Jos' bijdragen , viering 25 maart 2001
 
 


Voorgangers: Jos Brink en Henk Kemper

 
         
         
 

Lezingen

  • Lucas 15; 1-3 en 11-32
         
       
 

Overweging - samenvatting

Op deze 4e zondag (voorheen "Half-vasten" of zondag Laetare) van de zg. 40-dagen tijd naar Pasen toe, lezen we de bekende gelijkenis van de Vader en de twee zoons. Om welke blijdschap gaat het vandaag? Lees maar: er staat wat er niet staat! De schriftgeleerden begrijpen niet, dat Jezus omgaat met tollenaars (wij zouden zeggen: collaborateurs, figuren aan de rand van de maatschappij, zoals ds. Hans Visser in Rotterdam doet). Jezus legt het uit.

De jongste zoon had een eigen weg gekozen. Zeker in de ogen van de Joden was het omgaan met hen die leefden aan de rand van kerk en maatschappij een grote schande. Een varkenshoeder was wel het toppunt van onreinheid. De oudste zoon is weliswaar verontwaardigd, maar hj heeft zich echter strak aan wetten en regels gehouden en was blind voor barmhartigheid en liefde. Een te star rechtvaardigheidsgevoel kan ook kapot maken en uit elkaar drijven.
De vader geeft dus aan, dat niet regels en wetten de enige drijfveer zijn en hij stelt zich hiermee buiten de gemeenschap. De oudste zoon was dus de verloren zoon.
Liefde gaat echter onvoorwaardelijk te werk en verenigt. Samen gaan we op naar Pasen, waar we vieren, dat Gods onvoorwaardelijke liefde een deur is die altijd open staat.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-01-29 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl