Bijdrage Marina Slot - viering 24 juli 2005

Eerste in de zomerserie van 6 vieringen

In de zomerperiode is er geen koor. Dit biedt de voorgangers en bezoekers de gelegenheid tot experimenteren met een andere vormgeving van vieringen en andere vormen van vieren.
Dit jaar is gekozen voor het thema: Mensen en hun verhaal met God als rode draad.
Naast bijbelteksten en gedichten, zullen ook andere dan gebruikelijke teksten en liederen te horen zijn.
De zomervieringen staan garant voor vaak mooie, verrassende, spraakmakende en soms controversiële vieringen die in elk geval anders zijn dan de in De Duif gebruikelijke vorm van vieren van schrift en tafel.


Vandaag: Zieners en visionairs

 


Voorganger: Marina Slot
mmv. Jannie van het Veen
Marina Slot en Jannie van het Veen

 
 


Lezing:
1 Samuel 9:5-14

 
         
  Votum
Wij zijn hier bij elkaar
in de Naam van de Eeuwige die onze Schepper en Hoeder is,
in de Naam van Jezus Messias
die ons het visioen van vrede heeft gegeven om neer te zetten in deze wereld
wat goed en rechtvaardig is.
En in de Naam van de Geest die ons heiligt, voedt en inspireert
om het leven meer dan gewoon te leven.
Amen.


Welkom en inleiding
Lieve mensen,
Welkom in deze eerste van de bijzondere serie zomerdiensten met de titel Mensen en hun Verhaal met God.
Vandaag richten wij onze blik naar zieners en visionairs toen in oude tijden en nu. Daarom ook een bijzonder welkom aan Jannie van het Veen die straks haar verhaal met God aan ons vertelt.
Ik kwam op dit thema vanwege mijn eigen verwondering over het feit dat visoenen, profetieën en bijzondere inzichten vroeger gewoon binnen de religieuze rite hun plaats hadden en nu niet meer.
Mensen met bijzondere gaven werden met name genoemd in de Bijbel en andere heilige boeken. Het was een thema.
Thans vinden wij deze mensen meer buiten de kerk in de alternatieve sector dan erin. De officiële kerken houden ze ook liefst buiten de deur. Zijn wij er bang voor ??Bang wij dat onze zorgvuldige opgebouwde systemen en theologien in elkaar donderen als er nieuwe heilige input bij komt ??
Wat is het dat onze godsdienstige beleving en wereld zo veranderd is?? Is onder invloed van de Verlichting alle irrationele inhoud de deur uitgedaan ??
Alles werd bewijsbaar, tastbaar en de geesteswereld ging naar de achtergrond.
En dan komt datgene wat weggedrukt en verborgen is altijd weer boven in huiskamers en alternatieve gemeenschappen.
Ik heb Jannie uitgenodigd om haar verhaal te vertellen hoe zij bij haar gaven en bij God terecht is gekomen.
En wij kunnen haar alle vragen stellen die in ons op komen tijdens haar verhaal.
Maar voordat wij dat gaan doen, wil ik nog enkele woorden wijden aan het overlijden van Gerda Timmerman afgelopen dinsdag. Ooit stond zij hier ook in de Duif als voorganger.
In het begin van de jaren negentig leidde zij de diensten totdat haar fysiek haar in de steek liet en zij zich terugtrok in haar mooie,rustige huisje aan het Begijnhof.
Op 14 november 1993 gingen wij hier samen voor en het thema was : een sterke vrouw, wie zal haar vinden uit Spreuken 31.
Nou als die tekst op iemand van toepassing was, was dat Gerda. Een sterke, wijze vrouw die begenadigd was met een helder verstand en een scherp inzicht.
Mogen degenen die haar gekend hebben, haar ook zo blijven herinneren.
Ik wens ons een mooie spirituele dienst toe.


Inzichten - door Marina
Phil vertelde ons dat het in Suriname heel gewoon is dat je naar een waarzegger gaat om te duiden welke kant je op moet in je leven, privé, met je zaken, in de politiek. Men raadt elkaar de goede waarzeggers aan en waarschuwt voor de slechte zieners. Bij de goede waarzegger staat op zaterdagmiddag een rij Mercedessen, want de keuzes in het zakenleven worden ook voorgelegd aan de waarzegger alvorens er wordt gehandeld.

In de tijd van Samuël was het heel normaal om op zoek te gaan naar de ziener, naar de profeet die jou de weg wees op je levenspad, maar je ook wel degelijk waarschuwde als je op de verkeerde weg was.
Een ziener, het ouderwetse woord voor profeet, de mens met bijzondere gaven, de mens die daar alleen in staat en soms zoals in de Bijbel beschreven in grote eenzaamheid leeft als mens. De mens, die een speciale verbinding met de Eeuwige kent en dat moet vormgeven toen en nu. Toen waren er meer zieners en profeten, in het Oude Testament zoals Samuel, Elia en in Nieuwe Testament, Johannes de Doper, Jezus zelf, de evangelist Johannes met zijn Openbaringen, in de Arabische wereld Mohammed, de profeet Almoestafa van Kahlil Gibran.

Nu zijn er ook veel : een goede voorganger krijgt ingevingen die niet van hem of haarzelf zijn. Ook schrijvers, componisten en andere kunstenaars zijn gevoeliger voor andere krachten dan alleen de ratio. Een kunstenaar kan niet zonder die bijzondere ingevingen, inspiratie.
Doorgegeven van gene zijde van het universum. En dan zit je zomaar in het alternatieve taalgebruik, waarin benoemd wordt dat er engelen zijn, dat er een geesteswereld is waarin diegenen die ‘overgegaan zijn’ ronddolen. Of waar zij als het goed is, hun plek hebben gevonden om dikwijls ook even op aarde hun dierbaren of hen die dat behoeven te steunen. En dan komt bij sommigen van ons het rationele denken in opstand, terwijl we allemaal weten dat er meer is dan het gewone.

Ikzelf ben een sterk mentaal gericht mens. Het denken en analyseren neemt een belangrijke plaats in mijn leven in. Maar voelen, schouwen, beleven wat niet bewezen, tastbaar is, is voor mij van levensbelang. Het is voor mij heerlijk als juist bijzondere gaven hier in onze Duif een plek mogen hebben. Wij zetten ons hier in voor God en mensen met al onze geestkracht, met heel ons hart en met al ons verstand. Als wij dat hele pakket echt durven ontvangen en gebruiken, dan zijn wij echt bezig met heiliging van het aardse, met heling van dat wat gewond en kapot is. En angst voor het ongewone is meestal een slechte raadgever.
Daarom vond ik het zo mooi dat in de liturgievergadering gezegd werd –toen ik vertelde dat ik naar een avond van Jannie ging- “neem haar mee volgende week zondag!” De openheid van die avond, de afwezigheid van angst was de bodem voor mijn verzoek en die werd onmiddellijk met ‘ja’ beantwoord. Want Jannie zei : In Gods agenda mag je niet krassen. Voordat ik het woord geef aan Jannie, gaan wij luisteren naar haar muziek.

Gemeente De Duif op 24 juli 2005

Jannie en haar verhaal met God
Jannie vertelt van haar achtergrond als drukke zakenvrouw. Door omstandigheden gedwongen nam zij op gegeven moment afstand van haar werkzaamheden en bijkomende verplichtingenen.
In de rust die zij daardoor ervaart, ontdekt ze dat zij dingen kan zien, voelen en beleven die voor andere mensen verborgen blijven. Met de nieuwsgierigheid als van een kind gaat zij op ontdekkingsreis in die nieuwe wereld. Zij ontmoet gelijkgestemden die haar bevestigen en verder op weg helpen.
Jannie is niet religieus opgevoed en "heeft niets" met de bijbel. Zij laat zich dagelijks inspireren door haar gesprekken met "meneer God", met haar contacten met de mensen rondom haar en die, welke op haar pad komen. Dit vormt voor haar de leidraad aan de hand waarvan zij zich inzet en zij haar taak in de wereld gestalte geeft.


Nodiging
Het licht is in ons geschapen
en wij hebben allemaal bijzondere gaven gekregen om ze ten volle te benutten
en het leven hier tot in alle uitersten te leven en te onderzoeken.

Wij hebben ook de kracht gekregen om hulp te ontvangen en steun te geven aan ieder die mee op zoek is met ons.

Hier binnen in de Duif, in onze omgeving en voor sommigen van ons in de samenleving.
Wij hoeven ons niet neer te leggen bij onrecht en vredeverstorende ontwikkelingen.
Want hou je leven eens tegen het licht en kijk dan opnieuw naar wat je wel en niet wilt.

Soms is het tijd om stil te staan, door te gaan of het roer om te gooien.
En dat doe je meestal niet alleen,
want de gezamenlijke kracht van mensen is tot veel in staat.

Omdat wij het leven delen met elkaar,
omdat wij allemaal voelen en zien waar wij de goede kant mee opgaan,
delen wij ook hier brood en wijn,
tekenen van leven en van samen.

Als je je verbonden weet op dit moment met ons,
met degene die naast je is of tegenover je,
komt dan,
want alles staat gereed.Zegenbede
De Tedere zegene ons en zij behoede ons,
De Zorgzame doe zijn gelaat over ons lichten en zij ons genadig
De Eeuwige verheffe haar gelaat over ons en geve ons Vrede.
Amen.

         
   
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2005 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2005-07-26 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl