief” nieuw verstaan; accepteer ook je eigen schaduwkanten en de dingen die je in je veroordeelt. Met Margreet lezen we haar keuze Lucas 6; 27-38 (oordeel niet, veroordeel niet, vergeef…)  Margreet: "Ik vind dat het de functie van podium- kunstenaars is aan bedden te blijven schudden en de mensen wakker te houden".

 

Op 14 augustus, Maruja Bredie over:

Wester Boeddhisme in de vorm van Ayya Khema
Ayya Khema werd in 1923 als kind van joodse ouders geboren in Berlijn. Ze woonde en studeerde in Schotland en China en werd in 1949 Amerikaans staatburger. Het reizen door Azie bracht haar in contact met het Boeddhisme en na een jarenlange training werd zii in 1979 op Sri Lanka tot boeddhistische non gewijd. Ze stichtte verschillende meditatieen studiecentra en tot op de dag van vandaag wordt haar ideeengoed door velen toegepast en zij wordt gezien als een van de grote voorlopers en voorbeelden voor vele westerse vrouwen die zowel zichzels als het boeddhisme proberen te ontwikkelen. Ze is auteur van een groot aantal in veel talen vetaalde bereikbare en voor ons westerlingen begrijpelijke boeken die ook na haar dood in 1997 niet aan actualiteit hebben ingeboet.

 

Op 21 augustus Mozart , voorganger Alet Aalders

 

Dat priesters, dominees en voorgangers over God spreken in hun werk is logisch maar hoe zit dat bij een groot componist. Toch is er in het werk van Mozart veel te vinden vanuit zijn geloofsbeleving. Hij was streng katholiek en vrijmetselaar.

Hoe zit dat bij andere beroepen en hoe ga jij hier meer om.

 

Op 28 augustus, voorganger nog onbekend

 

(op 4 september is ons koor weer terug in de Duif (doopviering) en op 11 september vieren we de opening van het nieuwe seizoen!)

 

De voorgangers van de Duif wensen ieder een mooie zomer toe met veel zon en inspiratie !!

Namens de voorgangers,

Marina Slot
 
         
     
         
  Ga door naar: planning vieringen  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
   
 
 

RG 2005-07-28 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl