Cees' bijdrage, viering 2 september 2001
 
  Voorganger Cees Blaauw, lector Hans Gildemacher  
         
         
 

Lezingen

  • Sirach; 3:17-18, 20, 28-29
  • Jacobus; 4:13-16
  • Lucas; 14:1, 7-11
         
         
 

Inleiding

Ik weet niet of u vandaag al één of meerdere lezingen van vandaag hebt ingezien. Zo ja, dan denkt u misschien: o, dat heb ik meer gezien en gehoord. Mogelijk dat wij vandaag toch nog een andere kijk op deze lezingen kunnen vinden..
Mensen die zichzelf op de borst slaan omdat zij vinden dat zij zo goed zijn, opscheppers dus, ontmoeten we vaak genoeg. Maar hoe staat het met onszelf? Houden we ons daarvan verreof doen we er ook aan mee? Mogelijk vinden wij in de lezingen toch nog aanwijzingen om met die kwalijke praktijken om te gaan.

 

Overweging

Vandaag, 2 september, is het een doodgewone zondag door het jaar. De vakanties zijn voor de meesten van ons voorbij en het ritme van werken en zorgen heeft ons weer in de greep. Voorlopig geen uitzicht op grote feesten, die komen pas weer aan het einde van het jaar, maar ondertussen moeten wij wel verder.
De lezingen van vandaag zijn niet al te opwekkend en aangezien de liederen daaraan zijn aangepast mag je van het koor geen spetterende uitvoering verwachten. Kortom een zondag die je, kerkelijk gezien, maar gauw zou moeten vergeten.

Maar is dat wel zo? Zijn de teksten dan zo deprimerend dat je haast zou denken dat je niets meer mag? Laten we de lezingen van vandaag nog maar eens doornemen.

Jezus Sirach bepleit dat je jezelf niet op de voorgrond moet plaatsen. Als je een betere positie bekleedt dan een van je naasten,. ga daar dan niet op pochen. Als je jezelf zó opstelt zul je je geen aanzien verwerven bij derden. Eigenlijk is dit een les die we allemaal kennen. Wie heeft er nu geen hekel aan opscheppers, aan mensen die het steeds over zichzelf hebben en daardoor geen oor hebben voor hun medemens. Nou, die Jezus Sirach wist waarover hij het had. Kennelijk had hij veel van deze mensen ontmoet.

Jacobus gaat nog een stukje verder. Je moet niet bluffen of opscheppen over wat je allemaal bereiokt hebt, ja je moet zelfs geen plannen voor de toekomst maken. Dat is sterke taal. Daar kun je vandaag de dag niet meer mee aankomen, maar Jacobus weet waarover hij praat. Plannen maken voor de toekomst is op drijfzand gebouwd. Alleen God kan bepalen wat wij kunnen en mogen verwachten.

En dan het Lucas evangelie. Ook Jezus wijst hier op de veel voorkomende gewoonte om jezelf beter voor te doen komen dan je bent. Overal de beste plaatsen uitzoeken om maar te laten zien hoe goed , belangrijk en voornaam je bent. Bobo's noemen wij dit soort mensen. Stel je liever bescheiden op, zegt jezus, dan zal men, misschien, een betere, een hogere plaats voor je zoeken.

Alles doornemend is het dus eigenlijk geen doodgewone zondag. Wordt opandere zondagen gewezen op hoe je een beter mens kunt worden en waar je de hulpmiddelen kunt vinden om dat doel te bereiken, vandaag het tegenovergestelde. Of liever gezegd, een andere manier om te bereiken dat je een beter mens kunt worden.

Op de voorbereidingsavond van deze dienst hebben we daar uitvoerig over gediscussieerd. Enkele kernachtige opmerkingen van die avond wil ik u niet onthouden.

  • Geroepen wordt je om dienstbaar te zijn en niet je eigen eer na te streven.
  • Je niet laten voorstaan op je bezittingen en neerkijken op hen die minder of juist niets bezitten. Juist als je iets bezit heb je meer verantwoording ten opzichte van je medemens.
  • Hoogmoed is geen aangeboren iets, maar aangeleerd. Mensen worden in het algemeen niet slecht geboren, maar door hun omgeving en/of opvoeders kan er een bodem worden gelegd voor slechte eigenschappen.
  • Hoogmoed verblindt de mens en men staat daardoor niet meer open voor de goede dingen van het leven.

Dit zijn een aantal pittige opmerkongen en u merkt wel dat er op de maandagavond meer wordt gedaan dan een aantal liedjes uitzoeken voor de zondagsdienst.

Welke les kunnen wij vandaag uit deze drie kleine stukjes tekst leren. Er is een Nederlands spreekwoord dat luidt: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Praten over wat je hebt bereikt, je hobbies die je beoefent, is op zich niet slecht, het kan anderen soms prikkelen om zich ook in te zetten voor een beter bestaan voor zichzelf of anderen.
Plannen maken voor de toekomst is in onze maatschappij noodzakelijk. Je kunt er nu eenmaal niet op los levenen later anderen voor de moeilijkheden laten opdraaien. Maar bedenk wel dat welke toekomstplannen wij ook maken, dat wij mensen zijn. Er kan dus altijd een miscalculatie zijun.
Met andere woorden: vertrouw niet alleen op eigen kunnen, maar vertrouw ook op God, want zonder onze Schepper kunnen wij niets.

Dit alles zo beschouwend is het toch geen doodgewone zondag, maar één met een gouden randje. Want wie wil er nu niet een beter mens worden?

Als je de handvatten daartoe, de wijze lessen uit de lezingen vandaag, goed gebruikt dan is het vandaag toch nog een goede zondag.

Amen

       
 

Nodiging

Wij hebben net samen gebeden dat wij Hem, Jezus, herdenken in het gebaar dat Hij ons gegeven heeft.
Wij gaan nu het brood en de wijn delen en nodigen iedereen hier aanwezig daartoe uit.
Het maakt niet uit wie of wat je bent, want Jezeus heeft in zijn leven geen onderscheid gemaakt in zijn nodiging aan de mensen.
Iedereen is dus welkom aan zijn tafel en daarvoor staat alles gereed.

       
 

Zegenbede

Wij zijn aan het eind gekomen van deza zondagsviering.
Wij gaan allemaal weer naar huis, waar onze bezigheden weer op ons wachten, vandaag en de hele komende week.
Voor deze komende week willen wij nu Gods onontbeerlijke zegen afsmeken en dat doen we met de woorden uit Numeri.

Moge de Eeuwige u zegenen en behoeden.
Moge de Eeuwige de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn.
Moge de Eeuwige het gelaat naar u keren en u vrede schenken.

Amen

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Cees' "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-09-05 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl