Bijdrage Frits van der Ven - viering 5 februari 2006
 
 

Voorgangers: Frits van der Ven en Alet Aalders

 
 

 

Lezingen:

Rom. 8; 18-24

Marcus 1; 29-39

 
         
 

Thema: Iedereen is naar u op zoek

         
       
 

Overweging (Frits van der Ven)

Dierbare vrienden van de Duifgemeenschap en U allen, die onze gasten willen zijn op deze zondag viering. Wie wil er wat drinken? Hallo, wil niemand wat drinken! Het is maandagavond ,we bevinden ons hier boven, in het hemeltje, na de liturgie voorbereiding.We waren best aan een drankje toe maar we moesten even los komen uit de sfeer van het gesprek en het maken van de voorbeden. Iedereen op zijn eigen onvervangbare wijze had iets uitgeschreven, iets uit gezegd over wat hem of haar in de gelezen teksten had geraakt. Nadat dit was voorgelezen, zingt dat dan nog even na. En wat meeklinkt is dat lied van verlangen, dat gevoel van heimwee, van geborgen te zijn..

 

Altijd weer herinner ik mij dan het gedicht van Richard Schuagt:

Er is vandaag weer veel meer dan er is,

Maar wat het is, ik kan het je niet zeggen,

Er is geen uitleg voor, niets dan dit inzicht

In een temeer,

Een oeroud veel te veel.

Zie ik het niet, ik zie het als tekort

En houdt het op, ik voel het als gemis,

Meer weet ik niet, meer kan ik je niet zeggen.

En die het weten die vertrouw ik niet.

 

Ook deze avond was heel anders begonnen .We hadden geluisterd naar de lezingen voor vandaag en er even over gepraat en de eerste reactie van ons allemaal was duidelijk: Wat moet je hier nu mee! Ik dacht zelf ook; hoe groeit hier een preek uit! Weet U wat het antwoord is: Even geduld! Laat de tekst even landen in je drukke leven, neem tijd en wat zie je dan gebeuren, we gaan verhalen en ervaringen te vertellen die we zelf hebben meegemaakt. Kleine gebeurtenissen die toch verwijzen naar die evangelie tekst. Pas als je er bij stil staat begint zich iets te openbaren.

 

Die avond ging het ook weer zo. Er gebeurt te veel in die korte Marcus tekst en het gaat allemaal te snel en dan toch! Als je er bij stilstaat, als je jouw eigen verhaal er tegen aan legt, dan is er ook vandaag weer veel meer dan er is. Dat oeroud veel te veel. Mag ik een eens paar korte zinnen uit het evangelie los citeren. Luister:

 

Uit de synagoge gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Johannes. De schoonmoeder lag met koorts. Jezus ging naar haar toe, pakte haar hand, de koorts verliet haar en ze begon voor hen te zorgen. s,Avonds laat brachten de mensen alle zieken en bezetenen. Hij genas veel zieken en dreef demonen uit. Vroeg in de ochtend ,toen het nog helemaal donker was liep hij naar een eenzame plek om te bidden. Simon en de anderen gingen Hem vlug achterna. Iedereen is naar U op zoek, zeiden ze tegen Hem. Toen zei Hij: Laten we ergens anders heen gaan, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. Tot zover Marcus!

 

Die schoonmoeder van Simon kon direct weer aan de slag om voor hen te zorgen. En voor dat

bidden van Jezus was ook niet veel tijd,zelfs niet vroeg in het donker want de leerlingen gingen Hem vlug achterna. Op naar de volgende dorpen om te preken en te genezen. Het lijkt onze eigen tijd wel! Altijd druk.Tijd tekort, volle agenda's En ‘s avonds na zonsondergang brengt de televisie nog al eens de zieken en bezetenen. En altijd komen onze eigentijdse demonen ook noch op de proppen. De zin die bij mij bleef hangen was: “Iedereen is naar U op zoek.” Iedereen, maar iedereen anders. Zoveel mensen en nog veel meer vragen. Wat had ik graag daar met een microfoon rondgelopen. Beste mensen wat zoeken jullie nu precies! Uit de verhalen van maandag avond merk je duidelijk dat ook wij die mensen zijn. Je moet het wel kunnen zien, maar daar helpen ook anderen bij. Met hun ervaringen, met hun geduld en inzet. Maar ook met hun vragen.”Iedereen is naar U op zoek”, geldt dat ook voor je zelf? Ik voelde dat thema ook op me afkomen in de vraag: Wat heb jij met de Duifgemeenschap? Laat ik zeggen wat mij zo verwondert. Het feit dat jullie het met elkaar uithouden. En al zoveel jaren. Ik heb ook de indruk dat niemand hier alleen sterft. Zo voelt het tenminste, zo vertel ik er wel eens over.”Ook vandaag weer op deze morgen, misschien wel na een drukke week, hangt er iets van: Iedereen is naar U op zoek. Ondanks al onze handicaps, al onze demonen en onze gekkigheid, op zoek zijn en op zoek blijven met elkaar. De verhalen daar over zijn even gevarieerd als veelvuldig. Laat ik er een van vertellen, omdat het aan mijn hart ging.

 

Onlangs heb ik afscheid genomen van mijn werk als studentenpastor bij het dispuut H.E.R.A., van het Amsterdamse studentencorps. Op het einde van een vriendendiner met110 man kwam weer eens de vraag:Waarom is het jammer dat je weggaat en waarom wilde je ons niet bekeren? Wat maakt onze vriendschap zo bijzonder? Bij het nadrinken komt weer die vraag: Je praat nooit over God! Wat boeit jou zo en wat motiveert je toch. In die laatste weken,voor het afscheid was het kennelijk een onderwerp voor ze geworden.” Zal ik nog even een biertje voor je halen,” klinkt het vertrouwt. Luister, heb ik toen gezegd, want misschien hoor je het nooit meer.

 

In de bijbel, bij de profeet Joel, zo'n tweeënhalf duizend jaar geleden staat dat de Heilige zijn geest zal uitstorten over alle mensen. Jonge mensen zullen visioenen zien en grijsaards dromen. Ik weet iets van beiden. Ik geniet van jullie toekomstplannen.Ik zie de inzet om er iets van te maken. Ik gun je het gevecht en de overwinning. Ik geloof in wat ik zie. Ik wil jullie niet veranderen en ook niet bekeren. maar ik doe mijn best dat de wereld jullie niet verandert, in heiligste verlangens en in dat scheppingsvisioen. Ieder van jullie is uniek in dit heelal,geroepen om medeschepper te zijn in dit moment van de tijd. Omdat ik iets van dat visoen van binnen uit ken, ben ik attent op de demonen van deze tijd. Denk aan de geweldsspiraal, het sportfanatisme, de milieuvervuiling van het materialisme en de alsmaar platter wordende samenleving .Mijn droom is daar met elkaar boven uit te stijgen. Door mijn leven met jonge mensen ben ik geboeid geraakt door het geheim van vriendschap. Dankbaar en rijk ook met jullie vriendschap. Vanzelf ga je dan stilstaan bij de vraag: wat is een vriend? Een vriend is iemand die het lied van je hart kent, en het voor jou opnieuw zal zingen als jij het verloren bent.. Luisteren naar het lied van je hart. Kijk uit naar wie iedereen opzoek is. Zoek niet op straat wat je in je hart verloren hebt. Wordt een mens met droom,een droom van een mens. Ondanks alles, dankzij alles. Een droom van een mens.

 

 

Verkiezingsdag 2006.

Na de viering werden de jaarlijkse verkiezingen voor het bestuur en het voorgangersteam 2006 gehouden. Zie de aparte foto-impressie.  

Het stembureau: 

   

 

       
   
       
   
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2006 | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2006-02-05 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl