Bijdrage Klaas Vos en Helma Schenkeveld, bijdrage 31 augustus 2008  
 

 

Voorgangers: Helma Schenkeveld en gastvoorganger: Klaas Vos

Lezingen:

Jozua 6; 1-5, 15-17 en 20 en 26

Lucas 19; 1-10

 
 

 

 
 

Vandaag is Klaas Vos de gastvoorganger.

Samenvatting.

Gelezen werd uit het boek Jozua, het eerste profetenboek - over het land van belofte. Daarna Lucas over Jericho en Zacheus. Jozua schetst het beeld waar een gemeente rijkhalzend naar uit kijkt. Op de weg naar het Beloofde land komt men langs de stad Jericho, waar alle reden was om naar een nieuw, beloofd land uit te zien. Jericho is het tegenbeeld van wat God met de werdlv oor heeft. Zoals Gerard Reve zuchtte: dat koninkrijk van U, komt daar nog wat van ??

Daar staat het Beloofde land tegenover; het land dat niet verorverd wordt, maar gegéven zal worden!

Bij Jericho speelt zich een merkwaardige, militaire operatie af; een vanhaal vol getalssymboliek: 7 priesters, 7 dagen -> 49 jaar lang, ofwel het 50-ste jaar is het jaar van belofte en bevrijding. Pentacost; de vijftigste dag, het lijkt wel of hier Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

En heb je opgemerkt, dat in de lezing sprake is van: er wordt éérst gejuicht en pas daarna komt de voltooiing: de muur die instort !

De mensen hebben het gelóóf nodig; zelf redden we het -vanuit het hoofd geredeneerd - niet, wèl van wat er uit je hart komt.

Jozua meldt dat Rachad - de hoer, de buitenstaander - gespaard wordt; niuet alléén zij, maar ook haar hele mispoche (familie). Omdat zij al vantevoren op haar geloof had vetrouwd.

Ook in het Nieuwe testament doet Jezus bijna precies hetzelfde. Zacheüs - wiens beroep ook niet tot de fijnste behoorde - heeft van Jezus gehoord en als hij in de vijgenboom (teken van Gods rijk!) zit, dan wordt hij door Jezus aangesproken als dat hij óók behoort tot het volk van Abraham.

Het is soms wel moeilijk maar wie de zomer niet ontvangt als een kind, zal het ook niet binnen gaan. De beeld van het kind staat voor de weerloosheid. Met het geloof en vertrouwen als een kind staan de deuren van het koninkrijk voor je open. Laten we juichen: Jericho valt! Amen.

         
     
       
   
       
 

Gastvoorgangers |

 
 

RG 2008-08-31 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl