Catrinus' bijdragen, viering 7 januari 2001
 
  Thema: Hoe herkennen we Jezus
Thema kinderviering: Identiteit en geroepen zijn
 
         
         
 

Lezingen

  • Lucas 3:21-22
  • Handelingen 10:34-38
         
         
 

Welkom en inleiding

Goedemorgen allemaal en een heel goed nieuw jaar voor jullie allemaal. Van harte welkom in deze viering en in het bijzonder Welkom voor alle kinderen. We hebben veel voor jullie bedacht in deze viering, we hopen dat jullie dat fijn zullen vinden. Graag wil ik u allen uitnodigen voor een moment van stilte, een moment van inkeer, om ons werkelijk gegroet en welkom te weten.
Laten we samen bidden:

Gebed: Roepende wenkende God

Inleiding voor de kinderen

Het verhaal van vandaag staat eigenlijk al op deze schildering.
Wat zie je hier? Twee mensen..En dat blauwe, wat zou dat zijn? Water, een rivier.
Wat gebeurde daar?
Yvonne leest het verhaal van de doop van Jezus.
Deze doop van Jezus was bijzonder. Maar waaraan herkenden de mensen Jezus? Waarom praten we nu, 2000 jaar later nog steeds over Jezus. Dat is, omdat hij daarna rond ging trekken door het land. En hij kwam mensen tegen die niets te eten hadden. Dan zorgde hij voor brood en vissen. Of mensen die zo ziek waren, dat ze dachten dat hij dood ging. Dan zorgde hij, dat ze weer beter werden. Of dat ze weer konden zien. Dat was heel bijzonder van Jezus.

Maar, waaraan herkennen en herinneren mensen elkaar? Om maar heel dichtbij te beginnen, waaraan herken ik jullie? Wie bijvoorbeeld heeft een staart in het haar? Of wie van jullie heeft zwarte schoenen aan?
Blijft dat altijd hetzelfde? Nee, morgen heb je misschien wel bruine schoenen aan. En volgende maand heb je je haar misschien wel anders.
Wat verandert er nu niet aan jou? Precies, je naam. Om nu te zorgen dat ik niet hoef te roepen jij daar, met die zwarte schoenen, heeft Fred stickers gemaakt, met jullie naam erop. Dus die krijg je nu om.
Kort verhaal van mijn opa. Hoe ik hem nu nog herinner.
Vraag: waar herkennen jullie je vader of moeder aan, wat is bijzonder, wanneer is hij of zij aardig?

De kinderen krijgen een tekenopdracht en gaan mee met Yvonne en Fred.

 
       
 

Overweging

Beste mensen, gemeente van Christus, Vandaag is het een zondag in de epiphanieŽn tijd. Daarin staan we stil bij hoe Jezus verscheen in de wereld. Met welke kwaliteiten hij naar buiten trad. Wie was deze mens? Wat was er zo bijzonder aan hem, dat we het nu nog over hem hebben? En deze verschijning van Jezus begint met de doop in de rivier de Jordaan door Johannes.
Om je wat duidelijker voor te stellen wat een doop kan betekenen, vertel ik wat me vorige week over kwam. Ik was op een grote verbouwde boerderij op een mooie plek in de Ardennen voor een paar dagen. Wat die plek bijzonder maakte, is een flinke beek die daar stroomde.

En een paar honderd meter van de boerderij vandaan, was de bron van die beek. Niet een sijpelend stroompje, nee uit een soort gat onder aan de berg welde een grote hoeveelheid water permanent omhoog. Kraakhelder, fris stromend water. Als je daarnaast ging zitten, werd je rustig en kon je vol verbazing blijven kijken naar het water dat maar omhoog bleef komen, zonder ophouden. Het water had zo'n sterke aantrekkingskracht op mij, dat ik dacht: hier moet ik in gaan zitten. Dus de volgende ochtend nam ik een handdoek mee naar die plek en ging daar helemaal in het water. Het was vrij ondiep, ging eerst op m'n buik liggen en daarna op m'n rug. Een zalige, frisse ervaring. De betekenis hiervan drong eigenlijk pas door toen ik vorige zondag hier in de Duif zat. Ik kon voelen dat ditzelfde stromende water als het ware in mij stroomt. Bij iedere inademing kon ik voelen: dat water, dat is het licht, dat is de liefde van God die in mij kriebelt, dat wil stromen en dat naar buiten wil komen. Daar kan ik niet langer omheen, ik kan dat niet langer ontkennen, ik moet toegeven dat dit zo is.

Jos Brink had het vorige week over "Er is meer" De Eeuwige en Jezus zeggen ons: er is iets dat uitstijgt boven het leed, de machteloosheid, de verslagenheid, de liefdeloosheid, het gevoel van slecht zijn en ga zo maar door. Wie zich laat dopen, kan denk ik niet onder dit gegeven uit.

Voorafgaand aan zijn grote optreden liet Jezus zich dopen. Hij ging naar de bron. Hij ging naar de woestijn. En de grote kracht van Jezus was dat hij totaal geloofde in deze bron, de liefde van God. Zo kon hij in de Geest van God optreden, zo kon hij Gods zoon zijn.
Dit totale geloof lag ten grondslag aan zijn optreden.

En als u mij vraagt, waar herken je Jezus dat aan? Behalve de grondhouding, vind ik het meest bijzondere in het optreden van Jezus, dat hij liefdevol naast mensen staat, naast de outsiders.
Mensen die buiten de boot gevallen zijn, die uitgerangeerd, nog maar half in verbinding met het leven staan. Jezus staat opnieuw naast deze mensen, naast de zieken, de verstotenen, de hongerigen. Zonder verwijt. Maar met liefdevolle aandacht, op gelijkwaardig niveau. Hi j ziet ze opnieuw en brengt ze weer in verbinding met het leven.

Liefdevolle aandacht kan soms betekenen, dat je naast een ernstig ziek iemand gaat staan of misschien zelfs liggen, een arm om iemand hem of haar heen houd en verder niet veel zegt.
Maar het hoeft niet altijd liefjes te zijn. Met Volendam in mijn achterhoofd, kan het ook zijn dat je let op en zorgt voor veiligheid in een plek waar vele mensen bijeen zijn.

Wellicht zijn er mensen onder u, die zeggen, ja die liefdevolle aandacht, of die liefde van God, ja dat is voor mij niet weggelegd. Dat kan ik niet. Dan denk ik opneiuw aan mijn opa. Toen hij 19 was, kreeg hij een gasvergiftiging. Vanaf dat moment, had hij geen korte termijn geheugen meer. Hij was ernstig gehandicapt, kon nog maar weinig onthouden, kon daarom ook niet goed werken. Maar, hij stond er bekend om dat, als je moeilijkheden had in je leven, relatieproblemen of zo iets, dan moest je bij hem zijn. Hij kon goed luisteren en kon je steunen en adviseren met wijze woorden.

Dus ik hoop dat wij ons telkens opnieuw kunnen aanraken door die bron, ons gedoopt weten en dat het licht van de Eeuwige vaak in ons mag doorbreken. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook hier dit jaar in onze Duifgemeenschap en in de verdere wereld, waarin wij leven.
Amen.

       
 

Gebeden groene boek

Eeuwige God,
u die steeds opnieuw tot ons wilt komen
die ons nabij wilt zijn
en ons steeds opnieuw het leven van Uw Geest wilt inblazen,
wij danken u voor uw bron van liefde en licht.
Geef dat wij u kunnen toelaten in ons leven,
dat soms zo jachtig is
waar we aan onszelf en aan anderen voorbij lopen
dat wij ons durven overgeven aan uw liefde
ons gedragen weten en elkaar dragen.

Nodiging

Ik wil u allen uitnodigen
aan de maaltijd zoals Jezus die met zijn leerlingen ooit begonnen is.
Komt nu, want alles is gereed
en laat u raken door het licht en de liefde van God
opdat u zich opnieuw aan het leven verbind.

       
 

Zegenbede

Bidden wij om de zegen van de Krachtige en Tedere
Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden
Moge Hij de glans van zijn gelaat over ons spreiden en ons genadig zijn
Moge de Eeuwige zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken.
Amen

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2001 | Catrinus' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-01-07 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl