Bijdrage Marina Slot - zondag 15 juni 2008
 
 

Voorgangers: Marina Slot (overweging), Helma Schenkeveld en Ineke Pruissen

 
 

 

Lezingen:

tekst naar Moeder Teresa

 
         
 

         
         
 

Votum

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Altijd Aanwezige,

de Ene met de vele Namen, die schepper en hoeder is van al wat leeft.

En van Jezus Messias, die gekomen is om vrede en gerechtigheid in de wereld te brengen.

En van de Heilige Geest die ons waarheid en troost schenkt en in ons hart de goddelijke liefde wekt. Amen

 

Welkom en inleiding

Welkom lieve mensen, welkom vandaag in de Duif, dit huis van jou en mij, van de Ene die jou welkom heet.

Vandaag gaat Marina Slot voor en helaas zit zij opnieuw met een gebroken enkel ! Daarom hebben we de oplossing hierin gevonden, dat zij wel haar overweging uitspreekt, maar dat de rest van de liturgie wordt gedaan door Helma Schenkeveld en Ineke Pruissen.

 

Vandaag gaat het over verstaan van het Evangelie, over de vertaling van woorden in daden, van taal in gebruik. De vraag is hoe je de relatie van jou en jouw God omzet in gedrag, in houding, in leven ?? Zoals Jesaja of zoals de discipelen van Jezus, of als Moeder Teresa. In bevestiging en lofzang, of in uitleg en gelijkenissen of in een eindeloos lang leven van dienen en solidariteit ??

De vraag is wat jouw antwoord, jouw eigen persoonlijke antwoord op de vraag; wat is voor jouw christenzijn in woord en daad? Hoe geef jij het Evangelie vorm in je eigen leven?

Marina reikt ons in haar overweging enkele gedachten aan. Om zelf te overwegen.

Ik wens ons allen een goed uur toe.

 

Overweging

Hoe het Evangelie te verstaan? Soms bevatten de woorden van Jezus van Nazareth zoveel vooronderstellingen, zoveel tijdgebonden beelden en gelijkenissen, dat het voor ons lastig wordt om te verstaan en onze vorm eraan te geven. En dat geldt niet alleen voor ons, want ook Jezus' leerlingen hadden moeite met Zijn woorden gesproken vanuit de geest van liefde en licht en met Zijn taal veraf van wereldlijke machtsverhoudingen. Jezus' leven staat haaks op de wereld waarin armoede en oorlog, erbarmelijke omstandigheden en misbruik vertaald worden in politieke termen en ogenschijnlijk gemakkelijk goed te praten zijn.

Hoe het Evangelie te verstaan? Hoe vorm te geven? Zoals Moeder Teresa in haar life time verbinding met de Messias? Zij deelde in de armoede, in de situatie van mensen die erbarmen bij ons zouden moeten oproepen?

 

Moeten wij in staat zijn tot een dergelijk fulltime christenzijn, meer zelfs, wel 24 uur per dag? Steeds leven in het moment en vragen wat ons grote mensvoorbeeld zou doen als hij in onze schoenen zou staan? Dikwijls werkt dat niet, leven naar het voorbeeld van een ander, leven zoals een bewonderd mens de dingen doet. Want jij bent niet gelijk aan je idool, je leefomstandigheden ook niet en je wringt jezelf in rare bochten als je het leven van een ander gaat leven. Zo is het nu eenmaal. Jij hebt in je leven te doen met wat er is. Wij hebben te dealen met een haastige, westerse wereld, waarin tijd kostbaar is omdat het geld kost en niet omdat tijd heilig is en je er met aandacht en liefde mee om mag gaan. Wij hebben niet de keus gemaakt om alleen en celibatair ons leven te wijden aan de Eeuwige en vanuit die keus te leven met de armen en verschopten van deze aarde zoals Moeder Teresa.

 

Wij hebben soms ook perioden gekend in ons leven dat God en de gemeenschap der heiligen ver weg waren. Laat staan het leven naar het voorbeeld van de Zoon van de Vader. En dat gaat vaak onbewust, zo'n sabbatical van God. Het is er gewoon niet, andere dingen zijn belangrijker. Het kan ook minder rustig gaan in je relatie met God, het kan zijn dat je je heftig, verscheurend en doelbewust hebt onttrokken aan jouw kerk, jouw opgelegde God, de voor jou gedwongen vroomheid. Onze relatie met de Eeuwige is niet altijd even stabiel en standvastig. Wij hebben net als het volk Israël in Babel zo onze eigen afgoden, onze wereldlijke idolen die ons afhouden van het gesprek met God zoals Jesaja voert in zijn loflied.

Wij weten vaak niet eens wanneer God woedend op ons is, wanneer wij afdwalen van het Godsvertrouwen en het geloof in de Heilige van Israël.

 

Hoe het Evangelie te verstaan door jou? Hoe het Evangelie te doen in jouw bestaan? Met jouw keuzes en jouw persoonlijke betrokkenheid en toch vanuit de vrijheid van Gods liefde. Want dat is van belang, niet vrijblijvend, maar vrij in de wereld en in verbondenheid met God.

Jezus zegt: ik heb de wereld overwonnen. Het klinkt als: de wereld heeft geen macht meer over mij. Ik ben vrij ten opzichte van de eisen van de tijd, de modes van het moment. Ik kan toegewijd zijn aan een trend die uit is. Dat lijkt op wat Moeder Teresa zegt: Nu met Hem gelukkig zijn. Dat is n.l. ook lang niet altijd in de mode. Het klinkt als een zoete Libelle tekst, maar wat daarna komt is helemaal niet zoet. Het is hard werken, vol vertrouwen dat het lukt.

En maar doorgaan, en maar doorgaan. Navolgen is niet nabootsen, wel spiegelen en kijken wat jíj kunt doen, wat in jouw vermogen ligt, wat binnen handbereik is of wat een stukje verderop te doen valt aan het Koninkrijk van God.

 

Je bent vrij om te werken aan een wereld waarin ieder mensenkind welkom is, je bent vrij om te kiezen of je wilt handelen of niet. Je bent vrij om je eigen gedachten te volgen, je eigen weg te gaan als je maar rekening houdt met andere mensen. Vrijheid is niet los van God en mensen. Vrijheid is in verbondenheid leven, zonder angst en in vertrouwen. Kijkend naar de mens die naast je en tegenover je is, herken je vast op welk moment je mag liefhebben, je mag helpen, je mag geven, op welk moment je mag dienen of redden uit mededogen en erbarmen. Op jouw tijd en op jouw plaats. Amen.

 

Nodiging

Als je met elkaar aan tafel gaat, is het goed om je hart te openen,

Om elkaar te zien zoals je bent, om te vertrouwen en in het licht te durven staan en te zien wat is. Jij die elke dag mag kiezen om te leven met het goddelijke licht en de liefde in je. Bewust en wakker, geborgen en vrij neem je deel aan de maaltijd die ons met elkaar en met God verbindt. Wij breken en wij delen straks brood en wijn, tekenen van leven en van samen.

Deze tafel is voor iedereen, ieder is welkom, want in Gods liefdevolle ogen is er geen onderscheid, niemand is uitgezonderd, wie je ook bent, wat je ook voorstelt,

Komt want alles is klaar.

 

Gebed

Barmhartige,

Het leven is soms hard en wreed voor mensen, ook hier in de rijke wereld is armoede, leven ouderen, mensen met een laag inkomen, zieken, gehandicapten in erbarmelijke omstandigheden. En er is verlies, van geliefden, van gezondheid, van geloof en vertrouwen.

Dan is de beste weg om gewoon te leven, om te bewegen, om te zingen met gebroken stem, om te spreken en te delen van wat je lot is. En de genade te zoeken bij hulp en liefde van de ander.

En te genieten van dat wat is, wat er wel is, de liefde en de zachtheid van een kind, de arm om je schouder, de knuffel per sms. Geef ieder van ons de kracht en de vreugde van ons goddelijk geloof. Draag bij aan de wereld door schoonheid, door

liefde en licht, gerechtigheid en vrede overal waar mensen zijn.

 

Zegenbede.

De Eeuwige zegent ons en behoedt ons,

De Barmhartige laat haar gelaat over ons schijnen en is ons genadig,

De Krachtige en Tedere verheft zijn Gelaat over ons en geeft ons vrede.

 

 
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008 | Marina's "Hoofdpagina" | 

 
 

RG 2008-06-15 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl