Jos' bijdragen , viering 28 januari 2001
 
 

Thema: Profeet in eigen land

Voorgangers: Jos Brink en Thea van Deijl

 
         
         
 

Lezingen

  • Jeremia 1; 4-5 en 17-19
  • 2 Timoteus 3; 14-17
  • Lucas 4; 21-30
         
       
 

Overweging - samenvatting

Het valt niet mee om een opdracht uit te moeten voeren, als weet dat je weerstand hierbij ontmoet. Profeten van toen en nu ondervinden dat aan den lijve, maar ze kijken verder dan de tijdgenoten om hen heen. Ze zien het in een ander perspektief en daardoor wordt hun boodschap een oproep tot omkeer naar leven, leven voor iedereen ongeacht ras, afkomst of geslacht. Hun vinger naar een andere toekomst vraagt vaak om grote inspanning en daardoor zijn ze niet altijd geliefd. Men kijkt hen met de nek aan; kijk maar eens hoe de dollar-denkers naar Greenpeace kijken! Profeten vragen nieuwe wegen in te slaan.

Jezus doet dat vooral door medestanders te vragen; "laat je niet afschrikken ... Ik ben bij je om je te helpen .. "

Als kerken geen profetisch woord spreken, dienen zij tot niets. En wij, wij zijn de kleine profeten om de oproep door te geven; wg met de rassenhaat, nationalisme, onderdrukking en huichelarij. Laten we -ook vanuit onze Duif - die kracht nieuw leven inblazen en ons gewapend met de liefde nimmer laten afschrikken.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-01-29 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl