Marina's bijdrage, viering 26 augustus 2001
 
  Voorganger: Marina Slot, lector: Yvonne van der Velde  
         
         
 

Lezingen

  • Joh. 16; 5-15
  • Joh. 16; 25-33
         
         
 

Welkom en inleiding

Welkom allemaal in de Duif op deze zondagmorgen, wij zijn weer bij elkaar in dit Godshuis. Met eerbied en respect willen wij de Eeuwige naderen in Zijn huis. Omdat wij er letterlijk en figuurlijk beter van worden om in Zijn Nabijheid te zijn, om ons in Zijn Aanwezigheid te koesteren.
Geloof, hoop en liefde daar hebben wij het vandaag over naar aanleiding van twee lezingen uit het Evangelie van Johannes, de geliefde apostel van Jezus aan wie zoveel over de Christus en de toekomst van de wereld is geopenbaard. Johannes heeft opgetekend wat Jezus zegt voordat hij Johannes en zijn andere vrienden achterlaat op deze wereld. Daar moeten zij het mee doen. Met de Geest der waarheid als leidsman op hun pad. Het gaat hier over de rol van de geest als middelaar en gids voor ons mensen, wij die misschien wel eens meegezogen worden in het ongelijk van de wereld.

Ik wil proberen om vandaag de Geest wat dagelijkser te maken, wat meer van nu en van ons zoals ook Jezus zelf dat doet in duidelijke taal. Zullen wij eerst bidden om openheid en liefdevolle aandacht voor de Christus geest die reeds in ons midden is, want waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben ik in jullie midden, is ons aangezegd.

 
       
 

Overweging

Soms zijn er bijbelteksten die veel uitleg vragen, moeilijke woorden, begrippen die niet meer van deze tijd zijn. Maar vandaag is het anders. Jezus spreekt over de Geest die als trooster en helper achterblijft voor zijn leerlingen en voor allen die van hem houden en die in Hem geloven. En hij legt zelf al veel en concreet uit, hoe wij dat het beste kunnen zien.
De Geest, zegt Jezus, zal ons het ongelijk van de wereld aantonen en laten zien wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Voor Jezus zelf vertelt Hij het er vast bij, alsof Hij willen zeggen : voor mij persoonlijk is het helder wat zonde is en wat ongerechtigheid is en wat oordeel is. Het lijkt een soort evaluatie van wat hij meegemaakt heeft : wat zonde is…
Belangrijk is dat hij het heel dichtbij haalt en betrekt op zijn eigen leven, want dat is waar het om gaat : je moet toch wat van je eigen leven kunnen snappen, je moet toch een beetje helderheid hebben over wat je beter kunt doen en laten en dat weet je zelf vaak het beste in samenspraak met goede vrienden en met de toets van het Evangelie van Jezus Christus.
Wat is voor jou en mij zonde, wat is voor jou en mij gerechtigheid en wat is voor jou en mij oordeel??? Het gevaar bestaat dat je daar wat somber van wordt, want evalueren maakt soms dingen glashelder en haalt de grauwsluiers weg van ons bestaan. En het is vaak gemakkelijker om voor een ander te bepalen wat gerechtigheid is dan voor jezelf. Dat het ongerechtigheid lijkt, dat de moordenaar van Albert Heijn 7 ton ontvangt, is voor ieder van ons helder, maar moeilijker is wat gerechtigheid is voor onszelf.

Maar eerst is er nog iets anders nodig : het ongelijk van de wereld in je eigen leven aantonen, gebeurt in het besef dat de Vader van ons houdt, dat er de bemoediging is van een trooster die bij ons aanwezig is in de vorm van de Geest en dat wij in de Naam van Hem kunnen bidden die de wereld en haar ongelijk ook wel ongeluk heeft overwonnen. Hulptroepen dus en ook liefde naar je zelf en naar de medemens omdat wij de boel dikwijls niet expres zit te verstieren. Scherp kijken en met liefde dat is voorwaarde voor een evangelisch leven. Vooral niet alleen oordelen en veroordelen naar jezelf en anderen, anders kom je er niet meer uit. Dat is een kijken en een spreken wat thuishoort in dit huis van God, in de dienst en in onze persoonlijke gesprekken onder elkaar als Duiven. Dat is ook een kijken en een spreken wat thuishoort in onze huizen, in onszelf.
Een herinnering aan dat kijken en spreken, aan de aanwezigheid van de Geest der waarheid is ook ver na Pinksteren op zijn plaats.

Johannes was een spiritueel mens, een ingewijde in de toenmalige mysteriegodsdiensten, een man die visioenen kreeg en aan wie veel geopenbaard werd in zijn lange leven. Misschien was hij daarom wel zo'n geliefde leerling van Jezus, omdat hij geestelijk dichtbij de Meester stond en Jezus in hem een soort sparringpartner had, een maat die Hem verstond. Nu zijn wij niet allemaal zo geestelijk begaafd, wij zijn mensen van vlees en bloed, gewoon en tegelijk ongewoon, want in ieder mens zitten onvermoede kanten. Aspecten van de persoon die soms onder bijzondere omstandigheden opeens naar buiten komen.
En gelukkig hoeven wij geen supermensen te zijn om een gezond en geestelijk leven te leiden. Want ieder van ons ervaart op sommige momenten de aanwezigheid van de Eeuwige of van Zijn Geest, in zijn of haar leven. Wij mogen nazeggen wat Jezus zegt : Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. En ook al is de benauwenis van het leven soms verstikkend als wij in de knel komen, als wij op verlies staan, als wij ziek worden… Dan wil het soms helemaal niet met het geloof in wie dan ook, dan wil je het wel uitschreeuwen: God mijn God waarom heb je mij verlaten?
Altijd komt er weer een tijd dat wij de Geest wel moeten toelaten in ons leven omdat wij er kracht uit putten, omdat wij er lichter van worden in het besef dat wij niet alleen zijn.

Iemand zei laatst : ik geloof dat de Geest er altijd wel is in ons leven, dat ie dikwijls op ons neerdaalt en dat wij, net als bij een douche, er alleen maar onder hoeven gaan staan. Dat klinkt simpel en misschien is het ook wel zo simpel. Wat je weerstanden ook zijn om te geloven, te hopen en lief te hebben. Er is er een die alles in de wereld heeft overwonnen. Kan en wil je daar tegen op ?? Geef je over aan de goede krachten van de Geest van God, capituleer, want het is toch ontwapenend als iemand tegen je zegt : Dit alles heb ik tegen jullie gezegd opdat je mij in vrede zult bezitten of ik hoef jullie niet aan te bevelen bij de Vader, uit eigener beweging houdt Hij van jullie.
Amen

       
 

Nodiging

Omdat wij in het tafelgebed heel veel mensen om ons verenigd hebben in ons hart en in onze gedachten, willen wij die aandacht en liefde met elkaar delen. In de zekerheid dat God zijn hart ook voor ons laat spreken, voelen wij ons rijk en geborgen samen.

Om dat te vieren, eten wij en drinken wij met elkaar van de Tafel waaraan iedereen welkom is, iedereen zonder uitzondering. Als je je met ons in hart en ziel verbonden voelt zoals wij hier bij elkaar zijn, dan ben je welkom.

Komt want alles is gereed…

       
 

Gebed

Barmhartige God, zend ons uw Geest elke dag weer zodat wij het spoor in ons leven niet bijster hoeven te raken;
Wees met degenen die verdriet hebben, angstig zijn voor wat komt, geef hen de Kracht en de Troost die van U uitgaat. Wij weten als wij hier zijn met elkaar en bij U vaak wel hoe het zit, wij kunnen op zo'n moment veel geloven en veel vertrouwen, maar als wij thuis zijn en er gebeuren grote of kleine rampen in ons leven dan is het zo moeilijk om te blijven geloven en te vertrouwen dat het goed komt, dat er een eind komt aan de benauwenis die ons soms omknelt.
Onnoembare zet tegenover de wanhoop de hoop, tegenover de angst de blijdschap en de vrijheid, tegenover verdriet en rouw de vreugde die nooit uitdooft.
Help ons om waarlijk mens te zijn.
Amen

       
 

Zegenbede

De Eeuwige zegene en Hij behoede ons,
De Barmhartige doe haar aangezicht over ons lichten en zij ons genadig,
De Onnoembare verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
Amen.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-09-02 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl