WEBAM

Werkgroep Basisbeweging Amsterdam Managua Nicaragua.
De basisgemeenten in Amsterdam steunen projecten in Managua, om de volkskerk te ondersteunen.


| Inleiding: Wat is en doet de WEBAM? | Nieuwsbrief Januari 1999 |

Inleiding: Wat is en doet de WEBAM?
Introductie WEBAM
Waar is de WEBAM nu mee bezig?
Waarom Nicaragua?
WEBAM en u
Wat deed WEBAM zoal?

Introductie WEBAM
WEBAM is een gezamenlijk project van Amsterdamse basisgemeenten met als doel:
· leren van elkaars maatschappelijke situatie en godsdienstige opvattingen
· steun aan de volkskerk in Nicaragua; kansen voor de bevrijdingstheologie
· financiële ondersteuning van initiatieven en projecen.

De samenwerkende basisgemeenten leveren financiële bijdragen. Er wordt samengewerkt met de SAM, de Stichting Stedenband Amsterdam-Managua. In Managua wordt gewerkt met contactpersonen. Tegenwoordig gebeurt dat per fax, telefoon en internet.

In Amsterdam nemen de volgende basisgemeenten hieraan deel:
· Dominicusgemeente
· Basisgemeente De Duif
· Oec.Basisgroep Het Kompas
· Studentenecclesia Amsterdam
· Keizersgrachtkerk.

| Introductie |

Waar is de WEBAM nu mee bezig?
Wat in Manuagua nodig is wordt niet hier, maar dáár bepaald. Een en ander hangt af van de behoeften en initiatieven van de mensen daar, die iets ondernemen willen en kunnen. De WEBAM streeft ernaar, dat men dáár na onze starthulp zelf geld verdient om de zaak verder zelfstandig te runnen.

· Het met onze steun opgezette Kinderopvangcentrum met timmermanswerkplaats en naaiatelier zijn door het ministerie inmiddels omgezet in een Instituut voor Lagere Beroepsopleiding voor jongeren van 12-17 jaar.

· veel zwerfkinderen zijn nu het kind van de rekening. Het aantal is gegroeid en de huidige regering heeft geen interesse voor dit onder Sandinisten begonnen werk. De WEBAM blijft wel geïnteresseerd!

· het nu lopende blibliotheekproject in de arme wijk Acahualinca gaat uitstekend. We geven steun voor inrichting, hulpmiddelen en salaris. Dit laatste is een probleem, want de bibliotheek kan zelf geen inkomsten verwerven. De mensen zijn arm, maar hun inzet is bewonderenswaardig. Wij steunen hen graag!

| Introductie |


Waarom Nicaragua?
In de jaren zeventig en tachtig stond Nicaragua, in Midden Amerika, in de belangstelling van de hele wereld. De reden hiertoe was de moedige strijd van de armen - 95% van de bevolking - tegen 5% machthebbers. Een ongelijke verhouding, nog steeds een gevolg van de eeuwenlange koloniale onderdrukking van Westerse mogendheden. De Sandinistische Revolutie verdreef dictator Somoza.

Een bevrijd volk
In 1980 startte Ernesto Cardenal, priester-dichter, minister van Cultuur, een alfabetiseringscampagne onder het gewone volk. De mensen lazen met eigen ogen in de bijbel hoe God het Joodse volk uit de slavernij voerde. Zij geloofden rotsvast dat God ook het Nicaraguaanse volk uit de slavernij zou leiden.

Europees congres van basisgroepen
Op dit congres, dat in mei 1983 werd gehouden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ontving Eia Paiz namens allen een maïskolf als teken van solidariteit en vriendschap. Er werd een eerste contact gelegd met Indiana Acevedo, coördinatrice van de basisgroepen in Managua, de hoofdstad van Nicaragua, en leden van basisgroepen in Amsterdam.

Stedenband Amsterdam - Managua & WEBAM.
De wens om ook tot een stedenband te komen werd op het congres uitgesproken. Ook pleitten de Nicaraguanen voor een verbinding tussen de basisgroepen uit beide steden. Met een gezamenlijke kerkdienst in oktober 1983 gaat de WEBAM van start. Na een besluit in de gemeenteraad in 1984 krijgt de stedenband officieel gestalte en is er sprake van een frekwente uitwisseling.

Omslag na verkiezingen in 1990
De partij van het volk - de Sandinistische Partij - verliest de verkiezingen van het gelegenheidsverbond, de UNO. Sindsdien gaat de leefsituatie van de armsten steeds verder achteruit. Wel hield de burgeroorlog tussen Sandinisten en Contra’s op. De Sandinisten raakten verdeeld; is steun aan deze regering verraad aan de armen? De aandacht van de wereld verslapt. De aandacht van de WEBAM verslapt niet; voortgaan met kleinschalige projecten, die het onmiddellijke belang van de armen dienen.

Verkiezingen 1996
Na een extreme verkiezingsstrijd wint de Liberale Partij ten koste van de Sandinistische Partij. Wat deze extreem rechtse partij de armen zal brengen is uiterst onzeker.

| Introductie |

WEBAM en u
· Heel fijn als u beseft, dat niet een paar enthousiastelingen, maar uzelf degene bent die de WEBAM kan dragen.
· Heel fijn als u beseft, dat het nodig is, dat u een stukje welvaart - dat u meer hebt dan zij - voor hen beschikbaar stelt.
· Heel fijn als u zich ook op de hoogte wilt houden over wat daar gebeurt en vooral: niet gebeurt. Het WEBAM-nieuws (nieuwsblad) en deze website houden u volledig op de hoogte!
· Heel fijn als u actief met WEBAM wilt meedenken en meedoen.

Alle deelnemende basisgemeenten in Amsterdam hebben een contactpersoon:
Dominicusgemeente Kees Sluis
De Duif Ton Wiemers
Keizersgrachtkerk Marjies Rienderhof
Oecumenische Basisgroep Het Kompas Jan van Opbergen, Harry Krebbers en Petra Mijnssen
Studentenecclesia Wil Braakman
Stedeband Amsterdam-Managua Mouis Blans

Wilt u informatie, heeft u vragen ?
De bovengenoemde contactpersonen staan u graag te woord. U kunt ook een e-mail sturen naar:
deduif@xs4all.nl o.v.v. "WEBAM" .

Het Postbanknummer van de WEBAM is: 273057.

Ontwikkelingseducatie
Wilt u bijvoorbeeld op school aandacht besteden aan het vraagstuk van de arme en rijke landen ? Dan kunt u terecht bij OSA - Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam. Het aanbod van OSA richt zich zowel op het basis- als het voortgezet onderwijs.

Het aanbod bevat o.a.:
· ondersteuning bij activiteiten rond de steden waar Amsterdam een band mee heeft: Maganua (Nicaragua) en Beira (Mozambique). Dit kunnen culturele activiteiten zijn, een gastspreker of bv. een vrijmarkt. Zo wordt jaarlijks de door OSA ontwikkelde musical Ninos over Nicaraguaanse straatkinderen op Amsterdamse basisscholen opgevoerd.
· lespakketten en leskisten, videobanden en leesboeken,die verschillende thema’s van ontwikkeling raken: wonen, milieu, vrouwen, geschiedenis.
· het opzetten van een uitwisseling met leerlingen.

Het adres van OSA:
Nieuwe Herengracht 29 - 1,
1011 RL Amsterdam
tel. 020 - 638 03 10 / 622 99 53

| Introductie |

Wat deed WEBAM zoal?
Voor een goede werkwijze was geen standaardmodel aanwezig. Via contacten, gelegd door ondernemende mensen die daar gingen kijken of werken, leerden we de behoeften kennen.
· Steun aan het Oecumenisch centrum Antonio Valdivieso voor een pastoraal plan in de parochie van de wijk Riquerdo.
· Een voetbrug tussen twee arme wijken, waardoor de markt en andere voorzieningen bereikbaar werden.
· Kledinginzamelingen voor ouderen en met speelgoed voor een speel-o-theek. Het gebouw van een creche werd opgeknapt en we stuurden lesmateriaal naar scholen.
· Langdurig werkten we voor het Centro Comunal Ariël d’Arce, vlak bij de markt Roberto Huembes, waar veel zwerfkinderen leven. Het was een centrum voor buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding en het leren van handvaardigheden. Men vroeg om: speelgoed, boeken, opknappen van gebouwen etc. Het Instituut stelde zich na sluitingstijd open voor de opvang van zwerfkinderen, die dag en nacht op de markt leven. Ze kregen eten en onderwijs, medische hulp en konden zich zelf en hun kleren wassen.
· inrichten van een een timmermanswerkplaats en een naaiatelier. Een kist "gered gereedschap" werd gezonden.
· gedurende enkele jaren kon de WEBAM het salaris betalen van een leraar-timmerman.

| Introductie | Basisgemeente "De Duif " |

FV 9-9-1998 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl