Bijdrage Marina Slot - viering kerstnacht 25 december 2008
 
 

Voorganger: Marina Slot (r) en

Lector: Hedwig Buren

 
 

 

Lezingen:

Jesaja

Matt. 2

 
         
 

Thema: Een schitterend bestaan

         
         
 

Openingswoorden

Lieve mensen, wees welkom deze nacht,

wie je ook bent

waar je ook vandaan komt,

wat je ook bezighoudt en beroert.

 

Wees welkom deze nacht,

wat je ook heeft doen besluiten om hier naar toe te komen

wat je hier ook komt zoeken.

Ik hoop dat je het vanavond vind.

 

Wees welkom deze Kerstnacht

om samen te zijn met elkaar

om te bidden en te zingen

om te luisteren naar het eeuwenoude verhaal.

 

Ik hoop dat je vindt wat je zoekt

troost, hoop, vertrouwen, licht

Voor iedereen geldt ;

weet dat je heel hartelijk welkom bent in deze gemeenschap.

Hier ben je niet alleen.

We hopen dat iedereen zich deze nacht thuis zal voelen.

Marina :

We gedenken vannacht de geboorte van Jezus van Nazareth, een historische gebeurtenis die zo'n diepe indruk op de mensheid heeft gemaakt dat we het elk jaar vieren, over de gehele wereld, al 2000 jaar lang. Vieren dat God mens is geworden in dat kleine kind in Bethlehem geboren aan de rand van de woestijn. De omstandigheden zijn niet deftig, de gouden Poort in de stadsmuur van het oude Jeruzalem staat niet open voor deze Messias. Het is een stal met dieren en een voederbak als wieg, waar het kind wordt geboren.

En elk jaar en op elke plek wordt het kerstfeest anders beleefd, want als je zelf in een vluchtelingenkamp leeft of in oorlog, zonder dak boven je hoofd is de herkenning groter en anders dan in ons nog steeds rijke West-Europa, ook al bonkt de crisis op de deur. Elk beeld van Gods menselijke geboorte staat voor een eigen beleving, een eigen Kerstverhaal.

 

Op de omslag van het boekje vind je een icoon uit de 15 e eeuw, een icoon waarop Maria afgebeeld wordt met haar kind, Jezus Messias, de gezalfde van God. In zijn linkerhand draagt hij de boekrol van Jesaja met hoofdstuk 61 vers 1 erop “de Geest van God, de Ene rust op mij, want de Ene heeft mij gezalfd”, met zijn rechterhand zegent Jezus ons en onze wereld.

Een goddelijk kind dat mens is geworden en in alles aan ons gelijk wordt. Dat vieren wij vannacht, dat God zich met ons heeft verbonden in dit kind dat steeds opnieuw in ons en onder ons geboren mag worden.

Wij lezen uit Jesaja, woorden van belofte en vreugde en uit Lukas het Kerstevangelie over de geboorte van het kind dat ons nog steeds blijft boeien. En wij weten uit goede ervaring dat de Geest van God aanwezig is bij ons in deze heilige, serene en stille Kerstnacht.

 

 

Overweging (Marina Slot)

Er worden wel meer kinderen geboren vannacht en daar zijn echt engeltjes bij en toch gaat het vannacht over dat ene kind al zo lang onderweg, dat mens is geworden. Mens geworden met alles erop en eraan, met de kracht en pracht van een mensenkind dat opgroeit in liefde, maar dat ook moet scheiden, zich moet onderscheiden van ouders en broers en zusters. Een mens die moet ontdekken waar zijn bestemming, waar zijn levenstaak ligt. En voor de een is de opdracht groot en kort en voor de ander klein en langer. Niemands rugzakje is gelijk, ieder mens heeft haar eigen lusten en lasten te dragen.

De vreugde in je leven en het verdriet dat je te dragen hebt, horen bij mens-zijn en staan ook het kind uit Nazareth te wachten. Wat er ook op je af komt in het leven, wat er in je is, angst, verwarring, rouw, hartstocht, passie, liefde, diepe liefde, Hij heeft het gekend, Hij heeft gedeeld in ons leven en Hij blijft delen in dat soms zo verwarrende bestaan dat mens-zijn heet.

Jesaja en het volk Israel die in ballingschap leefden, verwachtten al de komst van de Messias, de gezalfde. De redder, die uitkomst biedt in uitzichtloze tijden van onderdrukking en duisternis. Jesaja mag er alvast over vertellen hoe de wereld er dan uit gaat zien, als die redder komt, hoe Hij de wereld gaat versieren met een kleed van bevrijding, een mantel van gerechtigheid alsof we de bruiloft van aarde en hemel mogen vieren.

 

Vannacht hebben wij onze binnenwereld hier in de kerk ook versierd, wij hebben Maria, de moeder van het kind, in het licht gezet en wij hebben zelf onze mooiste kleren aan. En wij zijn met veel gekomen op zoek naar hoop, een nieuw begin, warmte, troost en blijdschap en licht. Net zoals toen herders, engelen, koningen naar het kind kwamen om te zingen, te aanbidden en hun blijdschap vorm te geven, zo zijn wij bij elkaar gekomen om te vieren het goede nieuws, dat er in elk mensenleven perspectief is, dat de geboorte van dit bijzondere kind Jezus van Nazareth staat voor hoop voor de wereld, geloof in dat het anders, beter kan worden voor ieder mensenkind. Kerstfeest is ook het feest van licht, liefde en warmte, knussen thuis bij je geliefden en vrienden en lekker eten en drinken in de rust van even vrij zijn, los van de druk van presteren en ambitie, van geld en het kortstondige geluk daarvan. Maar er zijn velen die in omstandigheden leven waarin dat niet aan de orde is.

Juist nu is het belangrijk als je durft te delen, als je durft open te gaan voor de ander en om hulp durft te vragen. Want als je durft te geloven dat ook voor jou redding en steun mogelijk is, wordt je levenslast echt kleiner en lichter.

En als je je vreugde kunt delen, wordt de blijdschap op deze wereld alleen maar groter en meer en nog meer mensen mogen ervan genieten.

Jesaja begint de profetie met de woorden : “De Geest van God, de Ene, rust op mij, want de Ene heeft mij gezalfd.” Hij spreekt uit Naam van God woorden van verlossing en bevrijding en is gemachtigd als profeet en gezalfde van God om dat te doen. Maar dat wil niet zeggen dat de Geest van God en gezalfd zijn, uitsluitend bestemd is voor profeten, koningen en priesters. Ja, de zalving is het teken van goddelijke verantwoordelijkheid, van een heilige missie. Maar waarom zouden wij mensen niet die rol op ons kunnen nemen. Wij allen kunnen brengers van goed nieuws zijn, wij kunnen in het leven gaan staan zoals de mens Jezus ons voorleefde. Leven voor liefde, delen van wat er is, helpen waar je helpen kan en zo de gerechtigheid van God vermeerderen op deze wereld.

 

Als je durft, als je het lef hebt, als je je hart in je lichaam voelt kloppen, kan je voelen dat de Geest van God ook op jou rust, dat jij zijn gezalfde mag zijn. Maar dat verplicht wel, daar hangt een verantwoordelijkheid aan om mee te helpen om de wereld te versieren, om de wereld mooier te maken voor iedereen. Om met elkaar een schitterend bestaan op te bouwen voor ons en de mensen om ons heen en voor de wereld zoveel als in ons vermogen ligt. Om licht te verspreiden in duisternis en om de mens die naast je is te helpen als zij struikelt en om hem te steunen als de druk te zwaar wordt. Met Kerst worden wij er allemaal aan herinnerd in de geboorte van dat kleine kind dat zorg en kwetsbaarheid belangrijke waarden zijn. Dat het geen zin heeft om alleen voor jezelf te zorgen en het in je eentje goed te hebben.

 

Vanavond delen wij de goddelijkheid van ons menselijk bestaan met elkaar hier in deze kerk waar mensen al 150 jaar samenkomen en Kerstfeest vieren. Wij zijn tegelijk terebinten, grote, hele grote bomen van gerechtigheid en wij zijn zaadjes die op ontkiemen staan.

Wij zijn kwetsbaar en sterk, de ene keer dof en de andere keer vol glans.

We weten de weg en zijn ‘em soms kwijt. En soms, misschien wel op een avond als deze raken wij in onze menswording aan het schitterend bestaan van liefde en gerechtigheid.  Amen

De Oecumenische Basisgemeente De Duif Amsterdam

wenst je een mooi Kerstmis 2008 toe.

 

klik hier voor de foto-impressie van de kerstnachviering 2008

klik hier voor de foto-impressie van de kinderkerstviering 2008

 
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2008 | Marina's "Hoofdpagina" | 

 
 

RG | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl