Jos' bijdragen , viering 15 april 2001
 
 


Voorgangers: Jos Brink en Babette Brugman
Doop van Babette Brugman

 
         
         
 

Lezingen

  • Handelingen 10; 34a en 37-40
  • Kolossenzen 3; 1-4
  • Johannes 20; 1-8
         
       
 

Overweging - samenvatting

Jos stelde de vraag, waarom die vrouwen bij het graf waren, terwijl het nog vroeg in de ochtend was, donker van gestorven illusies. Voor Maria was het licht nog niet uitgegaan. Maria van Magdala herkende Jezus ook niet; ze had nog geen inzicht. Pas als ze geroepen wordt, keert ze zich om; kijkt anders naar de dingen, niet meer naar het oude, de dode dingen.
Bij Jezus nemen vrouwen gn ondergeschikte rol in! Het gelooft ontstaat bij haar, nadat ze haar naam heeft horen roepen. Afscheid nemen, ruimte maken, nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerven maakt daar deel van uit. Vrouwen brachten de mensen tot inzicht van de bevrijdende kracht van de man van Nazareth; zij moesten het aan de mensen gaan vertellen!
Overal leeft hij, waar mensen zich aangesproken voelen en willen leven vr het recht en tgen zinloos geweld. Ik wens ons een gezegend Paasfeest.

Amen.


Bij de doop
De doop bevestigt je keuze om te leven in de geest van het evangelie.
We dopen je met water van bevrijding.
We zalven je met de geest van God.
Draag het zout der aarde.
Leef hem achterna.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-01-29 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl