WEBAM

 

 


 

WERKGROEP

BASISBEWEGING

AMSTERDAM

MANAGUA

 

 

klik hier voor de fotopagina 

 

Nieuwsbrieven Webam:

1999 - Januari

DE WEBAM IN HET KORT

 De WEBAM – WErkgroep Basisbeweging Amsterdam Managua – is in oktober 1983 van start gegaan.

De leden van de WEBAM komen uit de deelnemende basisgemeenten. Deelnemende basisgemeenten:

Dominicusgemeente

Oec.Basisgemeente De Duif

Amsterdamse Studentenekklesia

Keizersgrachtkerk

De werkwijze van de WEBAM is dat er met een lokale medewerker, Roberto Escobar, gezorgd wordt dat geld rechtstreeks terecht komt bij de betrokken projecten. De lokale medewerker zorgt ook voor financiële verantwoording. Roberto Escobar is een Nicaraguaan, maar heeft een aantal jaren in Nederland gewoond. Hij beheerst de Nederlandse taal en is vertrouwd met de Nederlandse manier van werken. Tegelijkertijd is hij als Nicaraguaan volkomen in zijn element in Managua. Zowel de SAM (Stedenband Amsterdam Managua) als de WEBAM zijn zeer tevreden over de samenwerking met Roberto.

 

WAAROM NICARAGUA ?

In de jaren 70 en 80 stond Nicaragua, in Midden-Amerika in de belangstelling van de gehele wereld. Reden: de moedige strijd van de armen - 95% van de bevolking - tegen 5% rijke machtshebbers. Een ongelijke verhouding: nog steeds een gevolg van de eeuwenlange koloniale onderdrukking en Westerse mogendheden. De Sandinistische revolutie verdreef dictator Somoza.

Een bevrijd volk.

In 1980 startte Ernesto Cardenal, priester-dichter, minister van Cultuur, een alfabetiseringsprogramma onder het gewone volk. De mensen lazen met eigen ogen in de Bijbel hoe God het joodse volk uit de slavernij voerde. Ze geloofden rotsvast dat God ook het Nicaraguaanse volk uit de slavernij zou leiden.

Europees congres van basisgroepen.

Op dit congres, dat in mei 1983 werd gehouden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ontving Elia Paiz namens allen een maïskolf als teken van solidariteit en vriendschap. Er werd een eerste contact gelegd met Indiana Acevedo, coördinatrice van de basisgroepen in Managua, Nicaragua's hoofdstad en leden van de basisgroepen in Amsterdam.

Stedenband Amsterdam - Managua & WEBAM.

De wens om tot een stedenband te komen werd op het congres uitgesproken. Ook pleitten de Nicaraguanen  voor een verbinding tussen de basisgroepen uit beide steden. Met een gezamenlijke kerkdienst in oktober 1983 gaat de WEBAM van start. Na een besluit in de gemeenteraad van Amsterdam krijgt de stedenband in 1984 krijgt de stedenband officieel gestalte en is er sprake van frequente uitwisseling.

Omslag na verkiezingen in 1990.

De partij van het volk - de Sandinistische partij - verliest de verkiezingen  van een gelegenheidsverbond van conservatieve partijen. Sindsdien gaat de leefsituatie van de armen alsmaar achteruit. Wel hield de burgeroorlog tussen de Sandinisten en de Contra's op. De Sandinisten raakten verdeeld: de steun aan de regering is verraad aan de armen? De aandacht van de wereld verslapt. De aandacht van de WEBAM verslapt niet: we gaan voort met kleinschalige hulpprojecten, die het onmiddellijke belang van de armen dienen.

Nicaragua: nog steeds een ontwikkelingsland.

Door natuurrampen, o.a. de orkaan Mitch, en corruptiepraktijken is Nicaragua nog steeds het armste land van Midden-Amerika. Het land mist de aansluiting met de alsmaar globaler wordende wereldeconomie. Initiatieven  van niet-gouvernementele organisaties kunnen de Nicaraguanen een beter leven bezorgen.

WAAR GAAT HET DE WEBAM OM?

 • leren van elkaars maatschappelijke situatie en godsdienstige opvattingen dmv. uitwisseling
 • steun van volkskerken in Nicaragua; kansen voor rechtvaardigheid van onderop
 • financiële ondersteuning van lokale initiatieven en projecten .

WAAR IS DE WEBAM MEE BEZIG?

Projectenoverzicht (vanaf 2002)

 

Parochie La Merced

 

Wij onderhouden als WEBAM een vriendschappelijke relatie met een actieve parochie La Merced.

 

Tevens wisselen wij gedachten met elkaar uit over bijbelteksten in de werkgroep intercultureel bijbellezen. De kernvraag bij dit project is: “Wat gebeurt er als mensen in de verschillende culturen en situaties samen een bijbelverhaal lezen en daarover met elkaar in gesprek raken. Is het mogelijk om door de ogen van een ander met de bijbel naar de wereld en jezelf te kijken, en opent dit nieuwe mogelijkheden voor gesprek, ontmoeting, verandering en verdieping van je geloof.

 

Afgeronde projecten

 • Computerproject La Merced : uitbreiding in 2003 met 10 computers in leslokaal parochie.

Lopende projecten

 • Ondersteuning van de Parochie La Merced: er is sprake van intercultureel bijbellezen. Project wordt nu gecontinueerd in de derde fase. Parochie wordt financieel ondersteund met jaarlijks $1000,- Langere termijn tijdens bezoek 2005 besproken wat lastig was. Pastoraal is e.e.a. prima geregeld op andere zaken lijkt gebrek aan visie en sturing op te breken.

 

2006
•  Projecten uit de kerk zelf : aanpassing computerschool, speelplein en idee om kantine anders te gaan benutten

 

 

Quincho Barrilete in de wijk ‘Costa Rica'.

Opvang van kinderen in een moeilijke thuissituatie

 

Bezoekverslag februari 2005

De wijk Costa Rica ligt vlakbij de wijk Larreynaga. Padre Antonio van onze zustergemeente La Merced zit in het bestuur.

Quincho Barrilete is een zelfstandige organisatie, niet gebonden aan een kerk. Ten opzichte van onze laatste contacten is er veel veranderd.

We hebben hier met één vrouw gesproken . Ze vertelde dat de meeste organisaties die geld geven, dit alleen voor projecten doen en geen lopende kosten willen betalen. Het ministerie voor familiezaken draagt 60 dollar bij per maand. Dit komt neer op 0,33 dollar per kind per maand. Een kind in volledige opvang kost 130 dollar per maand. Hierdoor heeft men besloten om van interne opvang af te zien en om meer in de wijken te gaan werken. Men zegt nu preventief bezig te willen zijn. Er wordt niet alleen hulp geboden aan de kinderen, maar men bekijkt de gehele gezinssituatie. Men gaat ervan uit dat kinderen beter af zijn in een gezinssituatie. Als die niet voorhanden is dan zoekt men verder bij grootouders, tantes en ooms en tenslotte zoekt men gastgezinnen. Men vangt nu alleen kinderen op waarvoor perspectief is op een gezinsleven.

In de opvang wonen wel meisjes jonger dan 16 jaar die in de prostitutie werken, maar overigens wel met familierelaties. Er worden 180 kinderen opgevangen. Er zitten 60 meisjes in programma's over seksueel misbruik.

Zowel de kinderen als de ouders krijgen ambachtelijke vorming, zoals het maken van hangmatten, houtbewerking, brood bakken, computers. De kinderen volgen wel regulier onderwijs. Er is veel psychologische hulp. Bij de ambachtelijke vorming let men erop dat deze zodanig is dat kinderen er thuis mee uit de voeten kunnen en niet aangewezen zijn op dure hulpapparatuur.

De kinderen worden maximaal 3 jaar opgevangen en maximaal tot hun 18-e jaar. Men heeft een begin gemaakt met het leggen van kontakten met bedrijven om de kinderen tenslotte op te nemen in het bedrijf. Er zijn tot nu toe 7 jongeren geplaatst. (naar mijn idee een behoorlijke prestatie).

Er is een groei in kwaliteit en kwantiteit van het werk. Men gaat dus vooral de wijk in. Er werken 26 mensen voor dit centrum.

Hoewel de vrouw op ons wat koel overkwam, zagen we dat de kinderen gek op haar waren. We hebben hier o.a. de bakkerij gezien, met volgens Jan, moderne apparatuur om deeg te pletten.

Uit dit bezoek zal zeker weer een project rollen. Er kan aan het gebouw wel wat opgeknapt worden. Ook wilde de vrouw iets met een timmerwerkplaats.

 

Afgeronde projecten

 • Quincho Barrilete: financieel in de problemen; in 2003 eenmalig $1000,- betaald.

Eventuele projecten 2005 en 2006

 • Quincho Baririlete : eerder eenmalig $1000,- geschonken. Zit nieuwe leiding op. Heldere doelstelling en ondersteuning in de exploitatie. Zorgen voor 180 kinderen. Doen graag aanvraag voor reparatie en aanpassing lokaal timmervaardigheden. Indien bestuur akkoord is gaat het om een aanvraag van $6000,-.

 

 

Dovenschool, p roject Escuela de Sordos Isaias

 

Bezoekverslag februari 2005

Een stukje buiten de stad, richting Léon

Dit is een school op christelijke grondslag. De kinderen verblijven er overdag. Ze worden 's morgens gehaald en later weer teruggebracht. Slechts een klein deel van de kinderen heeft geen thuis. Voor ongeveer 20 kinderen is er slaapgelegenheid. In totaal maken ongeveer 80 kinderen gebruik van de school. De klassen zijn niet groter dan 10 leerlingen. We hebben hier kinderen van ong. 4 tot 18 jaar gezien.

We hebben gesproken met de directrice en nog een oudere blonde dame. Zij is Amerikaanse. Zij en haar dove man hebben de school gesticht. Daarnaast namen nog enkele anderen deel aan het gesprek.

Eerder hebben we aan deze school 4 computers gegeven en 7 naaimachines.

Nu gaat het om de bouw van 2 lokalen bovenop de grondverdieping en om verdere inrichting van de piñataruimte.

Na het gesprek werden er door de kinderen dingen opgevoerd. Er werd een dansje gedaan en er werden toespraakjes gehouden en piñata's overhandigd. Er werd ook gebeden en het volkslied gezongen.


 

Afgeronde projecten

 • Dovenschool, p roject Escuela de Sordos Isaias b etrof aanschaf computers en naaimachines voor de opleiding dove kinderen.Uitgevoerd in '02, afgerond in ‘03. Bekeken in 2005; worden intensief en goed gebruikt.

Eventuele projecten 2005 en 2006

 • Project Escuela de Sordos Isaias (dovenschool): be treft aanvraag voor 2 klaslokalen. Bestuur had al ingestemd. Situatie beoordeeld; prima project, doelstelling helder (uitbreiding & verbetering) en goede leiding. ($11.000)

 

Agapè van de Igesia de Dios in Nicaragua

wijk ‘La Esperanza' in Managua,

buurtvoorziening en weeshuis

 

Bezoekverslag februari 2005

Iglesia de Dios is een sociale organisatie, opgericht in 1950 op evangelische basis. De Iglesia de Dios telt in Nicaragua 33000 leden in 450 kerkgemeenschappen.. Ze krijgen geld uit de VS en de aangesloten leden van Nicaragua. Men gaat er van uit dat mensen het woord van God nodig hebben. De Iglesia brengt zowel het woord onder de mensen als de goede werken. De goede werken zijn ook bedoeld voor mensen die niet aangesloten zijn bij de Iglesia. Ze verzorgen 6 eettafels in Managua en Masaya. Er maken 260 kinderen gebruik van. Door het hele land beheren ze 7 basisscholen. Ze verzorgen volwassenonderwijs in de wijk San Judas; verder 4 kleuterscholen. Verder borrelen er zo nu en dan, naar aanleiding van acute nood, spontane acties op.

 

Ter plekke hebben we gesproken met de directeur van de hele Iglesia in Nicaragua: José, met de pastor verbonden aan het centrum: Ricardo, de directrice van de medische kliniek en de directrice van het weeshuis.

Ricardo is coördinator van de projecten ter plaatse. We hebben alle gebouwen van het centrum gezien.

De medische kliniek . Ik vond het een erg kleine kliniek. Degene die er werkte was er, volgens mij, wel voor opgeleid. Zonodig kon ze ook doorverwijzen. Ze zouden graag een mobiele kliniek willen hebben, zodat ze het land in kunnen trekken met medische zorg. Ook zou men graag meer gynaecologische zorg willen bieden.

Het weeshuis biedt plaats aan 12 kinderen. De kamers en de bedden zagen er m.i.goed uit. Op grond van demografische gegevens verwacht men in de toekomst meer kinderen te moeten opvangen. Het gebouw met de drie ruimtes. Een ruimte voor een kleuterklasje, een ruimte met naaimachines en een ruimte waar men in de toekomst muziek wil gaan maken. Het centrum heeft een functie voor de hele buurt en niet alleen voor de weeskinderen die er permanent wonen.

Begin 2005 is met een gift van het Kompas verbetering van het buurthuis gerealiseerd.

 

Er liggen wensen voor een bibliotheek, computers, piano's. Verder wensen voor een secondaire school en vernieuwing van het dak en verdere uitbreiding van het weeshuis . Ricardo had nog een eigen wens. Hij wil graag een basischoolopleiding voor pastores en een theologieopleiding voor pastores. Er wordt nu ergens in een kerk les gegeven. Er is eigen grond bij Masaya, maar geen geld voor een gebouw. Daarnaast sprak hij over de renovatie van twee lokalen bij een kerk op de grens van 2 wijken, voor dit doel.

 

Als project voor de WEBAM hebben we gesproken over piano's, bibliotheek, dak en secondaire school.

 

Ik vond zelf het contrast groot tussen de armoedige sloppenwijk en de gebouwen van Agape. Ik realiseerde me voor het eerst echt goed dat onze projecten zich richten op mensen in sloppenwijken. Het moet voor de bewoners een verademing zijn om een paar uur per dag of week te kunnen doorbrengen in een goed gebouw.


 

Lopende projecten

 • Project Agape in Barrio La Esperanza: onderdeel van Stichting Iglesia de Dios (een sociale organisatie op evangelische basis die 2 medische kliniekjes, kinderdag-verblijven, buurthuizen en een weeshuis beheert. Aanvraag (uitbreiding buurthuis in de sloppenwijk La Esperanza) ) is begin ‘05 afgesloten. Project is gefinancierd met gift Kompas. Buurthuis zag er prima uit en heeft cruciale functie in de buurt.

Eventuele projecten 2005 en 2006

 • 2 e Project Agape in Barrio La Esperanza: gesproken over 2 e project waarbij het gaat om uitbreiding van het weeshuis met 12 plaatsen, renovatie van een dak wat lekt, creëren van een kleine bibliotheek en een paar muziekinstrumenten. Ons advies is van harte positief gezien wat we hebben gezien, de doelstelling, de locatie en de leiding. Als bestuur positief is gaat het om aanvraag van $12.000.

 

San Isidro/Padre Fabretto

Opvang voor kinderen in de wijde omgeving

 

Bezoekverslag februari 2005

De lokatie bevond zich zo'n 15 km ten zuiden van Managua.

De organisatie is werkzaam op 5 plaatsen in drie provincies. De organisatie is begonnen in 1953 in San Isidro. Hier vangen ze 500 kinderen op. In totaal vangen ze 2500 kinderen op. Ze vangen kinderen uit de omgeving op, de actieradius is ong. 6km. Het gaat om kinderen van ouders die erg arm zijn of kinderen zonder ouders. Ze wonen dan bij grootouders, ooms, tantes. Elke dag wordt er een warme maaltijd verstrekt. Een deel wordt op de eigen kwekerij geteeld. Men let erop bij gewaskeuze, dat het menu gevarieerd kan worden samengesteld. Er wordt voor onderwijs gezorgd en recreatie. We hebben hier een prijzenkast gezien en sporttenues. De prijzenkast duidt erop dat sporten voor de kinderen meer is dan een balletje trappen. Het terrein is hooggelegen. Het is hier wat koeler. Mogelijk volgt er later nog een project, voor onderwijsvoorziening.

   

 

Lopende projecten

 • Sportplein San Isidro  (Asociacion Padre Fabretto): in ‘04 afgerond. Is mooi geworden. Wordt intensief gebruikt door 450 kinderen.

Eventuele projecten 2005 en 2006

2006

•  2 e project Padre Fabretto: uitbreiding met schoolvoorzieningen.

 

 

Communidad Ecclesiases de Base (CEB)

in de wijk San Judas

 

Bezoekverslag februari 2005

We hebben gesproken met Ester Hernandez, die de administratie doet, met Aquirre Leonel, die de accountantdingen doet en ook jeugdpastor is, met Habier die op vrijwillige basis activiteiten begeleidt en jeugdpastor is en met Carlos die ook activiteiten met jongeren doet en echt de ‘baas' is van het gebeuren.

 

De organisatie is katholiek - open/oecumenisch. Ze is ontstaan in 1968 als een beweging vanuit de basis. Ze hebben meegedaan aan de Sandinistische revolutie. In de jaren '90 waren er minder mogelijkheden voor hen.

Ze zijn georganiseerd in de wijken: in 13 wijken in Managua. Het gaat steeds om 15 à 20 actieve personen. Ze krijgen uit veel landen geld.

In de jaren '90 zijn ze begonnen met sociale projecten, zoals medicinale kruiden, eettafels voor kinderen, opvang van prostituees en ambachtelijke vorming. Eens per maand komen de leiders uit de 13 wijken bij elkaar. Er is veel behoefte aan jongerenwerk. Op dit moment houden ze zich bezig met sport, ambachten, ecologie, beurzen en festivals. Dit gebeurt parallel in de wijken en in het centrum. Het gebouw waar we in vergaderden was net nieuw en nog niet helemaal af. Het was een wens om een gebouw te hebben waarin je dingen uit de wijken kunt samenbrengen. Het gebruik van het gebouw moet nog wat uitkristalliseren. Op hetzelfde terrein stonden andere gebouwen voor verschillende soorten opvang. Deelnemers van deze opvang komen uit ongeveer 6 wijken uit de directe omgeving.

In enkele gebouwen met een hek eromheen en een bewaker + geweer wonen ong. 30 mishandelde meiden. De tuinen tussen de gebouwen was mooi, maar dat was ook het enige. In de achterliggende gebouwen worden kinderen opgevangen. ‘s Morgens komen er ong. 30 kinderen van alleenstaande zeer jonge werkende moeders. s' Middags komen er ong. 50 kinderen die 's morgens werken. Deze kinderen kunnen dan eerst wat spelen en later op de dag volgen dan de lessen. We hebben hier een soort consultatiebureau gezien. Er is capaciteit voor 300 kinderen.

Hier ondersteunen we de aanleg van een sportveld. Factoren die de begroting hebben beïnvloed:

1)Men heeft het plein van San Isidro gezien en vond toen dat het beter moest.

2)Men heeft het veld vergroot van 200m2 tot 400 m2.

3)Men wilde tribunes en verlichting.

Die laatste twee wilden we niet financieren.

 

Eventuele projecten 2005 en 2006

 • Project sportplein CEB´s (Communidades Esclesiales De Base): betreft aanvraag sportplein. Situatie beoordeeld. Zitten permanente voorzieningen (huis voor mishandelde meiden, kinderen die uit de arbeid zijn gehaald, kinderen van ongehuwde moeders en veel losse activiteiten) maar geen speelvoorzieningen. Advies is positief maar met terugbrenging van het bedrag van 12.000 naar $9.000,-

.

 

Stichting Maarten Luther King in San Juan

 

Bezoekverslag februari 2005

We wilden graag een project in MLK omdat de SAM hier ook werkzaam is.

We hebben hier oa. gesproken met Carlos. Hij is coördinator van de projecten. En met Osman, hij is vertegenwoordiger van de krediet verschaffing. De kredieten worden ook aan boeren verschaft: ze zitten aan de rand van Managua. We hebben met ong. 5 mensen gesproken.

De stichting omvat zo'n 4 straten, maar de reikwijdte is groter. De achtergrond is Sandinistisch. De stichting is in de jaren '80 ontstaan vanuit een behoefte die gevoeld werd door vrouwen die hun man in de oorlog hadden verloren. Er is veel aan spirituele begeleiding gedaan.

Doel van de stichting is om middelen en kennis te generen om de buurt te ontwikkelen. Er is veel geweld in de buurt.

Er is een koepel van 19 leiders. Het bestuur bestaat uit 6 personen en dan is er nog een DB.

Er zijn projecten voor jeugdwerk, school, krediet, gezondheidszorg, vrouwengroepen en….De looptijd van het beleid is 3 jaar.

Wat het onderwijs betreft vallen ze onder de gebruikelijke structuur. Ze moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De salarissen van leraren bedraagt ong. 60 dollar. De ouderbijdrage is gemiddeld 100 cordoba, Op de school ziften 430 lln. 83 kinderen zitten in een beursprogramma. Er wordt ook les gegeven in Engels en computergebruik. Men betaalt voor internet 14 cordoba voor 6 uur. In de stad is dat 10 c voor een uur.

In deze wijk doet de SAM een internetproject en de ABN-AMRO.

In de zomer 2004: een bouwteam van 12 enthousiaste ABN AMRO'rs uit Amsterdam haalde EUR 27.000 op bij collega's en werkte 3 weken aan verbeteringen van een school in San Judas. Ook helpt zij bij een project voor internet, waarbij zowel scholieren en ouderen cursus kunnen volgen.

Zie ook: San Judas en foto's hieronder.

BartThuis.JPG    DamesScheppen.JPGDia1.JPG

BartEnAnneMetSteen.JPG    ReneOpSteiger.JPG

Het volwassenenonderwijs is gratis.

Men zoekt naar aansluiting bij de arbeidsmarkt. Er zitten 52 jongeren in een beursprogramma voor een technische school, maar dat kost veel geld. De school vraagt per maand 200 c en daar komt aan andere kosten nog 400 c bij. Men zou wel graag in de buurt een eigen technische school willen. Dat scheelt reiskosten, voedingskosten en het is minder gevaarlijk. De jongeren hoeven dan niet te reizen. De jongeren uit deze buurt lopen elders gevaar. Veelal waren ze lid van een jeugdbende.

Men probeert de jongeren ook sociale vaardigheden bij te brengen.

Behalve de school hebben we hier ook een medische post gezien.

 

Waar men behoefte aan heeft zijn voorzieningen voor recreatieve activiteiten, zoals speeltoestellen met verlichting en hekwerk, spullen voor practica natuur- en scheikunde en zo mogelijk nog een paar lokalen bovenop bestaande lokalen.

 

Niet ver van de school af heeft Roberto gewoond. Zijn zus woont er nog en werkt op een piepkleine basisschool. Roberto legde uit dat als de krottenwijken ouder worden, ze ook wat beter worden. Langzamerhand vervangen de mensen plastic en hout voor steen. Hoe meer steen aan de krot, hoe ouder.


 

Gemeentelijke bibliotheek in San Juan

 

Deze wordt door de gemeente gefinancierd. De Nederlandse ambassade heeft een computer + tafel gedoneerd.

Het wordt me langzamerhand duidelijk dat de boeken altijd betrekking hebben op wat er op school geleerd wordt. Het zijn geen recreatieve boeken. En het zijn er weinig. Men heeft ook maar heel weinig budget om boeken te kopen.

Er was bewaking bij de bibliotheek. Er was sowieso veel bewaking, overal. De boeken worden niet uitgeleend. Er zaten kinderen huiswerk te maken. In een tussenruimte waren er 2 kinderen aan het schilderen, met een leraar erbij. Daarachter lag de echte kinderafdeling.

Er zijn wensen voor vernieuwing van het kindermeubilair en de aanschaf van een kopieermachine, zodat kinderen desnoods iets mee naar huis konden nemen, om in te kijken.


 

Eventuele projecten 2005 en 2006

•  Wijk ML King (San Juan) ; (waar SAM ook actief is). Werkbezoek afgelegd. Prima organisatie; richten zich op de jeugd uit de buurt en zorgen voor onderwijs., med. basisvoorziening. Zitten veel kinderen bij elkaar. Willen heel graag plein om te kunnen spelen tussen twee scholen in. Advies positief; gaat over $7500,-

2006

•  Bibliotheek San Juan; prima voorziening. Willen ook graag meer jeugdboeken. Idee materieel ondersteuning met eenmalige gift van $1000,-

 

 

 

 

Acuhalinca, het werk van Maria Elena

 

Bezoekverslag februari 2005

Het kontact met de bibliotheek was al enige tijd verbroken. Het bezoek vond plaats op verzoek van Maria Elena. Het gezondheidscentrum waar Maria Elena voor werkt, heeft een bestuursfunctie voor de bibliotheek en school.

Tijdens ons bezoek was Maria Elena er niet; wel een andere vrouw: haar assistente. De muur van het bibliotheekgebouw was van hout omgezet in steen: een verbetering. Het schooltje was nog steeds van hout. Hier werken geen professionals. Buiten stonden geen speeltoestellen. Ondanks de stenen muur maakte alles een armoedige indruk. Na het zien van de bibliotheek en het kleuterlokaal maakten we een wandeling achter het gebouw. Hier ligt dan de wijk van de mensen die hun kostje bij elkaar scharrelen op de vuilnisbelt. Om in dat wijkje te komen moest je de afvoer oversteken. Voor deze mensen werkt Maria Elena dus. We wilden alsnog contact met haar. Een paar dagen later hadden we een gesprek met haar. Ze vertelde dat ook andere organisaties steun intrekken. Wat ons betreft kan ze een voorstel indienen voor materialen.


Waarschijnlijk wordt dat voor de bibliotheek.

Overigens zit er niet ver vandaan een reguliere basisschool.

 

Eventuele projecten 2005 en 2006

2006

•  Acalpuinte (Maria Hellena); project bekeken; zeer nuttige activiteiten op cruciale plek. Idee materieel wel ondersteunen met $1000,-

 

MEER WETEN?

Website: www.libeam.net/webam/ www.ssam.nl

Het secratariaat:

WEBAM

p/a: Albert Luthulistraat 19 D

1091 NR Amsterdam

tel.: 020 - 6635107

postgiro:  273057  tnv. WEBAM Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RG 2005-04-14 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl