Jos' bijdragen , viering 29 juli 2001
 
 


Voorgangers: Jos Brink (overweging) en Bas Berger

 
         
         
 

Lezingen

  • Genesis 18; 20-32
  • Jakobus 5; 16b-18
  • Lucas 11; 1-13
         
       
 

Overweging - samenvatting

"Bidden" staat centraal in de overweging van Jos van deze week. Jezus leert de mensen bidden, maar het is geen methode, geen techniek. Het gaat dieper en wijst op een levenshouding.
Abraham pleit voor de redding van Sodom en Gomorra. Men had zich daar bezondigd aan xenofobie; de afkeer van wie niet eigen is en dit zijn juist dus de mensen die een beroep doen op gastvrijheid. Abraham staat ahw. tussen God en de twee steden in. In de andere lezing leert Jezus bidden; een Onze Vader-gebed, dat "tussen-beide" komt. "Onze"niet in de zin van een bezittelijk voornaamwoord, maar als verwijzing naar "ons allen". "Uw naam worde geheiligd" heeft niets te maken met heilige wetten of heilige stoelen. Aan ons vraagt hij onverdeed barmhartig te zijn.
Bidden heeft Jezus niet gespaard voor lijden en ongrip. De Eeuwige liet Hem opstaan in het leven van anderen.

       
  Gebed

Lieve God, Vader van alle mensen:
Wij bidden dat wij, die Uw kinderen zijn,
Niemand uitsluiten en niemand verloren laten lopen.
Wij bidden om de heiligheid van Uw naam,
Door het werk van onze handen en de warmte van ons hart heen.
Wij bidden dat Uw rijk zichtbaar mag worden
In mensen die eindelijk te eten hebben
Een dak boven het hoofd en
Iemand naast zich die zich hun lot aantrekt.
Wij bidden dat er steedsweer mensen opstaan
Die laten merken dat u wilt dat niemand opgesloten blijft in zijn verleden
In zijn schuld, of in de onvermijdelijke loop die zijn leven heeft genomen.
Wij bidden U,
Maak ons weerbaar tegen alles wat kwaad is,
Tegen alles wat de ontplooing van uw leven in òns in de weg staat.

Lieve God, Vader van alle mensen,
Hoor ons, hoor mij

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-01-29 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl