Jos' bijdragen , viering 20 mei 2001
 
 


Voorgangers: Jos Brink en Andrea Merle
Doop van Andrea Merle

Thema: Idealen

 
         
         
 

Lezingen

  • Psalm 40; 2-6
  • Mattheüs 11; 28-29
  • Johannes 14; 23-29
         
       
 

Overweging - samenvatting

Hebben mensen nog wel idealen? We hebben allerlei praktische antwoorden op de vraag naar zinvol leven: we nemen deel aan acties, leggen ons toe op een verdere carriere, schenken grote aandacht aan 'thuis'. Jos meent dat dat ze niet afdoende antwoord geven op de vraag: 'waarom ben ik hier eigenlijk.. en waartoe dient mijn leven'?

Er zijn ook aanwijzingen die erop wijzen dat we op de goede weg zitten. Voorbeeld: de gelukkigste momenten van ons leven hebben minder te maken met prestaties dan met relaties. Dat geldt ook voor de droevigste momenten. Het grootste verdriet ervaren we binnen onze relaties. Zinvol leven, dat is een ideaal bestaan vinden, is zoeken naar wat ons leven werkelijk vol maakt, dat wordt niet gevonden in geld en macht en maatschappelijke positie, maar in dingen als nabijheid, warmte, vertrouwen, liefde.

Soms wordt 'vol maken' duidelijk onderstreept, zoals vandaag bij Andrea die gedoopt wil worden. In dat licht zijn zinnen uit de lezingen van vanmorgen vol beloften: 'Hij boog zich en hoorde mij roepen, Hij trok mij omhoog...' (psalm 40). 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven'. (Mattheus11:28). Die zinnen geven antwoord op de allerbelangrijkste vraag: 'Geef je om mij?'

Hoe vinden we de weg naar een werkelijk zinvol leven? Het christelijke antwoord op die vraag luidt: 'wij proberen de weg te lopen die zichtbaar is geworden in het leven van Jezus Christus. Want Hij leefde vanuit het geloof dat God ieder mens liefheeft. Dát maakte zijn leven vol. Dát maakte zijn houding tegenover iedere andere mens. Zijn keuze zou de onze moeten zijn.

We weten wat zijn evangelisch levensideaal was. We weten ook dat de volledigheid ervan voor ons onbereikbaar is. Christenen mogen mensen zijn met beperkingen en gebreken, fouten en tekortkomingen. Maar zij weten zich gesteund door Jezus' belofte: 'De Helper, de Heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en in herinnering brengen wat ik u gezegd heb'.

Nog even en het is Pinksteren. Amen.


Bij de doop
De doop bevestigt je keuze om te leven in de geest van het evangelie.
We dopen je met water van bevrijding.
We zalven je met de geest van God.
Draag het zout der aarde.
Leef hem achterna.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-01-29 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl