Alet Aalders 'Hoofdpagina'
 
 

 
 

Ik ben geboren in 1966 te Assen. Van huis uit ben ik niet kerkelijk opgevoed, en ik kan dus ook niet zeggen dat ik uit een bepaalde richting kom. Ik ben gewoon een Duif.

In 1992 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Theaterwetenschap. Voor het grootste deel van het jaar ben ik werkzaam in het theater, achter de schermen. Sinds ik in Amstelveen ben komen wonen, in 1988, bezocht ik vesperdiensten van het scola cantorum in De Duif. Later ben ik 's morgens naar de diensten van de basisgemeente gegaan. Toen het scola vertrok uit De Duif ben ik daar blijven hangen.

Wat mij vooral aanspreekt in De Duif is de openheid en acceptatie van diversiteit. Pasen 1995 ben ik in De Duif gedoopt en sinds begin 1997 ben ik voorganger. Ik begin nu aan mijn 10 e jaar. Ik studeerde theologie middels schriftelijke cursussen van het Open Theologisch Onderwijs te Heerlen tot dat deze Instelling werd opgeheven. Nu tracht ik door veel te lezen zelf mijn studie voort te zetten.
Door middel van deze kennis tracht ik de oude verhalen te vertalen naar het heden. Niet door er uit te pikken wat voor ons van toepassing is maar door het hele verhaal als een filter op onze samenleving te leggen. De samenleving is veranderd maar de boodschap van toen is nog steeds dezelfde: het grootste gebod - dat gij elkander lief hebt.

Een actuele overweging, met liefst een originele insteek, maken aan de hand van eeuwenoude geschriften, geschreven in een andere context en traditie is mijn grootste uitdaging. Het fascineert me dat de oude teksten nog steeds toepasbaar zijn. Ik hoop, dat de vaak harde actualiteit van nu verzacht kan worden met troostende woorden uit die oude geschriften. Dat probeer ik te zoeken en te verwoorden.

Een tweede uitdaging vind ik het om van een dienst een geheel te maken waarin teksten, gebeden, liederen en overweging elkaar versterken en aanvullen en een sfeer oproepen waarin mensen zich gesterkt en thuis kunnen voelen.

Ik heb aangeboden om te helpen bij de kinderneven-diensten. Ik vind het erg belangrijk dat ook de kinderen wat op steken van ons gedachten goed en actief betrokken zijn bij de dienst. Daar wil ik me dit jaar sterk voor maken.

Toelichting bij de kandidatuur 2007:

Ik wil graag nog een jaar als voorganger van De Duif gekozen worden. Ik ben in 1997 voor het eerst gekozen en zou nu dus aan mijn 11e jaar beginnen. Mijn motivatie om me kandidaat te stellen voor de voorgangersverkiezing van 2007 is niet erg afwijkend van vorig jaar. Een actuele overweging maken, met liefst een originele insteek, aan de hand van eeuwenoude geschriften geschreven in een andere context en traditie is voor mij de grootste uitdaging. Afgelopen jaar heb ik ook geholpen bij de kinderneven-diensten. Ik vind het erg belangrijk dat ook de kinderen wat op steken van ons gedachtengoed en actief betrokken zijn bij de dienst. Daar wil ik me ook dit jaar sterk voor maken.

Alet Aalders

 

Zie ook het archief overwegingen van 2006, 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 , 1999 , 1998 en 1997 .

       
 

| Voorgangers |
 
 

RG 2007-09-12 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl